آرایش صورت،مو و پوستآرایش و زیبایی

روش های خانگی برای کاهش پف چشم بعد از گریه

همه ما گریه می کنیم، گاه به خاطر خوشی و گاهی غم. گریه بخشی از واکنش عاطفی انسان است اما میزان بیش از حد آن می تواند پف چشم و قرمزی را به دنبال داشته باشد.

همه ما گریه می کنیم، گاه به خاطر خوشی و گاهی غم. گریه بخشی از واکنش عاطفی انسان است اما میزان بیش از حد آن می تواند پف چشم و قرمزی را به دنبال داشته باشد. در این صورت اگر روز بعد بخواهید به محل کار و دانشگاه بروید و نخواهید کسی به آن پی ببرد، می تواند برایتان دردسر شود.

تورم چشم به این دلیل از گریه اتفاق می افتد که سیستم عصبی باعث افزایش جریان خون به رگ های خونی در صورت شما و به خصوص در اطراف چشم شما می شود.

همچنین، پوست اطراف چشم شامل بافت های ریزی است که قادر به جذب اشک شما هستند و باعث می شود چشمان شما پف کند.

روش های خانگی برای خلاص شدن از پف چشم ناشی از گریه

هنگامی که چشمان شما از گریه متورم و قرمز است، ممکن است به جای بیرون رفتن، به بهانه هایی برای ماندن در خانه متوسل شوید. اما چه مدت می توانید از دنیای خارج از خانه فرار کنید؟

پیش بروید و گریه خوبی داشته باشید. گریه کردن بسیار مفید است. فقط کافی است بعد از آن از چشمان پف کرده خود مراقبت کنید. کاهش تورم در اطراف چشم شما به خاطر خنک کردن و دور شدن مایعات از چشم است.

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه
IRT 2,000 – خرید
پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد خودرو
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقالات در مورد جوشکاری
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله ترانزیستور
IRT 4,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد حجاب
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص) 
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات از امام علی (ع)
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

در حالی که به هیچ وجه امکان جلوگیری از گریه کردن در هنگام تحریک احساسات وجود ندارد (و نباید هم اینگونه باشد زیرا اشک حاوی هورمون های استرس است که باید به جای جلوگیری، آنها را آزاد کنید)، قطعاً می توانید چشمان پف کرده خود را تسکین دهید.

در واقع، در حال حاضر چندین راه حل در آشپزخانه شما وجود دارد که می تواند کار را به پایان برساند!

داروهای خانگی بعد از گریه باعث کاهش تورم چشم می شوند. در اینجا 10 درمان خانگی برای کاهش تورم چشم ناشی از گریه آورده شده است.

1. کمپرس سرد

ساده ترین و موثرترین راه حل خانگی برای مقابله با تورم چشم ناشی از گریه استفاده از کمپرس سرد است.

دمای سرما باعث سفت شدن پوست اطراف چشم و همچنین شل شدن رگ های خونی می شود. این به نوبه خود باعث کاهش پف چشم و تورم می شود.

 • یک دستمال تمیز را با آب خنک مرطوب کنید. با استفاده از فشار ملایم، دستمال مرطوب را به مدت 10 دقیقه در برابر پوست زیر و اطراف چشم خود نگه دارید. این کار را چند بار در روز انجام دهید.
 • گزینه دیگر قرار دادن چند قاشق فلزی در یخچال شما به مدت 15 دقیقه است. قسمت گرد یکی از قاشق های سرد را روی چشم خود برای چند دقیقه نگه دارید تا زمانی که قاشق گرم شود. بعد آن را با یك قاشق سرد دیگر در یخچال تعویض كرده و به مدت 10 دقیقه این کار را ادامه دهید. این کار را 2 یا 3 بار در روز انجام دهید.
 • همچنین تا زمانی که تورم کاهش یابد، می توانید آب سرد را روی چشم خود بریزید.

درمان خانگی

2. خیار

برش های خیار همچنین می تواند به تسکین پف چشم و کاهش تورم به دلیل گریه کمک کند. خاصیت قابض در خیار به کاهش پف چشم کمک می کند.

یک مطالعه در سال 2014 که در ژورنال بین المللی شیمی و علوم دارویی منتشر شده است، ویژگی های آبرسان، تغذیه کننده و قابض در خیار را نشان می دهد که از بسیاری جهات برای پوست مفید هستند.

 1. خیار را بشویید و آنرا به قسمت های ضخیم برش دهید.
 2. برش های خیار را به مدت 15 دقیقه در یخچال خنک کنید.
 3. برش سرد را روی هر یک از پلک های بسته خود قرار دهید.
 4. برش ها را بعد از گرم شدن آنها، با برش های خنک جدید جایگزین کنید.
 5. این روند را هر چند بار که می خواهید تکرار کنید تا زمانی که احساس بهتری پیدا کنید.
 6. در آخر، منطقه را با آب ولرم بشویید.

3. چای کیسه ای

چای سیاه حاوی تانن هایی است که می توانند به پوست نفوذ کنند ، پف کرده و باعث افزایش گردش خون می شوند. بنابراین ، به جای دور ریختن کیسه های چای سیاه ، می توانید از آنها برای کاهش پف چشم استفاده کنید.

یک مطالعه در سال 2012 که در ژورنال فارماکوگنوزی و فیتوشیمی منتشر شده است، ویژگی های قابض تانن ها را نشان می دهد که در چای به وفور وجود دارند.

 1. 2 عدد چای کیسه ای را به مدت 30 دقیقه در یخچال سرد کنید.
 2. دراز بکشید و چای سرد کیسه ای را روی پلک های بسته خود بگذارید.
 3. آنها را 10 تا 15 دقیقه روی چشم بگذارید.
 4. چند بار در روز یا تا زمانی که پف چشم از بین برود تکرار کنید.

4. ماساژ ملایم

ماساژ درمانی یکی دیگر از ترفندهای بسیار مؤثر و آسان برای خلاص شدن از شر چشمان متورم ناشی از گریه است.

به طور خاص، ماساژ دادن بینی شما بعد از گریه باعث پاک شدن هرگونه انسداد بینی می شود و باعث می شود رگ های خونی صورت به سرعت به حالت عادی خود بازگردند.

 1. چند قطره روغن زیتون یا نارگیل را روی بینی خود بمالید.
 2. چشم های خود را بسته نگه دارید و با تمرکز بر روی پل بینی خود، بینی خود را به آرامی ماساژ دهید.
 3. بعد از ماساژ، دراز بکشید و استراحت کنید.
 4. این کار را در صورت لزوم تکرار کنید.

5. سفیده تخم مرغ

قسمت سفیده تخم مرغ خاصیت سفت کننده برای پوست دارد که می تواند از شر ورم اطراف چشم ناشی از گریه شما را خلاص شود.

 1. یک تخم مرغ را بشکنید و زرده را از سفیده جدا کنید.
 2. سفیده تخم مرغ را کاملاً هم بزنید تا به یک قوام مناسب برسد.
 3. چند قطره ویچ هازل را اضافه کنید و خوب مخلوط کنید.
 4. از یک برس آرایشی تمیز استفاده کنید تا این مخلوط را زیر چشم خود بمالید.
 5. بگذارید خشک شود.
 6. آن را با آب زیاد بشویید.
 7. چند بار تکرار کنید تا زمانی که احساس بهتری پیدا کنید.

گریه کردن

6. آب نمک

همچنین می توانید از آب نمک برای کاهش پف دور چشم خود که به دلیل گریه ایجاد شده است، استفاده کنید. نمک از فرآیند اسمز برای جذب مایعات اطراف چشم استفاده می کند که دلیل تورم است.

تخلیه بهتر آب حبس شده در اطراف چشم کمک می کند تا پف چشم کاهش یابد.

 1. یک قاشق چایخوری نمک را به یک فنجان آب ولرم اضافه کنید.
 2. هم بزنید تا نمک کاملاً حل شود.
 3. 2 عدد پد پنبه ای را در این آب شور خیس کنید.
 4. دراز کشیده و سر خود را بالا نگه دارید.
 5. یک پد پنبه ای را به مدت 5 دقیقه روی هر یک از پلک های بسته خود قرار دهید.
 6. در آخر، چشمان خود را با آب معمولی شستشو دهید.
 7. هر چند بار که لازم بود تکرار کنید.

7. آلوئه ورا

آلوئه ورا نیز در کاهش پف چشم که بعد از گریه ایجاد می شود، مفید است. این ماده نه تنها برای پوست مفید است بلکه از تولید کلاژن نیز پشتیبانی می کند.

این ماده دارای خاصیت قابض است که به سفت شدن پوست و کاهش تورم کمک می کند.

 1. ژل تازه را از یک برگ آلوئه ورا استخراج کنید.
 2. ژل را روی ناحیه زیر چشم خود بمالید.
 3. با استفاده از حرکات سبک انگشت به آرامی ماساژ دهید.
 4. اجازه دهید ژل خشک شود.
 5. با استفاده از آب خنک آن را بشویید.
 6. چندین بار تکرار کنید تا تورم کاهش یابد.

8. گلاب

گلاب دارای خاصیت سفت کننده پوست است و می تواند به سفت شدن پوست اطراف چشم کمک کند. این می تواند به کاهش تورم ناشی از گریه کمک کند.

همانطور که گلاب همچنین به عنوان یک تونر طبیعی پوست عمل می کند، به پاک کردن حلقه های تیره اطراف چشم شما هم کمک می کند.

 1. 2 پد پنبه ای را در گلاب خیس کنید.
 2. دراز بکشید و یک پد پنبه ای را به مدت 5 دقیقه روی هر چشم بسته خود قرار دهید.
 3. چشمان خود را با آب بشویید.
 4. هر چند بار که می خواهید تکرار کنید تا چشمان شما بهتر به نظر برسد.

9. آب

یکی دیگر از راه های مناسب برای خلاص شدن از شر پف چشم ناشی از گریه، نوشیدن آب است. گریه می تواند باعث کمبود آب بدن شود و نوشیدن آب به هیدراته شدن بدن کمک می کند.

هنگامی که بدن به خوبی هیدراته شود، احتمال احتباس آب کمتر وجود دارد که می تواند باعث افزایش پف در اطراف چشم شود. آب همچنین به بیرون راندن سموم از بدن کمک می کند.

 • در فواصل منظم آب بنوشید. اگر آب معمولی را دوست ندارید، کمی آب لیمو را در آب فشار دهید یا آب طعم دار را امتحان کنید.
 • از مصرف نمک زیاد و کافئین زیاد خودداری کنید که باعث احتباس آب می شود که می تواند در زیر چشم ها جمع شود و مشکل را بدتر کند.

درمان پف چشم

10. خواب

به خاطر داشته باشید که زمان زیادی طول می کشد تا چشمان پف کرده شما به حالت عادی بازگردد. بنابراین وقت بگذارید و به خواب بروید. خواب خوب شب برای ظاهر سالم چشم ضروری است.

بازسازی سلول در زمان خواب هشت بار سریعتر اتفاق می افتد و خواب ضعیف و مختل از این روند جلوگیری می کند.

برای جلوگیری یا خلاص شدن از شر پف چشم، حداقل هفت یا هشت ساعت خواب آرام داشته باشید. سعی کنید روی پشت خود بخوابید تا از تنگ شدن رگ های خونی در صورت خود جلوگیری کنید.

همچنین، از دو بالش استفاده کنید و سر خود را بلند نگه دارید تا تجمع مایعات متوقف شود که این امر می تواند باعث افزایش پف شود. اطمینان حاصل کنید که قبل از خواب اشک های خود را به درستی شستشو داده اید، این امر به کاهش پف کمک می کند.

نکات اضافی

ژل های خنک کننده چشم که با استفاده از یک توپ غلتکی فلزی اعمال می شوند نیز می توانند به رفع التهاب کمک کنند.

استفاده از کرم صورت یا سرم سرد می تواند با تنگی عروق خونی به کاهش پف کمک کند.

برای تیرگی پوست زیر چشم خود بعد از گریه، از کانسیلر مناسب استفاده کنید. این به پوشاندن تیرگی پوست کمک می کند.

صورت خود را با آب خنک و با تمرکز روی قسمت هایی دارای قرمزی یا پف کرده دور چشم خود، شستشو دهید.

از پاک کردن اشک خودداری کنید زیرا باعث افزایش تورم می شود. در عوض، آنها را خشک کنید.

مصرف نمک و کافئین را کاهش دهید زیرا این امر می تواند بدن شما را کم آب کند.

منبع:

top10homeremedies

لینک خبر

5/5 (1 نظر)
همچنین بخوانید:  آموزش اکستنشن مو در خانه