قیمت خودرو/انلاین

قیمت خودرو

دقیق ترین مرجع قیمت خودرو در ایران که روزانه آپدیت می شود

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۷
خودروهای امروز: ۱۵۷ مدل از ۴۲ برنددریافت کد نمایش
قیمت محصولات آمیکو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
آمیکو دو کابین آسنا۱۳۹۷۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ام جی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ام جی ۳۶۰۱۳۹۷۸۰,۳۰۰,۰۰۰۹۰,۵۰۰,۰۰۰--
ام جی GT۲۰۱۶۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ام وی ام
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ام وی ام ۳۱۵هاچ بک۱۳۹۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰۵۳,۶۰۰,۰۰۰--
ام وی ام X22۱۳۹۷۶۳,۸۰۰,۰۰۰۷۳,۴۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بایک
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ)۱۳۹۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰۵۸,۸۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات برلیانس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
برلیانس C3 کراس۱۳۹۷۶۱,۸۰۰,۰۰۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰--
برلیانس C3 کراس۱۳۹۶۶۱,۳۰۰,۰۰۰۶۱,۷۰۰,۰۰۰--
برلیانس h220۱۳۹۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰۴۵,۹۰۰,۰۰۰--
برلیانس h230۱۳۹۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۶,۶۰۰,۰۰۰--
برلیانس h320۱۳۹۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰--
برلیانس h330۱۳۹۷۵۸,۲۰۰,۰۰۰۶۸,۹۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بسترن
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بسترن B30۱۳۹۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بنز
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بنز کلاس E۲۰۱۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
بنز کلاس E۲۰۱۵۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰--
بنز کلاس GLA۲۰۱۶۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بی ام و
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بی ام و X4۲۰۱۷۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و X4۲۰۱۶۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۱ هاچ بک۲۰۱۸۴۳۹,۹۰۰,۰۰۰۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۵ سدان۲۰۱۸۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۵ سدان۲۰۱۷۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۷۲۰۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۷۲۰۱۷۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پراید
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پراید ۱۱۱۱۳۹۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰--
پراید ۱۳۱۱۳۹۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰--
پراید ۱۳۲۱۳۹۷۲۱,۴۰۰,۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰--
پراید ۱۵۱۱۳۹۷۲۱,۳۷۳,۰۰۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پژو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پژو ۲۰۰۸۱۳۹۷۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۰۸۱۳۹۶۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۶۱۳۹۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۶ SD۱۳۹۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۷۱۳۹۷۴۴,۳۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۷۱۳۹۶۵۹,۸۰۰,۰۰۰۶۲,۹۰۰,۰۰۰--
پژو ۳۰۱۲۰۱۶۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۴۰۵۱۳۹۷۳۰,۱۰۰,۰۰۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰--
پژو ۵۰۸۲۰۱۷۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۵۰۸۲۰۱۶۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰--
پژو پارس۱۳۹۷۳۸,۹۰۰,۰۰۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پورشه
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پورشه ماکان۲۰۱۸۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
پورشه ماکان۲۰۱۷۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات تویوتا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
تویوتا C-HR۲۰۱۸۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا C-HR۲۰۱۷۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا C-HR هیبرید۲۰۱۸۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا C-HR هیبرید۲۰۱۷۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا پریوس۲۰۱۷۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا راوفور۲۰۱۸۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا راوفور۲۰۱۷۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات تیبا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
تیبا صندوق دار۱۳۹۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰--
تیبا هاچ بک۱۳۹۷۲۷,۲۰۰,۰۰۰۲۸,۹۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات جک
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
جک S3۱۳۹۷۸۲,۳۰۰,۰۰۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰--
جک S5۱۳۹۷۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰--
جک جی ۵۱۳۹۶۵۳,۳۰۰,۰۰۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات جیلی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
جیلی GC6۱۳۹۷۶۵,۹۰۰,۰۰۰۶۶,۲۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات چانگان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
چانگان CS 35۲۰۱۸۷۵,۱۰۰,۰۰۰۷۵,۳۰۰,۰۰۰--
چانگان CS 35 (مونتاژ)۱۳۹۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۰,۳۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات چری
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
چری تیگو ۵۱۳۹۷۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰--
چری تیگو ۷۱۳۹۷۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات دانگ فنگ
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
دانگ فنگ H30 کراس۱۳۹۷۴۵,۶۰۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰--
دانگ فنگ H30 کراس۱۳۹۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات دنا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
دنا ۱.۷ لیتر۱۳۹۷۴۳,۶۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
دنا پلاس۱۳۹۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات دی اس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
دی اس ۵LS۲۰۱۷۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات رانا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
رانا LX۱۳۹۷۳۴,۱۰۰,۰۰۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات رنو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
رنو پارس تندر۱۳۹۷۴۸,۷۰۰,۰۰۰۵۱,۴۰۰,۰۰۰--
رنو تلیسمان۲۰۱۸۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
رنو تلیسمان۲۰۱۷۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰--
رنو تندر وانت۱۳۹۷۴۷,۳۰۰,۰۰۰۴۸,۸۰۰,۰۰۰--
رنو تندر۹۰۱۳۹۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰--
رنو داستر۲۰۱۷۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
رنو ساندرو۱۳۹۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰۶۹,۷۰۰,۰۰۰--
رنو ساندرو استپ وی۱۳۹۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
رنو ساندرو استپ وی۱۳۹۶۵۹,۲۰۰,۰۰۰۷۳,۳۰۰,۰۰۰--
رنو سیمبل۲۰۱۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰--
رنو کپچر۲۰۱۷۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰--
رنو کولیوس۲۰۱۸۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰--
رنو کولیوس۲۰۱۷۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات زوتی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
زوتی آریو۱۳۹۷۴۹,۸۳۴,۰۰۰۶۳,۱۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سانگ یانگ
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سانگ یانگ تیوولی۲۰۱۸۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
سانگ یانگ تیوولی۲۰۱۷۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰--
سانگ یانگ رکستون۲۰۱۸۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰--
سانگ یانگ رکستون G4۲۰۱۸۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰--
سانگ یانگ نیو کوراندو۲۰۱۸۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ساینا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ساینا EX دنده ای۱۳۹۷۲۷,۸۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
ساینا اتوماتیک۱۳۹۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سمند
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سمند LX۱۳۹۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰--
سمند سورن۱۳۹۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰۴۶,۱۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سوزوکی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ)۱۳۹۷۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات فوتون
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
فوتون ساوانا۲۰۱۸۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات فولکس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
فولکس پاسات۲۰۱۸۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
فولکس تیگوان۲۰۱۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات کوییک
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
کوییک اتوماتیک فول۱۳۹۷۴۰,۲۰۰,۰۰۰۴۴,۲۰۰,۰۰۰--
کوییک اتوماتیک فول پلاس۱۳۹۷۴۰,۲۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات کیا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
کیا اپتیما۲۰۱۸۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
کیا اپتیما۲۰۱۷۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰--
کیا اپتیما۲۰۱۶۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰--
کیا اپتیما هیبرید۲۰۱۸۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰--
کیا اسپورتیج۲۰۱۸۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰--
کیا اسپورتیج۲۰۱۷۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
کیا پیکانتو۲۰۱۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰--
کیا ریو هاچ بک۲۰۱۷۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سراتو۲۰۱۸۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سراتو۲۰۱۷۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سراتو (مونتاژ)۱۳۹۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سراتو (مونتاژ)۱۳۹۶۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سورنتو۲۰۱۸۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سورنتو۲۰۱۶۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات گریت وال
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
گریت وال وینگل ۵۱۳۹۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۵۰۰,۰۰۰--
گریت وال هاول H2۲۰۱۸۵۲,۳۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات لکسوس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
لکسوس NX۲۰۱۷۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰--
لکسوس NX۲۰۱۶۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰--
لکسوس NX هیبرید۲۰۱۷۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰--
لکسوس NX هیبرید۲۰۱۶۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰--
لکسوس RX۲۰۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
لکسوس RX۲۰۱۷۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات لیفان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
لیفان ۸۲۰۱۳۹۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰۹۹,۶۰۰,۰۰۰--
لیفان X50۱۳۹۶۴۹,۷۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰--
لیفان X60۱۳۹۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰۷۷,۵۰۰,۰۰۰--
لیفان X60۱۳۹۶۶۹,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات مزدا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
مزدا ۳ جدید صندوق دار۱۳۹۷۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
مزدا ۳ جدید صندوق دار۱۳۹۶۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات میتسوبیشی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
میتسوبیشی ASX۲۰۱۸۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی اوتلندر۲۰۱۸۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی اوتلندر۲۰۱۷۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی اوتلندر PHEV۲۰۱۸۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی لنسر۲۰۱۸۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی لنسر۲۰۱۷۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی میراژ۲۰۱۸۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات مینی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
مینی کانتری من۲۰۱۸۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
مینی کوپر۲۰۱۸۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات نیسان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
نیسان ایکس تریل۲۰۱۷۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
نیسان جوک۲۰۱۷۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰--
نیسان جوک۲۰۱۶۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
نیسان وانت زامیاد۱۳۹۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۳۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات وانت
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
وانت آریسان۱۳۹۷۲۵,۲۰۰,۰۰۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰--
وانت آریسان۱۳۹۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰--
وانت ریچ۱۳۹۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ولوو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ولوو XC90۲۰۱۷۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هایما
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هایما S5۱۳۹۷۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰--
هایما S7۱۳۹۷۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هیوندای
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هیوندای i20۲۰۱۷۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای i20 (مونتاژ)۱۳۹۷۹۸,۹۰۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای i20 (مونتاژ)۱۳۹۶۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای اکسنت۲۰۱۸۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰--
هیوندای اکسنت۲۰۱۷۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای اکسنت (مونتاژ)۱۳۹۷۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای النترا۲۰۱۸۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای النترا۲۰۱۷۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای توسان (ix35)۲۰۱۸۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای توسان (ix35)۲۰۱۷۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای توسان (ix35)۲۰۱۶۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سانتافه (ix45)۲۰۱۸۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سانتافه (ix45)۲۰۱۷۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سانتافه (ix45)۲۰۱۶۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا۲۰۱۸۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا۲۰۱۷۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا هیبرید۲۰۱۸۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا هیبرید۲۰۱۷۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰--


برای قرار دادن اطلاعات زنده صفحه قیمت، کدهای زیر را در سایت خود کپی نمایید.

عرض       ارتفاع