تازه های روانشناسیدانستنی های ازدواجراز های موفقیت

انگیزه چیست و چگونه می تواند زندگی شما را تغییر دهد؟

شما از نوجوانی به یادگیری رانندگی فکر می کردید. شما معتقدید که داشتن یک ماشین به شما آزادی، انتخاب و ماجراجویی می دهد

شما از نوجوانی به یادگیری رانندگی فکر می کردید. شما معتقدید که داشتن یک ماشین به شما آزادی، انتخاب و ماجراجویی می دهد – همچنین باعث افزایش چشم انداز شغلی شما می شود اما با وجود این اعتقادات و تشویق دوستان و خانواده، هرگز نتوانسته اید رانندگی یاد بگیرید. چه چیزی شما را متوقف کرده است؟ خوب، ممکن است کمبود وقت یا کمبود پول را مقصر آن بدانید اما در واقعیت احتمالاً به دلیل عدم انگیزه است و این بی انگیزگی به خوبی می تواند مانع شما در همه زمینه های زندگی باشد.

حال، تصور کنید که انگیزه و ذوق بی حد و حصر دارید. شما نه تنها رانندگی یاد می گیرید و برای خود اتومبیل می خرید، بلکه از انجام اهداف بزرگ دیگر نیز هیجان زده خواهید شد و با تعداد زیادی انگیزه و هدف، شما پرشور و زنده خواهید بود.

انگیزه پشت انگیزه

اولاً آیا شما هرگز به این فکر کرده اید که از خود بپرسید، “انگیزه چیست؟”

خوب، گرچه می توانیم پاسخی طولانی و مفصل به شما بدهیم اما ترجیح می دهیم این تعریف ساده را با شما در میان بگذاریم:

انگیزه نیروی محرکه اعمال شماست.

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه
IRT 2,000 – خرید
پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد خودرو
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقالات در مورد جوشکاری
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله ترانزیستور
IRT 4,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد حجاب
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص) 
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات از امام علی (ع)
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

به عنوان مثال غذا خوردن را در نظر بگیرید. صبح که از خواب بیدار می شوید، احتمالاً انگیزه شما این است که یک لقمه غذا بخورید و حتی اگر معمولاً صبحانه را کنار می گذارید، حتماً تا ساعت ناهار برای خوردن مقداری غذا انگیزه فوق العاده ای دارید!

در این حالت گرسنگی انگیزه ای در شما ایجاد می کند تا چیزی پیدا کنید و بخورید. بنابراین، آیا شما در زمینه های دیگر زندگی خود گرسنه هستید؟

اگر می خواهید موفق باشید، پس باید باشید.

افراد ثروتمند تشنه پول، افراد ورزشکار تشنه سلامت و افراد خردمند تشنه دانش هستند.

این گرسنگی آنهاست که آنها را وادار به موفقیت می کند. بدون این، آنها احتمالاً فقط خیال بافانی هستند که هرگز در زندگی به چیز مهمی دست نیافته اند.

خبر خوب این است که هرگز دیر نیست که یاد بگیرید چگونه انگیزه پیدا کنید و این قدرت را به تمام زمینه های زندگی خود تزریق کنید.

بیایید اکنون دقیقاً نحوه انجام این کار را بررسی کنیم.

ایجاد انگیزه برای شما

در ایجاد انگیزه، پنج عنصر برای ایجاد انگیزه وجود دارد که باید در صورت جدی گرفتن زندگی خود آنها را یاد بگیرید و آنها را عملی کنید. هر عنصر به تقویت انگیزه شما کمک می کند اما هر پنج مورد با هم نتیجه فوق العاده ای دارند!

ما در مورد این پنج عنصر صحبت خواهیم کرد و مثال هایی برای شما می آوریم تا بتوانید هر عنصر را در عمل مشاهده کنید.

 

موفقیت

1. یافتن الهام

علت اصلی احساس عدم انگیزه نداشتن هیچ چیزی برای الهام گرفتن است. اگر هیچ چیز شما را به هیجان نمی آورد، پس هیچ چیز انگیزه ای برای شما ایجاد نمی کند.

آیا راهی برای الهام یافتن وجود دارد؟ باید بدانید که وجود دارد!

ترفند اصلی این است که به زندگی خود برگردید به زمانی که تفریح​، ماجراجویی و اشتیاق بر روز شما حاکم بود. این می تواند سال گذشته، پنج سال پیش یا حتی در کودکی شما باشد.

یک چیز مسلم است: روزهایی وجود داشت که زندگی شما هیجان انگیز و هدفمند بود.

این ممکن است اولین بوسه، اولین تعطیلات با دوستان یا هیجان کسب اولین شغل شما باشد. به احساسی که در آن زمان داشتید – احتمالاً در راس جهان خود را احساس می کردید – فکر کنید. این احساسی است که شما باید در زندگی خود دوباره زنده کنید.

