تازه های روانشناسیتست روانشناسیراز های موفقیتمهارت های زندگی

اگه تو زندگی به بن بست رسیدی کلیک کن

ممکن است برای هر فردی این موضوع اتفاق بیافتد که در یک برحه خاص زمانی در طول زندگی احساس کند راهی برایش باقی نمانده باشد و در زندگی به بن بست رسیده است.

راه حل و چاره وقتی در زندگی به بن بست رسیدید

شما زمانی از زندگی فکر می کنید که همه چیز را با هم دارید و سپس یک روز ناگهان همه چیز تغییر می کند و آن گاه فکر می کنید که به ته خط رسیده اید و راهی برایتان باقی نمانده است و به طور ناگهانی به بن بست خورده اید و این می تواند دلسرد کننده و مایوس کننده باشد اما این بن بست چیزی است که شما می توانید از آن بازتاب بگیرید، که می تواند غیر ممکن به نظر برسد یا این گونه تصور کنید که این یک بن بست دائمی است.

بن بست زندگی

خوب، اینطور نیست. حالا زمان آن فرا رسیده که جاه طلبی های تان، زندگی عشقی، داستان تان و هر چیزی که شما را تحت تاثیر قرار داده کنار بگذارید و دوباره تمرکز کنید و بدانید که شما آنچه که لازم است را دارید ومثبت اندیشی و انرژی که در شما وجود دارد، به خصوص در سختی ها دیده می شود.

زمانی که در زندگی به بن بست می خورید، تنها باید به خاطر داشته باشید که قبلاً هم از آن عبور کرده اید و بازهم به آن غلبه می کنید و به زودی به شانستان خواهید رسید و شما از پس آن بر خواهید آمد و وقتی به آنجا رسیدید، فراموش نکنید که به دفعات به عقب نگاه کنید تا ببینید تا به حال چند مرتبه به این مرحله رسیده اید و این کار برای این است که ببینید قبلاً این کار را کردید و پس باز هم خواهید کرد که کار ساده ای نیست، اما می توان انجامش داد و چگونگی اش مهم نیست و فقط یک انتخاب در زندگی دارید:چگونگی انجام واکنش که این کار باید با نگرش همراه باشد.

نگرش بزرگ تر منجر به شخصیت بزرگتر می شود به این معنی که وقتی شما همه چیز را با قدم های بلند بردارید، بهتر پیش خواهد رفت. بخش موفقیت نمناک توصیه می کند که ذهنیت های زیر را سر لوحه کارتان قرار دهید و بداینید که از این گونه سختی ها رها و آزاد خواهید شد.

بن بست در زندگی

به بن بست رسیدن در زندگی

13 نکته ای که وقتی به بن بست زندگی برخورد می کنید باید به خاطر داشته باشید

1. تمام چیزی که نیاز دارید در درونتان است:

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب رمان من او را دوست داشتم/pdf+صوتی
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی پیشرفته/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دژخیم عشق و چند داستان روان‌درمانی دیگر/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسما الهی و اوفاق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب انسان موجودی یکروزه و قصه‌های دیگری از روان‌درمانی/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب امریکا چگونه امریکا شد/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب درخت یوگا/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب اقیانوس/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه و تیغ بند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ادعیه و احکام و طلسمات/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ جادوگری/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی شفا با دست/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب غایة المراد فی وفق الاعداد/pdf
IRT 7,200 – خرید
دانلود کتاب علم حروف و اعداد/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الصناعه زبدة الالواح/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رمل نجومی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب رازهایی درباره زنان که هر مردی باید آن ها را بداند/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب کریستال درمانی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب خودآموز کامل ریکی/pdf
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس دانلود مقاله در مورد خودرو دانلود مقالات در مورد جوشکاری دانلود مقاله ترانزیستور دانلود مقاله در مورد حجاب دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص)  دانلود مقالات از امام علی (ع) دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

وقتی از برخورد با یک بن بست در حال بهبودی هستید باید به یاد داشته باشید که در حال حاضر خودتان این کار را کردید و هر چیزی که شما نیاز دارید تا به سمت جلو پیش بروید، حرکت، انعطاف و اراده است که هم اکنون در درون شماست و شما ابزار، توانایی و قدرت آن را دارید که از بن بست به سمت دیگری بروید و زمانی که به درون آن نگاه می کنید، می توانید ارزش خود را درک کنید.

دنیای خارج ممکن است ما را ناامید و یا ناراحت کند اما وقتی به قدرت خود نگاه می کنید، هیچ چیزی وجود ندارد که نتوانید انجامش دهید و یا از انجام آن دست بردارید.

2. بدانید که داستانتان هنوز تمام نشده:

همیشه به بن بست رسیدن چیز بدی نیست و گاهی می تواند بسیارهم خوب باشد و فقط به این خاطر که یک فصل از زندگی شما به پایان می رسد، به این معنا نیست که داستان کل زندگی شما به پایان رسیده است. چیزی که به فرد این حس را می دهد که مانند پایان مرده است در حقیقت یک شروع جدید است.

شما باید آن را با داستان خود تطبیق دهید – داستانی که به خودتان می گویید به منظور از بین بردن مشکلات پیش رو؛ داستان خودتان است و نمی توانید برگردید. شما نمی توانید آن ها را جمع کنید و بگویید تمام شد و باید هنوز راهی برای حرکت رو به جلو پیدا کنید و این می تواند با تفکر ساده ای همراه باشد:” به اینجا ختم نمی شود.” این اتفاق نخواهد افتاد و اگر خودتان اجازه ندهید هرگز اتفاقات منفی به سراغتان نخواهد آمد.

بن بست زندگی

زمانی که به بن بست زندگی برخورد می کنید

3. امروز روز اول ادامه زندگی شماست:

می توانید آنچه را که نیاز دارید تا هر روز از آن شروع کنید را در ذهنیت خود پیدا کنید. امروز، آن روزی است که بفهمید چه چیزی برای شما مهم است و شما کشف می کنید که واقعاً چقدر می توانید قوی باشید و از درس های مسیر انحرافی و یا بن بست ها یاد می گیرید و دوباره شروع می کنید.

قدردانی از آنچه که هنوز دارید و می توانید ارائه دهید، شما را از احساس شکست دور نگه می دارد و بهتر است که ببینید چه چیزی باقی مانده است و چه کاری می توانید انجام دهید. شما هنوز زنده اید و هنوز نفس می کشید و بعضی وقت ها این تنها چیزی است که ما داریم و بعضی وقت ها هم این تنها چیزی است که نیاز داریم، پس بابتش خدا را شاکریم.

4. هموار کردن راه:

ممکن است به دیوار ضربه بزنید، اما به نوعی، جایی، شخصی قبلاً راه را برای شما هموار کرده است تا راحت به آن برسید و شاید شما راه را برای کس دیگری هموار کرده باشید. ببینید چه کسی کاری را انجام داده است که شما سعی دارید انجامش دهید یا اینکه درها را برای رسیدن به آنجا باز کرده است، پس بفهمید که در صف بعدی هستید و تنها باید درک کنید که تنها نیستید. مردان و زنان بزرگی پیش از شما آمده اند و شما فقط باید آن ها را ببینید، صدایشان را بشنوید، نقاط قوت خود را پیدا کنید و از آن برای مسیر تان استفاده کنید.

5. در بن بست زندگی فروتن باشید:

با پیچ و تاب های زندگی فروتن شوید. شما ممکن است فکر کنید که همه چیز دارید و سپس یک روز این کار را انجام می دهید و این باعث می شود که ما همه چیز را مسلم فرض کنیم. ممکن است به چیزی که فکر می کنید به آن تبدیل شده اید را از دست بدهید اما هرگز آنچه را که تا کنون انجام داده اید را از دست نخواهید داد و به جای اینکه عصبانی شوید، تواضع و فروتنی داشته باشید و به دنیایتان کاملاً جدید و جوری دیگر نگاه کنید.

شما نمی توانید شکست بخورید و همچنین متوجه خواهید شد که این قدرت را دارید که دوباره شروع کنید و در شکست، ما حقیقت را می یابیم، چیزی که واقعاً ما را تعریف می کند پس فروتن باشید و خود را منظم کنید و به این زندگی وفادار باشید و وقتی از بن بست زندگی رد شدید، باز هم فروتن بمانید که این کار آسان نیست اما ارزشش را دارد.

مشکل در زندگی

پس از رد شدن از بن بست زندگی هم فروتن بمانید

6. زمان بن بست در زندگی دوباره شروع کنید:

زمان را هدر ندهید و وقتی به بن بست برخورد کردید، زمان شروع دوباره است و باید دوباره به بالا نگاه کنید، بلند بایستید و به این شانس افتخار کنید که می توانید دوباره شروع کنید.شما موفقیت خود را با این که مسیر چقدر آسان بود، اندازه گیری نمی کنید و با این معیار که چگونه می توان از چیزهایی که برای غلبه بر آن نیاز دارید، همه چیز را می سنجید . اگر همه چیز برای شما آسان بود، همه چیز را از دست داده بودید و این فقدان بزرگی است.

