تست روانشناسیروانشناسی عمومی

8 روش ساده برای تقویت روحیه و انرژی شما

COVID-19 اختلالات قابل توجهی را در زندگی ما به وجود آورده است. برای بسیاری از ما، این یک دوره آسیب زا بوده است زیرا احساس می شود

COVID-19 اختلالات قابل توجهی را در زندگی ما به وجود آورده است. برای بسیاری از ما، این یک دوره آسیب زا بوده است زیرا احساس می شود احساس ترس و عدم اطمینان بر زندگی ما تسلط دارد. در نتیجه، میزان خلق و خو و انرژی ما به قدری تغییر می کند که احساس می کنیم هر روز دچار تحول می شویم پس به تقویت روحیه نیاز پیدا می کنیم.

سطح اضطراب و استرس ما به نوسانات خلقی و سطح پایین انرژی مان دامن می زند و اگر برای مقابله با آن اقدامی نکنیم، خود را در شرایطی می بینیم که سلامتی ما در معرض تهدید است.

روش هایی برای تقویت روحیه

در اینجا 8 استراتژی برای تقویت روحیه قدرتمند آورده شده است که می توانید همین حالا برای بالا بردن سطح روحیه و انرژی خود از آنها استفاده کنید.

پیروی از این 8 استراتژی به طور مداوم به ایجاد انعطاف پذیری و تقویت روحیه و انرژی شما کمک می کند. توانایی شما در هدایت مسیر خود از ایجاد اختلال و عدم اطمینان در زندگی، بیش از سردرگمی از مکانی قدرتمند ناشی خواهد شد.

تغذیه سالم

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه
IRT 2,000 – خرید
پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد خودرو
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقالات در مورد جوشکاری
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله ترانزیستور
IRT 4,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد حجاب
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص) 
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات از امام علی (ع)
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

1. ورزش کنید و غذای سالم بخورید

داشتن یک حواس پرتی فکری کمک می کند تا دوباره احساس خوبی کنید. پیاده روی سریع، انجام یک بازی تنیس یا تمرین 30 دقیقه ای بدنسازی، یک راه آسان سریع برای دور کردن احساس کرختی و تقویت روحیه و انرژی است.

متعهد بودن به یک رژیم منظم ورزشی، بهترین راه برای حفظ و مدیریت موثر خلق و خو و انرژی شما در طول زندگی است. همراه با ورزش، خوردن وعده های غذایی سالم و متعادل برای بالا بردن سطح انرژی کلیدی است.

وقتی احساس ضعف و کمبود انرژی می کنید، از مصرف غذاهای بی ارزش، شیرینی و الکل خودداری کنید.

ورزش و خوردن وعده های غذایی متعادل نیز به طور قابل توجهی به الگوی خوب خواب کمک می کند که برای یک زندگی سالم و متعادل ضروری است.

2. مراقبه کنید

مراقبه یا مدیتیشن باعث ایجاد تغییرات مغزی می شود که احساسات مثبت را تقویت می کند و احساسات منفی مانند ترس و عصبانیت را کاهش می دهد. این می تواند ضربان قلب، فشار خون، میزان تنفس، آدرنالین و سطح کورتیزول شما را کاهش دهد. کورتیزول هورمونی است که در پاسخ به استرس آزاد می شود.

تعهد به انجام اقدامات مداخله ای منظم، یک استراتژی عالی برای کنترل استرس و اضطراب در زندگی شما است.

رویکردهای مختلفی برای مدیتیشن وجود دارد و ممکن است مدتی طول بکشد تا بتوانید روشی را که برای شما مناسب است بیابید. آماده باشید تا چند برنامه مدیتیشن را کشف کرده و امتحان کنید تا زمانی که برنامه ای را پیدا کنید که مورد پسند شما واقع شود.

شاید بخواهید یوگا را به عنوان اولین قدم در نظر بگیرید. یوگا یک روش عالی برای آشنایی شما و دوستی تان با ورزش است. همچنین کلاس های مدیتیشن آنلاین یا برنامه هایی وجود دارد که می تواند شما را با تمرینات مدیتیشن آشنا کند.

3. بیاموزید چگونه از طریق نفس کشیدن آرام شوید

وقتی مضطرب هستیم و تحت فشار قرار می گیریم تمایل داریم به سرعت و سطحی از ریه های فوقانی خود نفس بکشیم. اگر این نوع تنفس را بیش از حد طولانی انجام دهیم، در نهایت می توانیم تهویه بدن را بیش از حد انجام دهیم که ترسناک است!

هنگامی که در این مرحله هستیم، بدن ما در وضعیتی قرار دارد که “وضعیت اضطراری” نامیده می شود و می توانیم علائم جسمانی ناخوشایندی را هنگام حمله وحشت تجربه کنیم.

خبر خوب این است که با تغییر تنفس می توانید این علائم را معکوس کنید. با تغییر میزان تنفس و الگوی خود، می توانید پاسخ پاراسمپاتیک بدن را تحریک کنید. این سیستم به همان اندازه قدرتمند و مخالف بدن با واکنش اضطراری است و اغلب به آن پاسخ آرامش گفته می شود یا معمولاً تحت عنوان واکنش آرامبخش شناخته می شود.

چندین روش تنفسی دیگر نیز وجود دارد که می توانید در زمان استرس یا ترس از آنها استفاده کنید.

تکنیک تنفس آرام بخش یکی از تکنیک های تنفسی است که می تواند در صورت کمبود انرژی، ترس، گیجی یا اضطراب به شما کمک کند. این می تواند به تقویت روحیه و انرژی شما کمک کند.

این تکنیک زمان می برد تا به بخشی طبیعی از زندگی روزمره تبدیل شود. بنابراین، آماده باشید تا تمرینات را انجام دهید زیرا وقتی می دانید چگونه درست نفس بکشید، کنترل بیشتری بر زندگی خود دارید!

تکنیک نفس آرام:

  • از بینی خود یک نفس طولانی و آهسته بگیرید، ابتدا ریه های پایین و سپس ریه های فوقانی خود را پر کنید.
  • تا سه بشمارید و نفس خود را نگه دارید.
  • در حالی که عضلات صورت، فک، شانه ها و معده خود را شل می کنید، بازدم را به آرامی انجام دهید.

4. معاشرت کنید

وقتی کم انرژی هستید و احساس ضعف می کنید، آخرین کاری که می خواهید انجام دهید بیرون رفتن و معاشرت با مردم است. اشکالی ندارد که هر چند وقت یک بار این کار را انجام دهید اما اگر به الگوی انزوای نفس درآیید، در حق خودتان هیچ لطفی نمی کنید.

منزوی بودن منجر به تنهایی می شود و این احساس غم و اندوه شما را تقویت می کند. گذراندن وقت با دیگران به تقویت روحیه ما کمک می کند. انسانها در ذات خود اجتماعی هستند و وقتی با دیگران هستیم، از فکر کردن در مورد خود منحرف می شویم.

اگر احساس کمبود دارید، سعی کنید با یک دوست یا اعضای خانواده تماس بگیرید که دوستش دارید و انرژی مثبتی دارد. از خانه بیرون بروید و قرار ملاقاتی با آنها برای صرف یک قهوه تنظیم کنید یا تلفن را بردارید، به آنها پیام دهید یا با آنها تماس ویدیویی بگیرید. متعهد شوید هر زمان که احساس ناراحتی می کنید با فردی تماس بگیرید یا با او معاشرت کنید.

اگر شخصی را برای وقت گذراندن ندارید، اقدام کنید و به یک گروه بپیوندید یا یک سرگرمی پیدا کنید یا در کلاس شرکت کنید. اینجاست که باید پاسخگو باشید. شما این قدرت را دارید که انتخاب کنید چه کاری می توانید برای بالا بردن سطح انرژی و روحیه خود انجام دهید.

تصمیم بگیرید و یک قدم بردارید تا از خانه خارج شوید و به نوعی با مردم ارتباط برقرار کنید.

افزایش انرژی

5. هدف و معنا را پیدا کنید

نداشتن وضوح در زندگی یا ندانستن اینکه چه چیزی می خواهید می تواند در پایین آمدن سطح انرژی و احساس خستگی موثر باشد. داشتن هدف، معنا و وضوح در زندگی باعث بهبود خلق و خوی شما می شود، استرس را کاهش می دهد و از نظر ذهنی شما را پرشور نگه می دارد.

ریچارد کارلسون در کتاب “به چیزهای کوچک گیر نده و همه چیز کوچک است”، استراتژی های ساده ای را نشان می دهد که می توانید برای جلوگیری از فکر کردن به چیزهای غیر متناسب، برای جلوگیری از نگرانی در مورد اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد (اما شاید هم رخ ندهد) توضیح می دهد و می گوید وسواس را درباره چیزهایی که نمی توانید تغییر دهید و چیزهایی که فقط مهم نیستند، متوقف کنید و زندگی را شروع کنید!

ریچارد کارلسون یک سری کتاب با همین موضوع نوشته است و پیام اصلی در همه کتاب های او این است که وقتی در زندگی خود معنایی دارید، به شما این توانایی را می دهد که روی چیزهای مهم زندگی – نه همه چیزهای موجود در آن تمرکز کنید. این نوعی زندگی است که شما را به پایین می کشاند.

6. رقصیدن

وقتی با آهنگی که دوست دارید برقصید، احساس خوشحالی و سرحالی می کنید! این تا حدی به دلیل انتشار اندورفین و انتقال دهنده های عصبی مثبت است که هنگام رقصیدن تجربه می کنید، به خصوص هنگامی که با آهنگی که دوست دارید برقصید.

بنابراین، وقتی احساس کمبود انرژی و کمی ضعف می کنید، آهنگ رقص مورد علاقه خود را بگذارید و خود را رها کنید و برقصید! تضمین شده است که احساس خیلی بهتری خواهید داشت!

7. لیمو یا اسانس ها را بو کنید

حس بویایی شما به حالت عاطفی شما مرتبط است و گفته می شود لیمو تقویت کننده روحیه است! همچنین مطالعات نشان داده است که اسانس هایی مانند اسطوخودوس و ریحان می توانند به کاهش استرس و انرژی منفی کمک کنند. نعناع فلفلی هم یک روغن اساسی است که انرژی را تقویت می کند و استرس را از بین می برد و وانیل و دارچین نیز همین کار را انجام می دهند.

در شرایط استرس یا کمبود انرژی، یک لوسیون معطر از چند قطره روغن اساسی را به دستان خود بمالید و نفس بکشید. اگر در خوابیدن مشکل دارید، پارچه ای را با چند قطره اسطوخودوس بر بالش خود قرار دهید. اسطوخودوس شما را آرام می کند و به شما کمک می کند تا خوب بخوابید.

8. یک حیوان خانگی یا شخصی که برای شما مهم است را بغل کنید

تحقیقات نشان داده است نوازش، در آغوش گرفتن یا حتی خیره شدن به چشم حیوان خانگی منجر به افزایش سطح اکسی توسین می شود. اکسی توسین “هورمون عشق” است که در هنگام آغوش، رابطه جنسی یا شیردهی نیز آزاد می شود. سطح استرس و اضطراب را کاهش می دهد در حالی که احساس آرامش، اعتماد و پیوند را افزایش می دهد.

هرچه بیشتر نوازش با حیوان خانگی خود داشته باشید و هرچه بیشتر مردم را در آغوش بگیرید احساس بهتری خواهید داشت. با این کار بدون اینکه بدانید انرژی بیشتری خواهید داشت و در زندگی خود احساس خوشبختی خواهید کرد!

نکات نهایی

وقتی این تکنیک ها را امتحان کنید، روحیه و سطح انرژی خود را افزایش می دهید. از این استراتژی های تقویت روحیه در زندگی خود استفاده کنید تا بتوانید انعطاف پذیری و توانایی خود را برای مقابله با اختلالات و عدم اطمینان هایی که در زندگی با آن روبرو هستید، ایجاد کنید، خصوصاً اکنون که در جهانی با COVID-19 زندگی می کنیم.

منبع:

lifehack

 

لینک خبر

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید:  آیا تنبیه کودکان روش درستی است؟