دلیل دیگر عدم انگیزه شما این است که شما ممکن است از رویاهایی که دیگران (احتمالاً والدین شما) به شما گفته اند اتلاف وقت است، صرف نظر کرده اید. این موارد ممکن است مواردی مانند تبدیل شدن به یک نوازنده، بازیگر یا ستاره ورزشی حرفه ای باشد.

همه ما در جوانی مانند این خواب های بلند پروازانه را دیده ایم اما بیشتر اوقات، این رویاها توسط بزرگسالانی که به ما می گفتند در مورد زندگی خود “واقع بینانه” باشید، درهم شکسته شد.

اگر می خواهید دوباره در زندگی هیجان زده شوید، پس به خودتان اجازه دهید یکبار دیگر رویا ببینید.

این می تواند شما را وادار کند که مثلاً در یک کلاس نمایشی شرکت کنید تا به عنوان بازیگر آموزش ببینید. حتی اگر این به عنوان یک سرگرمی باقی بماند، شما دوباره احساس شور و شوق در زندگی خود را خواهید چشید و شما می توانید از آن الهام بگیرید و از آن در زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.

2. هدف گذاری

یک بار مربی فوتبال آمریکایی وینس لومباردی گفت:

“موفقیت مستلزم داشتن یک هدف است.”

به عبارت دیگر، قبل از اینکه فرصتی برای بدست آوردن آن داشته باشید، باید بدانید که چه می خواهید.

وقتی شروع به تعیین اهداف برای خود می کنید، به سرعت متوجه می شوید که هدف و انگیزه دارید. این تفاوت بین قایقرانی به یک مقصد خاص یا فقط انداختن قایق شما در اقیانوس است.

راز تعیین هدف این است که از کم شروع کنید. برای دستیابی به اهدافی ساده سعی کنید چیزهایی مانند ترک کافئین به مدت یک روز در هفته یا بیدار شدن هر روز 30 دقیقه زودتر از حد معمول یا برخی دیگر از موارد آسان را انتخاب کنید.

هنگامی که به اهداف کوچک خود رسیدید، خواهید دید که در اعتماد به نفس و خود باوری رشد کرده اید. آن وقت است که آماده خواهید بود تا اهداف بزرگتری را تعیین کنید. اینها ممکن است مواردی مانند یافتن شغل جدید، تسویه بدهی های شما یا حتی سفر به دنیا باشد!

دستیابی به اهداف بزرگ ممکن است دشوار به نظر برسد اما با تقسیم به تکه هایی به اندازه لقمه های کوچک، آنها را خوش طعم تر خواهید کرد.

به عنوان مثال، اگر هدف شما یافتن شغل جدید است، می توانید این کار را در مراحل زیر انجام دهید:

 • تصمیم بگیرید واقعاً چه کاری را می خواهید انجام دهید.
 • رزومه خود را متناسب با این شغل تنظیم کنید.
 • مهارت های مصاحبه خود را تمرین کنید.
 • در آژانس های استخدام ثبت نام کنید.
 • هر توصیه ای را که آنها توصیه می کنند (مانند بالا بردن صلاحیت خود) در نظر بگیرید.
 • به مصاحبه بروید.
 • وقتی شغلی را که می خواهید به شما پیشنهاد می شود جشن بگیرید!

تعیین هدف برای داشتن انگیزه اساسی است. انجام این کار هیچ هزینه ای ندارد، با این وجود پاداش فراوانی به شما می دهد.

3. پایداری

سومین عنصری که باید در ایجاد انگیزه داشته باشید، پافشاری است. این ویژگی باعث می شود که شما ادامه دهید، وقتی کار ناگزیر سخت شود.

فقط به یک دونده در ماراتن فکر کنید. اگر آنها به نیمه راه برسند اما احساس نیمه مرده داشته باشند (اکثر دونده ها می گویند این اتفاق برایشان افتاده است)، بدون عنصر پایداری، آنها احتمالاً آن را رها خواهند کرد.

برندگان افرادی هستند که تا پایان زندگی به حرکت ادامه می دهند – هرچند که برای آنها دشوار باشد.

در مورد سرگرمی ها، روابط یا حرفه شما هم همین داستان است. اگر زمانی که اوضاع چندان خوب پیش نمی رود همه چیز را ترک کنید، هرگز خوشبختی و رضایت ناشی از ادامه کار را پیدا نخواهید کرد.

زندگی همیشه آمیزه ای از فراز و نشیب هاست. به همین دلیل است که اگر می خواهید به کارهای بزرگی در زندگی خود دست پیدا کنید، باید پیگیر باشید.

