آرایش صورت،مو و پوستآرایش و زیباییلوازم آرایش

آموزش ترکیب کردن رنگ مو

یا اینکه آرایشگر نیستید اما دوست دارید خودتان موهای خود یا دوستانتان را رنگ کنید و به دنبال آموزش ساده و اصولی رنگ کردن مو هستید.

صبا هاست

رنگ مو یکی از مهترین اصول جذابیت چهره بانوان است اگر به درستی انتخاب و رنگ شود!

شاید شما هم آرایشگر هستید و به دنبال فرمول های جدید برای ساخت رنگ موهای حرفه ای می گردید.

یا اینکه آرایشگر نیستید اما دوست دارید خودتان موهای خود یا دوستانتان را رنگ کنید و به دنبال آموزش ساده و اصولی رنگ کردن مو هستید.

پس این آموزش را دنبال کنید…

نام و عکس موی رنگ شدهفرمول ترکیب رنگ مو

رنگ مو دارچینیtitle%

بلوند طلایی ماهگونی متوسط۵۰ میل 
بلوند دودی متوسط۳۰ میل 
بلوند شکلاتی متوسط۳۰میل 
بلوند پلاتینه صدفی۱۰میل 
۱۷۰میل اکسیدان ۶درصد

ترکیب رنگ مو نسکافه ای
title%

بلوند شکلاتی متوسط ۲/۳ 
کاراملی ۱/۳ (۴۷-۷) 
۲سانت واریاسیون ۰۰۰
شماره اکسیدان: ۱
پایه: ۸

ترکیب رنگ مو کنفی
title%

بلوند زیتونی پلاتینه 
بلوند طلایی خیلی خیلی روشن به اندازه مساوی 
دو سانتیمتر واریاسیون ۰۰۰
شماره اکسیدان: ۱(۶ درصد)
پایه: ۶

فرمول رنگ مسی بلوطی
title%

ترکیب مسی روشن ۶۰ میل + بلوطی روشن ۵۰ میل + نارنجی ۱۰ میل + واریاسیون قرمز ۵ سانت + اکسیدان ۲ ۱۵۰
باید دقت شود که ریشه ها را دیرتر بگذارید تا خیلی تن قرمز و نارنجی نگیرند.البته این رنگ تن نارجی زیاد دارد.

رنگ دودی نقره ایی
title%

رنگ مو این عکس پایه ی ۱۰ ترکیب دودی ۱۰ + دودی ۹ ۳۰ میل + واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت + واریاسیون دودی ۵ سانت + اکسیدان ۱

ترکیب رنگ قهوه ایی متوسط
title%

روی موی طبیعی ترکیب دودی ۶ ۷۰ میل + طبیعی ۵ ۵۰ میل +زیتونی ۵ ۳۰ میل + واریاسیون نقره ای ۱۵ سانت + واریاسیون دودی ۱۰ سانت + واریاسیون سبز ۳ سانت + اکسیدان ۱

رنگ قهوه ایی زیتونی
title%

این رنگ روی موی طبیعی ترکیب زیتونی ۶ ۷۰ میل + زیتونی ۵ ۳۰ میل + دودی ۶ ۳۰ میل +واریاسیون سبز ۱۰ سانت + اکسیدان ۲. برای رنگساژ باید رنگ مورد نظر را با اکسیدان و مقداری آب ترکیب کنید و روی موها بگزارید.دمعمولا برای تثبیت رنگ مقدار ۳سانت رنگی مشکی استفاده میشود

ترکیب رنگ مو عسلی گرم
title%

بلوندشکلاتی متوسط 
بلوند طلایی متوسط به اندازه مساوی به علاوه دو سانتیمتر بلوند متوسط
شماره اکسیدان: نمره ۱ (۶درصد)
پایه مو: ۸

فرمول رنگ زیتونی دودی
title%

ترکیب دودی ۴ + زیتونی ۵ نصف از هر کدام + واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت + اکسیدان دو برابر مقدار رنگ. و هایلایت سوزنی پایه ی هفت ترکیب دودی هفت ۳۰ میل+ طلایی هفت ۴۰ میل + واریاسیون نقره ای ۲ سانت + واریاسیون طلایی ۳ سانت + اکسیدان دوبرابر رنگ

رنگ مسی شکلاتی با مش فندقی کاراملی
title%

زمینه این عکس پایه ی ۶ یعنی نارنجی و ترکیب مسی متوسط ۶۰ میل + شکلاتی ۵۰ میل + فندوقی متوسط ۳۰ + اکسیدان ۲ ۱۵۰ میل و هایلایت پایه ی ۸ ترکیب ترکیب طلایی هشت ۲۰ میل + کاراملی ۳۰ میل + شکلاتی ۱۰ میل + اکسیدان یک برابر مقدار رنگ

رنگ موی دودی عسلی
title%

w۶ بلوند شکلاتی به مقدار ۲۰ میل 
h۷ عسلی روشن به میزان ۷۰ میل 
c۷ دودی روشن به میزان ۳۰ میل را باهم ترکیب کنید سپس واریاسیون نقره ای به میزان ۱۰ سانت و واریاسیون طلایی به مقدار ۵ سانت را به همراه اکسیدان با شماره ۹% را به میزان ۱۳۰ میل به ترکیب رنگ موها اضافه کنید.
باید برای این رنگ مو موهای خود را به پایه ۶ برسانید

رنگ موی بیسکویتی۱
title%

رنگ موی شماره ۸.۸
رنگ موی مسی روشن : نیم سانت
رنگ موی زیتونی شماره n۱۰
واریاسیون نقره ای
پایه دکلره ۱۰

رنگ موی بیسکویتی۲
title%

رنگ موی شماره ۷.۸ : ۴ سانت
رنگ موی شماره ۷.۲۳ : ۱/۴ تیوپ
رنگ موی شماره ۷.۶ : ۱/۴ تیوپ
رنگ موی شماره ۱۰۰.۶ : ۱/۴ تیوپ
اکسیدان ۳ درصد
پایه ۷ یا ۸ دکلره

رنگ مو مسی آتشین
title%

رنگ شماره ۹٫۴۴ : نصف تیوپ
رنگ شماره ۷٫۴۶: ۱/۴ تیوپ
رنگ شماره ۶٫۲۳: ۱/۴ تیوپ
اکسیدان : ۶ % 
برای ترکیب این رنگ مو از یک برندخاص استفاده شده.
این رنگ ها را ترکیب کرده و روی موی طبیعی می گذاریدو۴۵ دقیقه مکث می کنید و بعد بشویید.
پایه مو باید به شماره ۸ -۷ برسد.

رنگ مو بژ عروسکی
title%

بلوند شکلاتی متوسط 
بلوند طلایی متوسط به اندازه مساوی 
دوسانتیمتر بلوند متوسط
شماره اکسیدان: نمره ۱ (۶درصد)
پایه مو ۸

فرمول ترکیب نمونه مش
title%

عکس با ترکیب فندوقی متوسط ۴۰ میل + طبیعی ۶ ۵۰ میل + دودی ۳۰ میل +واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت + اکسیدان ۲ و مش ۹۹% پایه ی هفت با ترکیب طلایی هفت ۵۰ میل + دودی هفت ۲۰ میل +زیتونی هفت ۲۰ میل + واریاسیون نقره ای + اکسیدان ۲

ترکیبات رنگ موی باربی 
title%

زمینه ترکیب دودی ۶ ۵۰ میل +زیتونی ۶ ۸۰ میل + واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت + واریاسیون سبز ۱۰ سانت + اکسیدان ۱ و هایلایت سوزنی ۹۰% پایه ی ۸ ترکیب دودی هشت ۵۰ میل + دودی هفت ۱۰ میل + زیتونی ۶ ۱۰ میل + واریاسیون نقره ای ۴ سانت + اکسیدان ۱

رنگ موی تیره
title%

قسمتهای روشن پایه ۸ و ترکیب دودی ۶، ۵۰ میل +خاکستری ۶ ۵۰ میل + واریاسیون نقره ای ۳ سانت + اکسیدان ۱و قسمتهای تیره روی موی طبیعی ترکیب دودی ۶ ۵۰ میل + زیتونی ۵ ۵۰ میل + خاکستری ۵ ۵۰ میل + اکسیدان ۱.

فرمول جدید از رنگ دودی
title%

زمینه این رنگ مو دودی ۴ ، ۵۰ میل + طبیعی ۴، ۴۰ میل +واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت +اکسیدان۱. و مش تیکه ای پایه ۸ ترکیب بژ متوسط ۴۰ میل + زیتونی هفت ۳۰ میل +واریاسیون نقره ای ۳ سانت + اکسیدان ۱
مش ریز ۱۰ % پایه ی ۸ ترکیب طبیعی هشت ۳۰ میل + واریاسیون نقره ای ۲ سانت +اکسیدان ۱

دودی فندقی با مش دودی زیتونی
title%

زمینه ی این مو روی مو طبیعی ترکیب دودی ۸، ۷۰ میل + فندوقی روشن ۴۰ میل +واریاسیون نقره ای ۱۰ سانت + اکسیدان ۲. و مش پایه ۱۰ ترکیب دودی ۱۰ ۴۰ میل + زیتونی ۸ ۲۰ میل + واریاسیون نقره ای ۵ سانت +اکسیدان ۱

شکلاتی ماهاگونی خیلی روشن با هایلات
title%

زمینه شکلاتی ۴۰ میل + طبیعی ۶ ۴۰ میل+ماهگونی روشن ۲۰ میل +واریاسیون نقره ای ۵ سانت + اکسیدان ۲
هایلایت پایه ی ۸ ترکیب دودی هشت ۵۰ میل + طبیعی هشت ۲۰ سانت +واریاسیون نقره ای ۱ سانت + واریاسیون دودی ۱ سانت + اکسیدان ۱

 Hair color combination

بهترین ترکیبات رنگ مو برای تغییر رنگ مو :

_ترکیب رنگ مو برای موهای دکلره شده که به رنگ بلوند است و می خواهیم تیره کنیم:
از ترکیب دو رنگ سری گرم (شکلاتی و طلائی) شماره ۳ یا ۴ استفاده کرده با اکسیدان شماره ۱ مخلوط و موها را رنگ می کنیم. موهایی به رنگ آلبالوئی یا شرابی که بعد از مدتی به رنگ قرمز زنگ زده، تغییر پیدا میکند.

_اگر می خواهید موهاتان را قهوه ای یا زیتونی تیره کنید باید موها را دکلره کرده و از رنگ سری طبیعی و زیتونی به نسبت مساوی با اکسیدان یک و کمی آب مخلوط کرده و موها را رنگ کنید، در صورتی که می خواهید رنگ را از روی مو پاک و موها را روشن کنید باید به یک آرایشگر مراجعه کنید زیرا استفاده از ماده remover نیاز به تخصص و مهارت دارد .

_فرمول ترکیب رنگ مو برای موهای مش شده ای که میخواهیم رنگش را یکدست کنیم :
رنگ n۳ و w۳ را به نسبت دو به یک با کمی اکسیدان و آب به اندازه ای که به شکل ماست شل شود مخلوط کرده، تکه های مش را جداگانه با این مخلوط رنگ میکنیم، هرموقع به اندازه کافی تیره شد موها را شسته و با رنگ دلخواه رنگ میکنیم .

_روش ترکیب رنگ مو برای مویی که با دکلره بلوند شده و بعد از مدتی جلوه خود را از دست داده (زرد شده است):
یک قاشق پودر دکلره + کمی اکسیدان + یک کف دست شامپو + آب را با هم مخلوط و روی موی خیس می زنیم و پنج دقیقه صبر کرده، موها را شسته و با فرمول زیر رنگساژ میکنیم:

 • w۴ به اندازه یک نخود + c۹ یک بند انگشت یا a۱۰+c۹ هر کدام یک بندانگشت + چند قطره اکسیدان + آب به اندازه ای که به شکل دوغ شود.
 • اگر موهای خودرا بلوند کرده اید و الآن رشد ریشه داشته و نمی دانید که باید چکار کنید، می توانید مانند مش با فویل بصورت ردیفی موها را جداکرده و کنار بگذارید و بقیه موها و ریشه را رنگ تیره بزنید، این روش برای خانم هایی که موهای سفید دارند و ریشه مو دو رنگ است کاربرد دارد، در مورد موهایی که رنگ طبیعی آن ها یکدست و تیره است می توانید با کلاه تارهای نازکی را بیرون بیاورید و به رنگ ریشه مو کنید.

_چگونه از اکسيدان در پايه‌های متفاوت استفاده کرد :
براي پايه مو از یک تا چهار ، از اکسيدان ۶% يا همان اکسيدان شماره۱ و براي پايه مو از ۵ تا ۱۰ اکسيدان ۹ درصد يا اکسيدان شماره ۲ استفاده می کنيم. اکسيدان شماره ۳ يا ۱۲درصد مخصوص دکلره است. ولي در رنگ‌های بالا يعني پايه ۹ و ۱۰ نیز میشود استفاده کرد.

