تازه های روانشناسیروانشناسی زنانروانشناسی عمومیزناشویی

باردارم و شوهرم خیانت کرده ؛ چه کنم؟

علت خیانت مردان در دوران بارداری می تواند نادیده گرفته شدن آن ها و کاهش رابطه زناشویی باشد اما روش هایی وجود دارد که می توانید در این دوران از خیانت همسرتان جلوگیری کنید.

دوران حساس بارداری و خیانت همسر

تمام عشق و احساس زنی که پیوند زناشویی با همسرش می بندد متعلق به او است و به نوعی بیشتر وقت خود را برای محبت کردن به مردش سپری می کند. اما تمام این عشق و علایق به ناگاه دستخوش تغییراتی می شود تغییراتی که به دنبال احساس مادر شدن پدیدار می شوند و دنیا را به طرز عجیبی برای زن متحول می کند.

بارداری و خیانت همسر

مادری که افکارش پرت فرزندی می شود که قرار است نه ماه در وجود خود بزرگش کند همان چیزی که حاضر نیست به هیچ عنوان آسیبی به آن وارد شود، اضطراب و استرس عجیب و غریبی در دلش ایجاد می شود و اولویت و دغدغه اصلی اش سلامت و احساس امنیت فرزندش می شود.

بارداری

به طور کلی می توان گفت بارداری تاثیر مثبت و بسزایی در رابطه زناشویی و بالا رفتن صمیمیت زوج دارد ولی از طرفی چنانچه تعامل و مدیریت در زندگی زناشویی آن هم در دوران بارداری برقرار نباشد ممکن است زن و شوهر در این ایام از همدیگر دور شده و حتی پدیده خیانت نیز رخ دهد و با رخ دادن این اتفاق ناخوشایند و تلخ درگیری های ذهنی بسیار زیادی در زن شکل می گیرد بالاخص زمانی که خیانت همسرش را در دوران بارداری ببیند دقیقاً زمانی که قرار است پدر فرزندش باشد. در چنین شرایطی چه چیزی در انتظار یک زن بارداری که مورد خیانت همسرش قرار گرفته است، می باشد؟

بخش بارداری و نوزاد نمناک با گردآوری مطلب جامعی درباره خیانت دیدن خانم های باردار و علل آن در صدد کمک به جلوگیری از این پدیده تلخ و رفع مشکلات بوجود آمده به واسطه آن بر آمده است با ما همراه باشید تا با مطالعه این مطلب کاربردی بتوانید کنترل درستی بر زندگی خود در برابر مشکلات داشته باشید.

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب رمان من او را دوست داشتم/pdf+صوتی
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی پیشرفته/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دژخیم عشق و چند داستان روان‌درمانی دیگر/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسما الهی و اوفاق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب انسان موجودی یکروزه و قصه‌های دیگری از روان‌درمانی/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب امریکا چگونه امریکا شد/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب درخت یوگا/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب اقیانوس/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه و تیغ بند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ادعیه و احکام و طلسمات/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ جادوگری/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی شفا با دست/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب غایة المراد فی وفق الاعداد/pdf
IRT 7,200 – خرید
دانلود کتاب علم حروف و اعداد/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الصناعه زبدة الالواح/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رمل نجومی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب رازهایی درباره زنان که هر مردی باید آن ها را بداند/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب کریستال درمانی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب خودآموز کامل ریکی/pdf
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس دانلود مقاله در مورد خودرو دانلود مقالات در مورد جوشکاری دانلود مقاله ترانزیستور دانلود مقاله در مورد حجاب دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص)  دانلود مقالات از امام علی (ع) دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

خیانت شوهر در بارداری

علل خیانت مرد در دوران بارداری زن

برای اکثر افراد سوال پیش می آید که دلیل این که مردان در دوران بارداری همسرشان به آنها خیانت می کتند چیست؟ باید بدانید که این خیانت را تنها در وجود خود مرد بایستی جستجو کرد.

