تعلیم و تربیتسلامتمادر و کودک

مزایای بوسیدن کودک

بوسیدن کودک، مهر و محبت مادرانه باعث کاهش هورمون‎های استرس کودک میشود. مادرانی فرزندشان را زیاد می‎بوسند، با این کار فواید بسیاری را برای کودکانشان فراهم می‎کنند.

بوسیدن کودک، مهر و محبت مادرانه باعث کاهش هورمون‎های استرس کودک میشود. مادرانی فرزندشان را زیاد می‎بوسند، با این کار فواید بسیاری را برای کودکانشان فراهم می‎کنند. نشان دادن محبت از طرق لمس کردن کودک به سیگنال های او کمک می کند مغز او بدون اینکه درگیر استرس شود رشد کند. وقتی کودک احساس می کند دوستش دارید، احساس امنیت می کند. چنین وضعیتی این امکان را به مغز می دهد که در جنبه های مختلفی رشد کند. عشق ورزیدن و بوسیدن کمک می کند مغز کودک اتصالات عصبی بیشتری توسعه پیدا کند، که در نتیجه باعث باهوش شدن او می شود.

انواع نوازش

سه دسته از عمده‌ترین نوازش شامل است از :

۱. نوازش‌های کلامی همچون محبتهای کلامی ، تشویق و تمجید از کودک

۲. نوازش‌های لمسی همچون بوسیدن ، در آغوش گرفتن و لمس کردن کودک

۳. نوازش‌ از طریق زبان بدن مانند نگاه‌های محبت‌آمیز و چهره ای شاد در جواب به کودک

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه
IRT 2,000 – خرید
پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد خودرو
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقالات در مورد جوشکاری
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله ترانزیستور
IRT 4,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد حجاب
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص) 
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات از امام علی (ع)
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

نوازش ها همانگونه که گفته شد بسیار سریع بر روی کودکان تاثیر میگذارند پس والدین کودکان باید بر این نوازش ها اگاه باشند و طریقه ی درست انجام دادن ان نسبت به شرایط روحی و نیاز کودک خود را یاد بگیرند.

کودکان به چه مقدار به محبت و نوازش والدین خود احتیاج دارند؟

نوازش و محبت از لحاظ عاطفی روح و روان در هر انسانی را می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد اما وقتی صحبت از کودکان می شود این تاثیر نیز بسیار برجسته‌تر می‌شود چون کودکی که در حال رشد است می‌تواند از لحاظ عاطفی و هوش هیجانی او را ارتقا دهد. اما نمی‌توان گفت معیاری عددی برای محبت به کودک وجود دارد چون هر کودک نیاز دارد روزانه x مرتبه بوسیده شود یا در آغوش گرفته شود. ( x بسته به خواسته و نیاز کودک خواهد بود )

بوسیدن کودکان
بوسیدن کودکان

معیارهای مربوط به عواطف چگونه است ؟

معیارهای مربوط به عواطف و رشد روانی افراد معیارهایی نسبی هستند به این گونه که در افراد و شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد. ( بیشتر مواقع به صورت غریزی می‌توانید آن را بسنجید )

تاثیر بوسیدن کودکان در ساختار ایمنی بدن چگونه است ؟

وقتی که مادر کودک تازه متولد شده خود را می بوسید به نحوی پاتوژن های روی پوست کودک باشند را برمیدارید. این پاتوژن ها به اندام های لنفاوی ثانویه مانند لوزه ها می روند و سلول های حافظه B که مخصوص این پاتوژن ها هستند را تحریک می کنند در نهایت مادر شیرده می تواند از این سلول های استفاده کند تا در برابر پاتوژن ها، آنتی بادی تولید شود سپس این مواد از طریق شیر مادر به کودک منتقل می شود تا با پاتوژن ها مبارزه کند. به این گونه است که بوسیدن مادر می تواند سیستم ایمنی فرزندش را تقویت کند.

