تعبیر خوابنون

تعبیر خواب پختن نان در تنور

در یکی دیگر از عنوان های تعبیر خواب سایت سیراف  به شما عزیزان خوبان و همراهان همیشگی این رسانه تحت وب، تعبیر خواب پختن نان در تنور را شرح می دهیم. در واقع اگر به تازگی چنین تجربه ای در خواب داشتید، ادامه این عنوان را مطالعه فرمائید.

تعبیر خواب پختن نان در تنور

تعبیر خواب پختن نان در تنور,تعبیر خواب نان و پنیر,تعبیر خواب نان سوخته,تعبیر خواب نان و کباب,تعبیر خواب نان حضرت یوسف,تعبیر خواب نان و پنیر و سبزی,تعبیر خواب نان تنوری,تعبیر خواب نان شیرمال,تعبیر خواب نان پختن در تنور,تعبیر خواب نان کنجدی,تعبیر خواب نان پختن و خمیر,تعبیر خواب نانوایی در خانه,تعبیر خواب نان پختن محلی,تعبیر خواب نان پختن,تعبیر خواب نان پختن در تنور,تعبیر خواب نان پختن با تنور,تعبیر خواب نان پختن و خمیر,تعبیر خواب نان پختن تنور,تعبیر خواب نان پختن با مرده,تعبیر خواب نان پختن در روغن

محمدبن سیرین گوید: تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر بیند تنور در دست داشت، دلیل کند بر دوستی و نظام کار کدخدائی خانه.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.

  1. خیر و منفعت بود، خاصه که نووتازه ساز باشد.
  2. مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تأمین می‌گردد. چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت می‌یابید و معاش شما وسیع و زیاد می‌شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می‌یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می‌گردند.

محمد بن سیرین: اگر بیند در تنور نان می‌پخت، دلیل که بر قدر آن نان‌ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود

مطیعی تهرانی می‌گوید:

  • اگر تنور آتش داشته باشد و دران نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می‌آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می‌شود. هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می‌دهد که ثروتمند و مال دار خواهید شد.
  • اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می‌پزد و او نان می‌گیرد مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت.
  • اگر جوانی این خواب را ببیند به شغلی پر در آمد دست می‌یابد و مشغول می‌شود.

  • چنانچه وامداری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا به ساختن تنور مشغول است از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد.
  • چنانچه زنی ببیند که در خانه‌اش دو تنور است گرفتار هوو می‌شود یا اگر ببیند شوهرش نان می‌پزد تعبیر همین است.
  • اگر ببیند که از تنور آتش بر می‌دارد صاحب فرزند می‌شود که قدمش مبارک است و برای مرد زن است و کانون خانواده

مطیعی تهرانی: دیدن تنور به هر صورت در خواب نیکو است مگر این که ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزی تنور آبادی بود لیکن حالا کاسه‌اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است. این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه است و برخی از معبران نوشته‌اند که صاحب خانه همسرش را از دست می‌دهد چون این معبران تنور را در خانه زن دانسته‌اند.

از مطیعی تهرانی نقل شده است:

چنانچه بیماری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا پای تنور نشسته خودش نان می‌پزد و یا دیگری می‌پزد و او کمک می‌کند و نان می‌گیرد طبیبی مسیحادم او را معالجه خواهد کرد و آن بیمار به زودی شفا خواهد یافت.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

آ الف ب
پ ت ث
جیم چ ح
خ دال ذ
ر ز ژ
س ش صاد
ض ط ظ
عین غین ف
قاف کاف گاف
لام میم نون
ه واو ی

لینک خبر

همچنین بخوانید:  تعبیر خواب جاده - معنی دیدن جاده در خواب

علی اکبر

مجله سیراف از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است،تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا