قیمت خودرو/انلاین

قیمت خودرو

دقیق ترین مرجع قیمت خودرو در ایران که روزانه آپدیت می شود

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۶/۳۱
خودروهای امروز: ۹۵ مدل از ۳۹ برنددریافت کد نمایش
قیمت محصولات آمیکو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
آمیکو دو کابین آسنا۱۳۹۷۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ام جی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ام جی ۳۶۰۱۳۹۷۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ام وی ام
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ام وی ام ۱۱۰S۱۳۹۷۲۵,۱۴۰,۰۰۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰--
ام وی ام X22۱۳۹۷۵۴,۶۰۰,۰۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰--
ام وی ام X33 S۱۳۹۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بایک
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بایک سابرینا هاچ بک (مونتاژ)۱۳۹۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات برلیانس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
برلیانس h220۱۳۹۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰--
برلیانس h320۱۳۹۷۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰--
برلیانس h330۱۳۹۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بسترن
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بسترن B30۱۳۹۷۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بی ام و
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بی ام و X4۲۰۱۷۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۳ سدان۲۰۱۸۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۵ سدان۲۰۱۷۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۷۲۰۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰--
بی ام و سری ۷۲۰۱۷۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات بی وای دی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
بی وای دی S6۱۳۹۷۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پراید
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پراید ۱۱۱۱۳۹۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۹۰۰,۰۰۰--
پراید ۱۳۱۱۳۹۷۳۳,۴۰۰,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰--
پراید ۱۳۲۱۳۹۷۳۳,۹۰۰,۰۰۰۳۷,۴۰۰,۰۰۰--
پراید ۱۵۱۱۳۹۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پژو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پژو ۲۰۰۸۱۳۹۷۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۶۱۳۹۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۸۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۶ SD۱۳۹۷۶۷,۳۰۰,۰۰۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۲۰۷۱۳۹۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰--
پژو ۴۰۵۱۳۹۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰--
پژو پارس۱۳۹۷۶۳,۶۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات پورشه
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
پورشه ماکان۲۰۱۸۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰--
پورشه ماکان۲۰۱۷۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات تویوتا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
تویوتا C-HR۲۰۱۸۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا C-HR هیبرید۲۰۱۸۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا C-HR هیبرید۲۰۱۷۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
تویوتا راوفور۲۰۱۸۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات تیبا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
تیبا صندوق دار۱۳۹۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰--
تیبا هاچ بک۱۳۹۷۳۶,۱۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات جک
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
جک S3۱۳۹۷۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
جک S5۱۳۹۷۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات چانگان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
چانگان CS 35 (مونتاژ)۱۳۹۷۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات چری
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
چری آریزو ۵TE۱۳۹۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
چری تیگو ۵۱۳۹۷۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰--
چری تیگو ۷۱۳۹۷۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات دانگ فنگ
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
دانگ فنگ H30 کراس۱۳۹۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰۹۱,۳۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات دنا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
دنا ۱.۷ لیتر۱۳۹۷۷۶,۷۰۰,۰۰۰۸۳,۴۰۰,۰۰۰--
دنا ۱.۷ لیتر پلاس۱۳۹۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات رنو
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
رنو پارس تندر۱۳۹۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰--
رنو تلیسمان۲۰۱۸۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰--
رنو تندر۹۰۱۳۹۷۷۳,۵۰۰,۰۰۰۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰--
رنو ساندرو۱۳۹۷۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰--
رنو ساندرو استپ وی۱۳۹۷۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
رنو کولیوس۲۰۱۸۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰--
رنو کولیوس (منطقه آزاد)۲۰۱۸۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات زوتی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
زوتی آریو۱۳۹۷۷۳,۷۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سانگ یانگ
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سانگ یانگ تیوولی۲۰۱۸۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات ساینا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
ساینا EX دنده ای۱۳۹۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰۴۹,۵۰۰,۰۰۰--
ساینا اتوماتیک۱۳۹۷۵۸,۲۰۰,۰۰۰۶۰,۲۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سمند
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سمند LX۱۳۹۷۵۲,۴۰۰,۰۰۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰--
سمند سورن۱۳۹۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات سوزوکی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
سوزوکی گراند ویتارا (مونتاژ)۱۳۹۷۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات فوتون
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
فوتون تونلند۱۳۹۷۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰--
فوتون ساوانا۲۰۱۷۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات فولکس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
فولکس پاسات۲۰۱۸۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰--
فولکس تیگوان۲۰۱۸۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات کاپرا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
کاپرا ۲۱۳۹۷۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات کوییک
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
کوییک اتوماتیک فول پلاس۱۳۹۷۶۶,۹۰۰,۰۰۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات کیا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
کیا اسپورتیج۲۰۱۷۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
کیا ریو هاچ بک۲۰۱۷۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰--
کیا سراتو (مونتاژ)۱۳۹۷۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات لکسوس
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
لکسوس NX۲۰۱۷۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
لکسوس NX هیبرید۲۰۱۷۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
لکسوس RX۲۰۱۷۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات لیفان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
لیفان ۸۲۰۱۳۹۷۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات مزدا
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
مزدا ۳ جدید صندوق دار۱۳۹۷۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات میتسوبیشی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
میتسوبیشی ASX۲۰۱۸۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی اوتلندر PHEV۲۰۱۸۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
میتسوبیشی لنسر۲۰۱۸۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات مینی
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
مینی کانتری من۲۰۱۸۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
مینی کوپر۲۰۱۸۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات نیسان
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
نیسان ایکس تریل۲۰۱۸۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰--
نیسان جوک۲۰۱۷۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰--
نیسان وانت زامیاد۱۳۹۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات وانت
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
وانت ریچ۱۳۹۷۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰--
وانت کارا (تک کابین)۱۳۹۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هایما
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هایما S5۱۳۹۷۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰--
هایما S7۱۳۹۷۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هن تنگ
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هن تنگ X5۲۰۱۷۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰--
هن تنگ X7۲۰۱۷۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰--
هن تنگ X7 (مونتاژ)۱۳۹۷۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰--
قیمت محصولات هیوندای
نام خودروسال ساختقیمت حداقلقیمت حداکثرقیمت نمایندگی
هیوندای i20 (مونتاژ)۱۳۹۷۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای i20 (مونتاژ)۱۳۹۶۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای آزرا (گرنجور)۲۰۱۸۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای اکسنت (مونتاژ)۱۳۹۷۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای النترا۲۰۱۸۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای توسان (ix35)۲۰۱۷۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سانتافه (ix45)۲۰۱۷۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا هیبرید۲۰۱۸۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰--
هیوندای سوناتا هیبرید۲۰۱۷۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰--


برای قرار دادن اطلاعات زنده صفحه قیمت، کدهای زیر را در سایت خود کپی نمایید.

عرض       ارتفاع