تاثیر محبت والدین بر هوش کودکان

وقتی کودکی به هنگام انجام کارهایش مانند تکالیف و کارهای شخصی که باید انجام دهد احساس ناتوانی میکند باعث میشود اعتماد به نفس کودک پایین بیاید و در خود احساس ضعف کند. در این هنگام کودک در اکثر اوقات گریه میکند یا ممکن است به خود به نحوی اسیب برساند.

برخی از والدین بر این باورند که کودک خود را به حال خود رها کنند تا به گریه ی خود ادامه دهد تا شخصیتی قوی و مستقلی داشته باشد. اما این باور بسیار در هوش و استعداد و اینده ی کودک بلعکس جواب داده و کودک را دچار بحران روحی و هوشی میکند.

کودکانی که در هنگام مشکلات مورد توجه و حمایت و محبت خانواده ی خود قرار میگیرند بسیار با اعتماد به نفس بیشتری مشکل خود را حل میکنند و ان را چیزی غیر قابل حل نمی دانند، کودک با دلگرمی و فکر باز تر و به دور از استرس به دنبال مشکل خود میگردد و ان را برظرف میکند. پس بنابراین کودکی که مورد حمایت و محبت والدین خود قرار بگیرد هوش بیشتری نیز خواهد داشت.

تاثیر محبت والدین بر هوش کودکان
تاثیر محبت والدین بر هوش کودکان

تاثیرات مثبت نوازش

بوسیدن، لمس کردن، نوازش و در آغوش گرفتن کودک می تواند به او کمک کند تا به شخصیتی خاص دست پیدا کند. ابراز علاقه نه تنها باعث بهبود سلامت فیزیکی کودک می شود بلکه روی سلامت روانی او نیز تاثیر بسزایی می گذارد.

بسیاری از کودکانی که خوب در محیط مناسب با شرایط عاطفی خوب رشد میکنند درک بالایی خواهند داشت و نسبت به نیاز های دیگران حساس شده و واکنش نشان میدهند به این گونه که با کودکان دیگر به خوبی برخورد و رفتار می کنند و در دوستی و رابطه برقرار کردن با دوستهایشان موفق هستند. این کودکان در مقایسه با کودکانی که والدینشان توجه زیادی به آنها نداشته اند می توانند موفقیت های تحصیلی بیشتری دریافت کنند.

این خصوصیات و مزایا تا زمانی که کودک بالغ می شود نیز ادامه و رشد پیدا می کند و زمانی که آنها بچه دار می شوند می توانند همدلی و توانایی فهمیدن دیگران را به کودکان خود منتقل کنند.

تاثیرات مثبت نوازش
تاثیرات مثبت نوازش

فرزند پروری

یافته های جدید بر اهمیت رابطه صمیمی و نزدیک مادر و کودک به ویژه در محیط های پراسترس تاکید می کند. این یافته ها که در مجله روان شناسی مولکولی منتشر شد با مطالعه های قبلی که نشان داده بود رابطه نزدیک خانوادگی می تواند کودکان را در برابر برخی پیامدهای منفی رشد در خانواده های فقیر محافظت کند، همخوانی دارد و نشان می دهد فرزند پروری خوب توسط والدین حتی می تواند از آثار منفی رشد در شرایط نامناسب که ممکن است تا سال ها باقی بماند، پیشگیری کند.

فرزند پروری
فرزند پروری

بوسیدن کودک در دین اسلام

زندگی سالم و طبیعی در سایه محبّت است به این گونه که در اسلام نیز بر مهر و محبت در پرورش کودک همیشه تاکید شده است.  یکی از تمایلات فطری انسان که از همان دوران کودکی آشکار میشود نیاز به محبت و مهربانی و نوازش است. کودکی که به طور صحیح از مهر و نوازش برخوردار می شود روانی شاد و روحی امیدوار  دارد. یکی از این راههای ابراز علاقه بوسیدن فرزند است.

امام صادق علیه السلام اینچنین از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می کند:

کسی که فرزند خود را ببوسد، حسنه ای در نامه عمل او ثبت خواهد شد و کسی که فرزند خود را شاد کند، خداوند او را در قیامت، شاد می کند.

در اسلام سفارش بر پدران شده است  *وقتی پدر به خانه می‌آید، با همه‌ی اعضای خانواده با مهربانی مصافحه و روبوسی کند.

تفاوت بوسیدن فرزندان دختر و پسر

در میان کودکان دختر و پسر معمولاً دخترها بیشتر به ابراز علاقه از طریق بوسیدن خانواده ی خود تمایل نشان می‌دهند هر چند که این قضیه در مورد پسرها صدق نمیکند ، بوسیدن فرزند پسر مانعی ندارد اما برای پسرها خوشایند نیست که در جمع همسالان و دوستان خود این گونه از طرف پدر و مادر مورد نوازشو توجه قرار بگیرند چرا که به لحاظ اجتماعی نتیجه‌ی مثبتی برایشان به همراه نخواهد داشت و از طرف گروه دوستان خود فردی لوس و بیش از اندازه وابسته به مادر و خانواده تلقی می‌شوند و این امر کودک را دچار اشفتگی میکند.

در دوره‌ی بلوغ پسران والدین باید توجه بیشتری به این امر که فرزندشان بزرگتر شده است داشته باشند. در این سن پسرها تماس فیزیکی همراه با کمی هیجان را بیشتر بوسیدن میپسندند به این گونه که والدین میتوانند دست او را هنگام مصافحه بفشارند یا به عنوان تمجید ارام ضرباتی با کف دست به پشت او بزنند یا بعضی اوقات گفتن جمله‌های از نظیر چقدر مرد شده‌ای، به این مرد اعتماد دارم  و … تأثیر عاطفی بیشتری روی انها گذاشت.

تفاوت بوسیدن فرزندان دختر و پسر
تفاوت بوسیدن فرزندان دختر و پسر

تامین نیاز های عاطفی فرزندان

حال باید گفت نسبت به جایگاه پدر و مادر این امر هم متفاوت خواهد بود مسلماً مادران به خاطر عواطف و احساسات زنانه و حضور پررنگ‌تری که نسبت به پدران در خانه و همراهی با فرزندان خود دارند، بیشتر ارتباط عاطفی و تماس فیزیکی با فرزندان خود از طریق اغوش و بوسیدن فرزندان برقرار میکنند اما پدران به خاطر اینکه حضور کمتری در خانه دارند باید بیشتر توجه داشته باشند و کیفیت رابطه‌ی عاطفی خود را از طریق روش‌های مؤثر نسبت به خواسته فرزند تامین کنند.

tags - Friend Mend 8 Ways to Help Your Kid Have Better Social Skills at School Photo4 1 - مزایای بوسیدن کودک - %d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9, health, %d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%

تاثیر رابطه ی عاطفی پدر با فرزند دختر

دخترها نسبت پسرها به بوسیدن بیشتر و ارتباط عاطفی قویتری از طرف پدر خود محتاج می باشند. هرچه پیوند و رابطه‌ی پدر و دختری از طریق تماس فیزیکی مناسب مثل بوسیدن قوی‌تر باشد، احتمال انحراف رفتاری و اخلاقی دختران در سنین نوجوانی به شدت کاهش پیدا می‌کند. چنانچه در سیره‌ی اهل بیت نیز بارها نقل شده که پیامبر اکرم دختر خود حضرت فاطمه‌ را می‌بوسید یا امیرالمؤمنین، حضرت زینب را در کودکی روی پای خود می‌نشاند و او را می‌بوسید.

بهداشت دهان در هنگام بوسیدن کودکان

والدین باید اگاه باشند تماس نزدیک به کودکان از طریق لب، دهان و بینی و افزایش احتمال انتقال آلودگی ها و عوامل بیماری زا و شیوع بیماری هایی مانند آنفلوانزای خوکی،سرما خوردگی و انواع ویروس ها میشود . این دلایلباعث شده است تا برخی والدین را درمورد بوسیدن زیاد فرزندشان دچار تردید کند در حالی که بوسیدن می تواند فواید بسیار زیادی داشته باشد.

tags - 64249 1 - مزایای بوسیدن کودک - %d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9, health, %d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%

 

لینک خبر

 

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید:  ۱۲ نکته مهم برای اصلاح موهای پا