چنانچه بخواهیم یک مورد از سر منشا خیانت مردان در دوران بارداری را بررسی کنیم می توان به این نتیجه رسید که بیشتر مردانی که به همسر خود در دوران بارداری خیانت میکنند در هر حال دیر یا زود چه در دوران بارداری و چه در هر برهه دیگر این خطا را انجام می دهند و خیانت در دوران بارداری توجیه کاذبی بیش نیست. مخصوصاً زمانی که گیر می افتند بارداری را بهانه و دلیلی بی شرمانه برای خیانت خود عنوان می کنند.

مشکلات دوران بارداری

تغییرات در رابطه زناشویی به واسطه دوران بارداری

واقعیت این است که روابط جنسی با همسر به خاطر دوران بارداری دستخوش تغییرات بسیار جدی می شود. و زن ها به خاطر ترس از آسیب دیدن فرزندشان رابطه جنسی را با همسر خود در این دوران به حداقل می رسانند. تغییراتی که از لحاظ جسمی و روحی در دوران بارداری برای زن ها ایجاد می شود امکان دارد در میل جنسی آنها و همسرشان بسیار تاثیر گذار باشد.

بعضی از خانم ها در زمان بارداری با افزایش میل جنسی روبرو می شوند اما برخی دیگر هیچ تمایلی به ایجاد رابطه جنسی و زناشویی ندارند و حس ناخوشایندی به آنها دست می دهد مخصوصاً در سه ماه اول بارداری امکان دارد رابطه جنسی منجر به بد خلقی، خستگی، درد و حالت تهوع در مادر شود.

رابطه زناشوی در بارداری

نادیده گرفته شدن منشا خیانت مردان

جالب است بدانید که خیانت مردان در دوران بارداری می تواند ناشی از نادیده گرفته شدن باشد و لزوماً نداشتن رابطه جنسی نیست که مرد را دچار اشتباه می کند در واقع زمانی که مردها متوجه میشوند که از طرف همسر خود نادیده گرفته شده اند و به خاطر بارداری دیگر توجهی به آنها نمی شود و نیازهایشان نیز تامین نمی شود پدیده ای به نام خیانت در زندگی مشترک شان سایه سنگینی می اندازد.

رابطه جنسی برای بسیاری از مردان نوعی نزدیکی عاطفی محسوب می شود بنابراین هنگامی که زن باردار میشود و میل و رغبتی برای رابطه درونی نیست به تدریج مرد احساس درماندگی می کند و نه تنها از نظر جنسی بلکه از لحاظ عاطفی نیز سرکوب می شود و بیشتر آنها ترس از این دارند که مبادا به دنیا آمدن فرزندشان اولویتی که داشتن را خدشه دار کند و مادر نوزاد را به همسر خود ترجیح دهد.

آیا تغییر ظاهر و اندام زنان در دوران بارداری می تواند دلیل قانع کننده برای خیانت از سوی شوهر باشد؟

همیشه این تفکر وجود دارد چون زنان در زمان حاملگی اندام و قیافه ی خود را از دست می دهند بنابراین این عامل زمینه ای برای خیانت مردان فراهم می آورد ولی واقعیت نشانگر این موضوع است که اغلب مردان معتقدند که زنان در دوران حاملگی جذابتر و تو دل برو تر می شوند.

زنان در دوران بارداری

فهمیدن خیانت مرد در دوران حاملگی

در ابتدا مطمئن شوید که خیانتی در کار است

زنان حامله همیشه باید به مسایلی که در رابطه ی زن و شوهری در زمان حاملگی پیش می آید توجه کنند چرا که دوران حاملگی یک برهه ی مهم در زندگی هر زن و مردی است که پیش می آید و به تبع، مشکلاتی نیز به همراه دارد.

در این زمان زن باید بیشتر به مرد توجه کند چرا که بعضی از این رفتارها مانند:نداشتن رابطه ی جنسی، چت و گوشی بازی، به ظاهر خود بیشتر توجه کردن، بیشتر وقت خود را در بیرون از خانه سپری کردن شاید از نشانه های خیانت توسط مرد باشد.

البته با این مطلب هدف این نیست که هر رفتاری نشانگر خیانت است و شما باید مدام هر رفتار وی را چک کنید بلکه منظور این است که برای داشتن فرزندی سالم و شاداب محیط خانه را از لحاظ عاطفی طوری امن کنید که فرزندتان در یک خانه گرم و پر محبت متولد شود.

نشانه های خیانت

در دوران حاملگی هورمونها بر افکار و احساسات غلبه می کنند و زن بسیار حساس و زود رنج می گردد پس زود به دنبال محکوم کردن شوهرتان به خیانت نباشید و از قضاوت کور کورانه پرهیز کنید و چنانچه رفتار مشکوکی دیدید به جای متهم کردن در ابتدا مطمئن شوید و بعد با یک بزرگتر یا فردی که به وی اعتماد دارید در میان بگذارید و اگر درجه ی اطمینانتان در رابطه با خیانت بالا بود به طور منطقی با وی صحبت کرده و در مورد کارش توضیح بخواهید و دلیل این کارش را بپرسید چرا که مخفی کاری و گول زدن یکی از نشانه های بارز خیانت محسوب می گردد اگر به طور مستقیم او را به خیانت محکوم کنید صد در صد او منکر این عملش خواهد شد و اگر می خواهید از خیانت همسرتان مطمئن شوید در ابتدا در این مورد خوب تحقیق کرده و مدارک و شواهد کافی به دست آورید.

تشخیص خیانت مرد

سلامت روحی و جسمی خود و کودکتان را در درجه اول اهمیت قرار دهید

کلمه ی خیانت همیشه نگران کننده و استرس زا است و کنار آمدن با آن نیز واقعا دردناک می باشد مخصوصا اگر زنی که در دوران حاملگی به سر می برد و از طرف شوهر خود نیز خیانت دیده است اگرچه کنار آمدن با این شرایط بسیار سخت و غیر قابل توصیف است اما باید این موقعیت را مدیریت کرده و به نوعی با آن کنار آمد.

شخص خیانت دیده نباید بگذارد تا این کار بر سلامت روحی و جسمی خود و نوزادش صدمه وارد کند و تا زمان زایمانش باید بتواند خود را از لحاظ روحی و جسمی ساپورت کرده و تا حد امکان از جو نا آرام خانه برای مدتی هرچند موقتی برود و از هرگونه استرس دوری کند تا بتواند یک زایمان راحت و کم فشار داشته باشد و یک فرصت برای تصمیم گیری برای آینده به خود بدهد تا بتواند به خوبی در این مورد بیندیشد و بعد یک تصمیم عاقلانه اتخاذ کند.

خیانت شوهر

از نکوهش کردن خود اجتناب کنید

وقتی که زنی از خیانت همسرش اطمینان حاصل کرد افکار منفی بیشماری به سراغش خواهد آمد مثلا چنانچه به خاطر حاملگی، زیبایی و اندام خود را از دست داده اید و یا اگر به خاطر کودکتان از توجه به همسرتان غافل شده اید پس به خاطر این مسایل خودتان را نکوهش نکنید.

اگر فردی در دوران سخت حاملگی به زنش خیانت کند پس فردی است که می تواند در هر زمانی چه حاملگی چه غیر حاملگی خیانت کند و هیچ دلیل و علتی هم برای خیانت در زمان بارداری ندارد خیانت شوهر به زنش به دلیل بی توجهی و کم گذاشتن زن نیست پس خودتان را سرزنش نکنید و به خاطر اشتباه شوهرتان خودتان را تقصیر کار ندانید.

افکار دوران بارداری

برای حل این مشکل به مشاوره مراجعه کنید

اگر واقعا پی بردید که همسرتان به شما خیانت کرده پس بهتر است که به یک فرد قابل اعتماد و کسی که خارج از اعضای خانواده است رجوع کنید و برای حل این مشکل و از بین بردن تنش ها و جو نا آرام خانواده به مشاوره مراجعه کرده و از او کمک بخواهید.

در ابتدا تمامی مسایل به وجود آمده را برای مشاور توضیح دهید و با او به خوبی صحبت کنید در این مورد اول می توانید خودتان به تنهایی و بدون همسرتان به مشاوره مراجعه کنید و از دید و منظر خودتان قضیه را برایش توضیح دهید و در نوبت دوم اگر دوست داشتید به همراه شوهرتان بروید در جلسات اولیه ی مشاوره سعی کنید به تنهایی به نزد مشاوره بروید تا آزادانه بتوانید حرفهایتان را بگویید و تبادل نظر کنید البته در مراجعات وقتی به همراه شوهرتان هستید نیز باید بتوانید افکارتان را به راحتی در نزد شوهرتان به مشاور انتقال دهید چرا که در این زمان مسئله به هر دوی شما مربوط است.

مشاوره رفتن با همسر

همچنین یک مشاوره با تجربه و متبحر می تواند در این زمینه کمک شایان و قابل توجهی به شما بکند که حتی زوایای دیگری که از دید شما پنهان مانده بود نیز برایتان آشکار گردد.چرا که مشاور بارها و بارها با چنین مواردی بر خورد کرده و اکنون می داند که دقیقا شما در چه وضعیتی هستید و دارای چه احساساتی می باشید.

او با طرح سوالهای مناسب سعی خواهد کرد که شما را آرام کند و راه حل مناسب برای حل این مشکل به شما ارائه دهد تا بتوانید این برهه ی واقعا سخت و دردناک را پشت سر بگذارید البته ناگفته نماند که منظور ما از مراجعه به مشاور این نیست که شما با نزدیکانتان درد و دل و صحبت نکنید بلکه هدف این است که با مراجعه به متخصص این کار بتوانید به راحتی این مراحل سخت را پشت سر بگذارید.

مشاوره

چگونگی حفظ روابط عاشقانه و صمیمی خود را با همسرتان در دوران بارداری

در زمان بارداری با توجه به شرایطی که مادر دارد طبیعی است که مشکلاتی به وجود می آید ولی باید با راهکارهای عاقلانه و مناسب به رفع این مشکلات پرداخت و از خیانت در این زمان جلوگیری کرد. در ادامه سعی داریم شما را با روشهایی آشنا کنیم که با عمل به آن در دوران بارداری از سرد شدن همسر و خیانت جلو گیری خواهد شد.

بالا بردن اعتماد به نفس شوهرتان

سعی کنید بیشتر به شوهرتان توجه و دقت کنید به او اعتماد به نفس بیشتری بدهید به او ثابت کنید که در زندگیتان در هر شرایطی او در مرکز اهمیت قرار دارد به نیازهای عاطفی او توجه کنید به او بگویید که پدر بسیار خوبی خواهد شد تا نسبت به زندگی بیشتر دلگرم گردد با هم برای تولد فرزندتان برنامه ریزی کنید و در یادگیری مهارتهای مربوط به والدین باهم تمرکز کنید.

سعی کنید در مورد شرایط خاص بارداری با هم صحبت کنید از خوبی ها و توجه های شوهرتان در این زمان حرف بزنید تا اعتمادبه نفسش بالا برود اگر دکتر در مورد روابط زناشویی ممنوعیتی به شما نداده نیازهای شوهرتان را اجابت کنید و برای حفظ صمیمیت و ایجاد یک رابطه ی عاطفی قوی تمام سعی و تلاش خود را به کار ببندید.

در دوران بارداری نباید خیانت را به عنوان پایان یک رابطه ی زناشویی تلقی کرد بلکه این می تواند به عنوان زنگ هشداری باشد که زن و شوهر را از خواب غفلت بیدار کند حتی بعد از خیانت هم می توان روابط را بهبود بخشید باید توجه کرد که نوزادی که در راه است با عشق و محبت و توجه هر دو والد می تواند خوشبخت باشد اگر گزینه های بهتری برای جلوگیری از خیانت در دوران بارداری دارید پس نباید فرصت ها را ازدست بدهید.

رابطه عاشقانه حاملگی

درباره ی شرایط زندگی زناشویی در دوران بارداری گفتگو کنید

برای داشتن یک زندگی با دوام باید زن و شوهر با هم یک ارتباط قوی و منسجم داشته باشند چرا که داشتن یک زندگی آرام و بی دغدغه و بی هیاهو برای دوران حاملگی یک زن از شرایط لازم می باشد قبل از اینکه تغییرات زندگی هم چون طوفانهای سهمگین بنیان خانواده را دستخوش تغییر کند باید حتما زن و شوهر مشکلات خود را حل کنند و دروازه های ارتباط سازگار را باز نگه دارند.