 

پیشنهاد میکنیم همچنین ببینید  محبوب‌ترین مدل‌های موی مردانه 2019

چند نکته مهم درباره ترکیب رنگ مو :

 1. در ترکیب رنگ دقت کنید که بیشتر از دو یا سه رنگ را مخلوط نکنید.
 2. هرگز رنگ‌ ها با تن‌ های متفاوت را با هم ترکيب نکنيد زيرا ايجاد بی نظمی می کند .
 3. هرگز بيشتر از دو يا سه رنگ را با هم مخلوط نکنيد زيرا رنگ ثبات لازم را پيدا نمی کند.
 4. هرگز رنگ‌ های کارخانه‌ های متفاوت را با هم ترکيب نکنيد چون هر کارخانه‌ای فرمول مخصوص به خود را دارد.
 5. اگر به استفاده از رنگ‌ های ترکيبی علاقه‌ دارید رنگ‌هایی را که اختلاف تن و پايه آنها زياد نیست ( توليد يک کارخانه هستند) را می توان در شرايط خاص زير با هم ترکيب کرد:
 • سری سرد در يک پايه مثلا C۸ + A۸ + N۸
 • سری گرم در يک پايه R۷ + V۷
 • سری N با هر رنگي ولي با يک پايه ترکيب میشود N۹ + C۹

 

 

۱۱ قدم ضروری برای رنگ کردن ریشه موها :

title%

 

 1. موهایتان را رنگ می‌کنید، پس از پنج هفته دوباره ریشه موهای اصلی‌ را می بینید که رشد کرده اند و رنگ موهای شما دیگر آن جلوه و زیبایی را ندارد! چه کنیم؟
  موها را به چند بخش تقسیم کنید و به وسیله کلیپس هر بخش را طوری ثابت کنید که ریشه موها کاملا مشخص شود.
 2. تمام بخش‌های مو که ریشه آن درآمده و رنگش را با سایر موها که پیش از آن رنگ شده است خوب مشخص کنید و سپس همان رنگی را که به موها زده بودید را انتخاب کنید.

 3. موهای خود را بشویید و بعد خشک کنید.
 4. این وسایل را آماده کنید: رنگ مو، دستکش، کلیپس ، شانه ، حوله، یک لباس کهنه برای اینکه بدن و لباس اصلی‌تان رنگی نشود.
 5. موهایتان را به چند بخش تقسیم کنید و به وسیله کلیپس هر بخش را طوری ثابت کنید که ریشه موها کاملا مشاهده شود.
 6. دستکش دست کنید و رنگ مو را طبق دستوری که در بروشورش نوشته شده، آماده کنید.
 7. حوله را روی شانه‌هایتان بیندازید تا قطرات رنگ روی لباس‌ شما نریزد.
 8. هر بخش از موها را که می‌خواهید ریشه‌اش را رنگ کنید از کلیپس جدا کرده و رنگ را به طور کامل به ریشه آن بمالید.
 9. این کار را تا رنگ شدن همه ریشه‌های مو تکرارکنید. یعنی بعد از اتمام یک بخش، کلیپس بخش دیگر را باز کنید و رنگ را به ریشه آن بمالید.

 10. زمان را تنظیم کنید. پنج دقیقه زمان پیشنهادی برای رنگ گرفتن ریشه موها است. در این فرصت می‌توانید کتاب بخوانید…
 11. بعد از گذشت این زمان، باقی‌مانده رنگ را از روی ریشه موها بردارید و سپس موها را خوب بشویید.

 

پیشنهاد میکنیم همچنین ببینید  ماسک سفیده‌ تخم‌مرغ، درمانی برای جوش

چند نکته برای رنگ کردن موهای سفید:

وقتی بیشتر موها سفید شده باشد حین رنگ کردن باید از جایی که سفیدترین موها را دارد شروع کرد. رنگی انتخاب کنید که یک درجه تیره تر از رنگ مورد نظرتان است چراکه به خاطر نبود رنگ در تارهای مو رنگی که می گذارید روشن تر به نظر می رسد.

اگر موهای سفید دارید و رشد آنها نسبتا زیادتر است، استفاده از رنگ های روشن تر بهتر بوده چون موهای سفید وقتی رشد کرده و با موهای رنگ کرده مخلوط می شوند کمتر مشخص خواهندشد.

اگر موهای سفید شما خیلی زبر و در برابر رنگ مقاوم شده اند شاید لازم باشد که قبل از رنگ کردن آنها را نرم کنید. به راهنمایی های سازندگان رنگ ها توجه کرده و همیشه قبل از گذاشتن رنگ، موهای تان را خشک کنید. رنگی که بر موی خیس یا مرطوب گذاشته شود، رقیق شده و نتیجه مناسبی نخواهدداشت.

معمولا موهای سفید حاشیه سر بسیار مقاوم هستند پس یادتان باشد برای رنگ کردن باید اول این منطقه و این موها رنگ شوند و پس از اتمام رنگ نیز دوباره باید این نواحی رنگ شوند، همچنین احتمالا یک تن تیره تر باید به این ناحیه و موهایش زده شود.

برروی تصویر کلیک کنید تا اپلیکیشن برای شما دانلود شود
نمایش بیشتر

علی اکبر

سیراف بعنوان مجله خبری و تفریحی از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است، تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران ایرانی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن