فال و طالع بینی

تعبیر خواب نردبان آهنی و بالا رفتن از آن چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب نردبان آهنی چیست؟

تعبیر خواب نردبان میتواند نشانه پیشرفت و ترقی فرد باشد و اگر ببینید از نردبان آهنی بالا میروید بدون شک سود و منفعت بزرگی نصیبتان خواهد تعبیرات دیگر را در زیر برایتان قرار داده ایم.

تعبیر خواب نردبان
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر انسان‌های درستکار در خواب خودشان نردبان ببینند، تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد، ولی تعبیرش برای انسان‌های مفسد نفاق و دوروئی می‌باشد.

 

تعبیر خواب نردبان آهنی و چوبی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می‌دهد.

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از نردبان چوبی بالا می‌روی، تعبیرش ضعف دین و ایمان تو می‌باشد.
اگر ببینی از نردبانی که از سنگ و آهن است بالا می‌روی، یـعـنـی قوت و نیرو به دست می‌آوری.

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی از جنس آهن درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش قوت و نیرو می‌باشد.

 

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر از نردبانی بالا می‌روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از نردبان بالا می‌روی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت می‌باشد،
اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می‌روی، در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می‌آوری

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از نردبانی که از گچ و سنگ است بالا می‌روی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد ‌‌‌‌‌
بالا رفتن از نردبان خشتی تعبیرش صلاح و درستی کار تو می‌باشد.

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای خیلی زود به خواسته‌ات می‌رسی.
اگر ببینی نردبانی از جنس مس و برنج درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش نرسیدن به خواسته و ناکامی می‌باشد.
اگر ببینی نردبانی از خشت درست کرده‌ای و با استفاده از آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش بهتر از نردبان گچی است که گفته شد.

 

تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان پایین آمده‌ای، تعبیرش از دست دادن جاه و بزرگی و ضرر و زیان می‌باشد.

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبان خشتی پایین آمده‌ای دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر نردبان از سنگ و گچ باشد دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می‌باشد.

 

تعبیر خواب نردبان به روایت معبرین غربی
لوک اویتنهاو می‌گوید:

دیدن نردبان: حرص و آز و نارضایتی
نردبان ایستاده: مراقب دزد باشید
پایین آمدن از نردبان: دارابودن مقامی والا
بالا رفتن از نردبان: بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده‌اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید، نشانه آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود.

بالا رفتن از نردبان در خواب، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است.
اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید، نشانه آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید.
دیدن نردبان شکسته در خواب، علامت شکست و ناکامی در هر امری است.
از نردبان پایین آمدن در خواب، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست.

اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می‌کنید، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد. هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید.

اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده‌اید، نشانه آن است که به راحتی نمی‌توانید امتیازات جدید را بپذیرید.
اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی بالا می‌روید، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت. پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‌ی شکست و ناامیدی است.

اگر در خواب نردبان شکسته‌ای ببینید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتاری می‌شوید.

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید:  فال روزانه ۱۵ ابان

علی اکبر

سیراف بعنوان مجله خبری و تفریحی فارسی زبانان از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است، تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران ایرانی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا