قیمت خودرو/انلاین

قیمت خودرو

دقیق ترین مرجع قیمت خودرو در ایران که روزانه آپدیت می شود

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۲۶
خودروهای امروز: ۱۰۵ مدل از ۳۸ برنددریافت کد نمایش
قیمت محصولات آمیکو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
آمیکو دو کابین آسنا۱۳۹۷۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ام جی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ام جی ۳۶۰۱۳۹۷۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰--
ام جی GS۲۰۱۷۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
ام جی GT۲۰۱۶۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ام وی ام
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ام وی ام ۱۱۰S۱۳۹۷۴۱,۹۰۰,۰۰۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰--
ام وی ام ۳۱۵هاچ بک۱۳۹۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰--
ام وی ام ۵۵۰۱۳۹۶۶۴,۶۳۰,۰۰۰۶۴,۸۰۰,۰۰۰--
ام وی ام X22۱۳۹۷۶۸,۵۰۰,۰۰۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰--
ام وی ام X33 S۱۳۹۷۹۵,۷۰۰,۰۰۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات برلیانس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
برلیانس h220۱۳۹۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰۴۳,۶۸۰,۰۰۰--
برلیانس h330۱۳۹۷۳۵,۸۰۰,۰۰۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بسترن
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بسترن B30۱۳۹۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بورگوارد
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بورگوارد BX7۲۰۱۸۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بی ام و
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بی ام و X4۲۰۱۷۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۵ سدان۲۰۱۷۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۷۲۰۱۷۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پراید
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پراید ۱۱۱۱۳۹۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۱۰۰,۰۰۰--
پراید ۱۳۱۱۳۹۷۲۲,۶۰۰,۰۰۰۲۳,۱۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پژو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پژو ۲۰۰۸۱۳۹۷۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۰۸۱۳۹۶۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۶۱۳۹۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰۵۰,۳۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۶۱۳۹۶۳۷,۳۰۰,۰۰۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۶ SD۱۳۹۷۴۶,۲۰۰,۰۰۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۷۱۳۹۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۴۰۵۱۳۹۷۳۳,۹۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۵۰۸۲۰۱۷۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰--
پژو پارس۱۳۹۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پورشه
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پورشه ماکان۲۰۱۷۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات تویوتا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
تویوتا C-HR۲۰۱۸۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا C-HR هیبرید۲۰۱۸۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا C-HR هیبرید۲۰۱۷۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا پریوس۲۰۱۷۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا راوفور۲۰۱۸۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات تیبا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
تیبا صندوق دار۱۳۹۷۲۶,۹۰۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰--
تیبا هاچ بک۱۳۹۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰۳۱,۳۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات جک
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
جک S5۱۳۹۷۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
جک جی ۵۱۳۹۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات جیلی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
جیلی GC6۱۳۹۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات چانگان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
چانگان CS 35 (مونتاژ)۱۳۹۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات چری
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
چری آریزو ۵۱۳۹۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰--
چری آریزو ۵TE۱۳۹۷۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰--
چری آریزو ۵TE۱۳۹۶۹۵,۸۰۰,۰۰۰۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰--
چری تیگو ۵۱۳۹۷۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰--
چری تیگو ۷۱۳۹۷۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰--
چری تیگو ۷۱۳۹۶۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات دانگ فنگ
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
دانگ فنگ H30 کراس۱۳۹۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات دنا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
دنا ۱.۷ لیتر۱۳۹۷۴۸,۲۰۰,۰۰۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰--
دنا پلاس۱۳۹۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات رانا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
رانا LX۱۳۹۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات رنو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
رنو پارس تندر۱۳۹۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰--
رنو تلیسمان۲۰۱۸۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰--
رنو تلیسمان۲۰۱۷۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰--
رنو تندر۹۰۱۳۹۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
رنو تندر۹۰۱۳۹۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰--
رنو داستر۲۰۱۸۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰--
رنو داستر۲۰۱۷۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰--
رنو ساندرو۱۳۹۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰--
رنو ساندرو۱۳۹۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰--
رنو ساندرو استپ وی۱۳۹۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰--
رنو سیمبل۲۰۱۶۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰--
رنو کپچر۲۰۱۷۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰--
رنو کولیوس (منطقه آزاد)۲۰۱۸۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات زوتی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
زوتی آریو۱۳۹۷۵۸,۱۰۰,۰۰۰۶۲,۷۵۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سانگ یانگ
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سانگ یانگ تیوولی۲۰۱۸۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ساینا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ساینا EX دنده ای۱۳۹۷۱۵,۸۰۰,۰۰۰۲۴,۷۰۰,۰۰۰--
ساینا اتوماتیک۱۳۹۷۳۹,۶۰۰,۰۰۰۴۲,۱۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سمند
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سمند LX۱۳۹۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۵۰۰,۰۰۰--
سمند سورن۱۳۹۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۷۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سوزوکی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ)۱۳۹۷۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات فوتون
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
فوتون ساوانا۲۰۱۸۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات کوییک
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
کوییک اتوماتیک فول پلاس۱۳۹۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات کیا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
کیا سراتو۲۰۱۸۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سراتو۲۰۱۷۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سراتو (مونتاژ)۱۳۹۷۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سراتو (مونتاژ)۱۳۹۶۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سورنتو۲۰۱۸۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات گک گونو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
گک گونو ترامپچی GA3S۲۰۱۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات لکسوس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
لکسوس NX هیبرید۲۰۱۷۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
لکسوس RX۲۰۱۷۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات لیفان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
لیفان ۸۲۰۱۳۹۷۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰--
لیفان ۸۲۰۱۳۹۶۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰--
لیفان X50۱۳۹۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰--
لیفان X60۱۳۹۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات مزدا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
مزدا ۳ جدید صندوق دار۱۳۹۷۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰--
مزدا ۳ جدید صندوق دار۱۳۹۶۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات میتسوبیشی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
میتسوبیشی اوتلندر۲۰۱۸۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی اوتلندر PHEV۲۰۱۸۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات نیسان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
نیسان ایکس تریل۲۰۱۸۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
نیسان ایکس تریل۲۰۱۷۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰--
نیسان جوک۲۰۱۷۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰--
نیسان وانت زامیاد۱۳۹۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۸۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هاوال
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هاوال H2۱۳۹۷۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هایما
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هایما S5۱۳۹۷۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰--
هایما S7۱۳۹۷۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هن تنگ
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هن تنگ X5۲۰۱۸۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰--
هن تنگ X5۲۰۱۷۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰--
هن تنگ X7۲۰۱۸۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰--
هن تنگ X7۲۰۱۷۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هیوندای
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هیوندای اکسنت (مونتاژ)۱۳۹۷۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای النترا۲۰۱۸۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای النترا۲۰۱۷۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای توسان (ix35)۲۰۱۷۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا۲۰۱۷۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا هیبرید۲۰۱۸۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا هیبرید۲۰۱۷۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰--


برای قرار دادن اطلاعات زنده صفحه قیمت، کدهای زیر را در سایت خود کپی نمایید.

عرض       ارتفاع