بی انگیزگی

4. دریافت پشتیبانی

اگر بخواهید همه کارها را خودتان انجام دهید، خود را برای شکست آماده خواهید کرد.

واقعیت این است که برای رسیدن به هر هدف بزرگی به کمک و پشتیبانی افراد دیگر نیاز خواهید داشت. فقط نمی توان همه کارها را به تنهایی به طور مطلوب انجام داد.

برای اینکه مثالی بزنیم، بگذارید یک داستان کوتاه از روزهای ابتدایی سایت Lifehack برای شما تعریف کنیم.

در سال 2005، وب سایت تازه شروع به کار کرده بود و تعداد زیادی مشترک جدید داشتیم. برخی از شرکت ها حتی درخواست تبلیغ در سایت را داشتند.

این در زمانی بود که من در حال نوشتن محتوا، بازاریابی محتوا، پاسخگویی به سوالات مشترکین، نگهداری وب سایت و غیره بودم. Lifehack در ابتدا یک گروه یک نفره بود.

اما با افزایش محبوبیت آن، خودم را بیش از حد مشغول می دیدم که نمی توانم همه کارهای لازم را انجام دهم. آن وقت بود که تصمیم گرفتم چند نفر را برای کمک به خود استخدام کنم!

در ابتدا، من شخصی را استخدام کردم که امور مالی را دنبال کند، شخصی را که باید به دنبال بازاریابی باشد و شخصی که برای ایجاد محتوای جدید به من کمک کند.

شگفت آور بود که این چه قدر تفاوت ایجاد کرد. به جای اینکه استرس داشته باشم و تمام ساعت ها زیر آفتاب (و ماه!) کار کنم، توانستم زمانی پیدا کنم تا بتوانم راه پیشرفت Lifehack را برنامه ریزی کنم و یک استراتژی موفقیت آمیز ایجاد کنم.

و اینکار موثر واقع شد. Lifehack اکنون یکی از پربازدیدترین سایت های خودسازی در جهان است.

شما چطور؟ آیا سعی می کنید همه کارها را خودتان انجام دهید؟

اگر بله، پس اگر می خواهید به چیزهای بزرگی برسید باید این عادت را ترک کنید.

من همچنین توصیه می کنم که از مشاور راهنمایی بگیرید.

5. به خودتان پاداش دهید

آخرین عنصر اساسی برای تقویت انگیزه شما پاداش دادن به خود در هنگام دستیابی به اهداف خود است، چه بزرگ و چه کوچک.

به عنوان مثال، تصور کنید که شما هدف خود را تزئین مجدد خانه خود تعیین کرده اید. این احتمالاً شامل خرید و نصب وسایل، مانند فرش و پرده جدید است اما احتمالاً شامل رنگ آمیزی بیشتر اتاق های خانه شما نیز خواهد بود.

اکنون انتظار اینکه در یک روز کل خانه خود را دوباره تزئین کنید، غیر واقعی خواهد بود. درعوض، شما احتمالاً مایلید هر چند وقت یکبار یک کار کوچک انجام دهید. شاید چیزی شبیه به این:

 • انتخاب فرش های جدید
 • انتخاب پرده جدید
 • انتخاب رنگ برای هر اتاق
 • خرید موارد
 • چیدمان یک تابلو یا فرش
 • نقاشی دیوارها و سقف ها (ممکن است خودتان این کار را انجام دهید)
 • نصب پرده ها
 • از دوستان و خانواده خود برای دیدن خانه با ظاهری جدید دعوت کنید!

هر یک از این مراحل ممکن است چند ساعت یا چند روز طول بکشد اما برای داشتن انگیزه، توصیه ما این است که وقتی هر مرحله را کامل می کنید به خودتان پاداش دهید.

پاداش کم برای مراحل ذکر شده در بالا می تواند بیرون رفتن برای تهیه یک قهوه و کیک در کافه محلی شما باشد. پاداش بزرگ برای به پایان رساندن هدف خود در بازسازی کامل خانه می تواند بیرون رفتن برای یک وعده غذایی با دوستان یا شریک زندگی تان باشد.

با پاداش دادن به خود در ادامه کار و در پایان، خود را در تکمیل هدف متمرکز نگه دارید و از تعیین هدف بعدی هیجان زده خواهید شد!

موتور را روشن کنید!

انگیزه به نظر می رسد مثل موتور سواری باشد.

خوب است انگیزه را به عنوان یک موتور در نظر بگیرید – انگیزه ای که می تواند برای کمک به شما در پیشرفت در تمام زمینه های زندگی تان موثر باشد.

وقتی انگیزه داشته باشید، غیرقابل توقف خواهید بود. دیگر تعلل نخواهید کرد و بهانه های منفی نخواهید گرفت.

پس حالا سوئیچ را بچرخانید و شروع کنید!

منبع:

lifehack<