کلیپ هوایی بسیار زیبا از سیراف در ۴ فروردین ۹۷

کلیپ هوایی بسیار زیبا از سیراف در ۴ فروردین ۹۷

 

فیلمبردار : علی رضا پرهیز

منبع