بعد از شنیدن خبر حاملگی همسرتان در کنار او بنشینید و در مورد راهکارهایی که برای کاهش میل جنسی تاثیر گذار است گفتگو کنید اگر به همسرتان بگویید که اگر من میلی به داشتن رابطه ی جنسی نداشتم ولی در عوض کارهای دیگری میتوانیم انجام دهیم او با کمال میل گوش خواهد داد علاوه بر آن رابطه ی جنسی تنها محدود به نزدیکی نیست بلکه ماساژ، بیان عشق و نوازش کردن نیز می تواند نیازهای جنسی مرد را برآورد کند.

رابطه در بارداری

برنامه ریزی برای ایجاد رابطه عاطفی عمیق

در یک زندگی مشترک آنچه در الویت است داشتن رابطه ی عاشقانه با همسر می باشد از تکرار سفارشات و فرستادن پیامک های تکراری به شوهرتان پرهیز کنید مثلا هی به او گوشزد نکنید که لباسها را از خشکشویی تحویل بگیرد بلکه برایش یک پیامک با احساس و عاشقانه بفرستید و به او بگویید که چقدر عاشقش هستید و منتظرید که زودتر شوهرتان را ببینید.

برای هر چه عمیقتر شدن رابطه می توانید هر دو برای خرید سیسمونی بروید یا ناهار را در یک رستورانی که مورد پسندتان است سپری کنید و تا تولد بچه میتوانید روزهای عاشقانه ی بسیاری را در سکوت و آرامش سپری کنید.

رابطه عاطفی بارداری

اگر پزشکتان شما را از داشتن رابطه منع نکرده پس به نیازهای شوهرتان پاسخ دهید

اگر پزشک داشتن رابطه ی جنسی را برایتان ممنوع نکرده فقط به خاطر اینکه با این کار آسیبی به کودکتان نرسد از این کار امتناع نکنید و داشتن یک رابطه ی عاشقانه را حذف نکنید چرا که در دوران جنینی داشتن رابطه ی جنسی تهدیدی برای سلامت نوزاد نیست نوزاد تا زمانی که در کیسه آب قرار دارد در امنیت به سر می برد.

البته برخی روابط نیز می تواند برای جنین خطر ساز باشد و در این موارد باید بیشتر مواظب بود مثلا برخی بیماریها اگر کنترل نشوند ممکن است به جنین آسیب برساند همچون (عفونت و قارچ و تبخال) در ماه های آخر بارداری هم رابطه ها باید کنترل شده باشند به نحوی که فشار و وزن زیادی روی شکم نیفتد.

رابطه جنسی بارداری

رابطه های عاطفیتان را سرشار از هیجان کنید

سعی کنید قرارهای عاشقانه هفتگی طرح ریزی کنید و حتی بعد از تولد نوزادتان نیز اینـکار ادامه دهید البته اوایل تولد نوزاد سعی کنید این قرار های عاشقانه را در منزل برگزار نمایید.

همیشه و در همه جا از همسرتان تعریف کنید بدون هیج دلیل و علتی او را سورپرایز کنید پایان هفته ی خود به بهترین نحو برگزار کنید سعی کنید عشق و محبت را به همسرتان منتقل کنید پیام های عاشقانه ای بنویسید و در جیبش قرار دهید وقتی که دست در جیبش می کند با پیدا کردن آن به یاد شما بیفتد و فکر شما اجازه ندهد که به زن دیگری توجه کند.

از دلایل اصلی خیانت در دوران بارداری می توان به اضطرابتغییر در زندگی مشترک، مسایل و مشکلات عاطفی اشاره کرد اگر به همسرتان شک کردید پیش از اینکه اقدامی بکنید باید مطمئن شوید که خیانتی اتفاق افتاده است هرگز خودتان را در این مورد سرزنش نکنید به مشاور مراجعه کرده و از او کمک بخواهید و سلامت خود و فرزندتان را در الویت قرار دهید.

 

همچنین بخوانید:  رهبری و انگیزه: ۹ دلیل اهمیت انگیزه در مدیریت سازمان

علی اکبر

سیراف بعنوان مجله خبری و تفریحی فارسی زبانان از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است، تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران ایرانی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.