برای تبدیل شدن به کسی که نیاز دارید، امروز زمان مناسبی است زندگی تغییر خواهد کرد و ثابت نیست و شما هم همین طور هستید. اگر در تمام عمرتان یک مدل بمانید، هرگز بزرگ نخواهید شد.شما به رشد نیاز دارید تا تغییر ایجاد کنید و تغییر دهید و بدانید که هیچ گاه برای شروعی دوباره دیر نخواهد بود .

7. همیشه مثبت بمانید:

منفی بودن خوب نیست، زیرا این گونه احساس می کنید که می خواهید شکست بخورید و افسرده شوید. اما بدانید که با این کار فقط خودتان را نابود می کنید. هر روز یک لیست سپاسگزاری تهیه کنید چرا که اکثر اوقات وقتی به اطراف خود نگاه می کنید، می خواهید به منفی ها فکر کنید و در عوض، از حال به بعد سعی کنید ذهن خود را آموزش دهید تا به دنبال راه حل مثبت باشد و مدام مثبت اندیشی را تکرار کنید تا زمانی که دیدن آن طبیعی شود.

وقتی چیزی را می یابید که شما را خوشحال می کند و به انجام آنچه که دوست دارید ادامه می دهید، احساس مثبت بودن می کنید، حالا دنبال کردن یک سرگرمی جدید باشد و یا فروش ابتکاری، چیزی را امتحان کنید که همیشه خواسته اید انجام دهید و به خودتان اجازه ی موفقیت بدهید و به نکات منفی یا اینکه چگونه می توانید شکست بخورید فکر نکنید.

8. نفس عمیق بکشید:

فقط به این دلیل که بن بست ها در زندگی می توانند فرصت هایی برای رشد و جهت جدید باشند، بدان معنا نیست که آن ها استرس زا نیستند. اگر به یک بن بست برخورد کردید، احتمالاً با زمان های سختی روبرو خواهید بود و مهم است که وقت خود را صرف مراقبت از خودتان کنید و زمانی که بهبود پیدا می کنید، آن را آسان بگیرید. آرامش، تمرکز مجدد و نفس کشیدن مهم است و حالتان را برای ادامه بهبود خواهد بخشید، پس نفس های عمیقی بکشید.

نفس عمیق کشیدن

نفس عمیق کشیدن در مواقع دشوار زندگی

9. مدیتیشن کنید:

روی چیزی که انجام می دهید تمرکز کافی داشته باشید . یوگا و مدیتیشن کنید ،مدیتیشن افکار شما را متمرکز می کند و باعث می شود که بن بست هایتان را در تفکرات خود داوری نکنید و به این ترتیب می توانید بر روی نفس خود تمرکز کنید.برخی انواع مدیتیشن نگاه فرد به زندگی را تغییر داده و نگرش مثبتی در او ایجاد می کند که به خوش بینی و کاهش علائم افسردگی منجر می شود.

بعضی مدل های مدیتیشن باعث ایجاد درک و شناخت قوی تری از خود می شود و کمک می کنند تا به بهترین خودمان تبدیل شویم و به راحتی از پس مشکلات برآییم.

مثالی از مدیتیشن که می توانید انجام دهید این است ” تأمل و انعکاس”:

مدیتیشن در هر جایی و هر زمانی انجام می شود و می تواند حتی به هنگام گیر کردن در ترافیک هم انجام شود یا حتی زمانی که در فروشگاه منتظر هستید .در نمناک اشاره کرده ایم که این فقط یک تمرین نیست و بلکه یک طرز تفکر است و چیزی که می تواند همه چیز را تغییر دهد.

10. تغییر زندگیتان:

زمان آن رسیده تا یاد بگیرید که مشکلات کار نمی کنند. خوب، شما چه کار می کنید؟ همان جا می ایستید و به آن ها نگاه می کنید؟ نه، شما آن ها را وادار به حرکت می کنید. زندگیتان را عوض می کنید و فقط باید با چیزهای کوچک شروع کنید و به تدریج با چیزهای بزرگ تر مقابله کنید. تمام چیزی که شما نیاز دارید در درون شماست، به خاطر دارید؟ و تنها چیزی که شما نیاز دارید این است که آتش و احساسات خود را پیدا کنید تا این نقطه ها را به هم متصل کنید.

در زندگی تماشاگر منفعل نباشید و فعال باشید و بروید و به امید پیروزی پیش بروید. وقتی که به بن بست برخورد کردید، می توانید یاد بگیرید چطور از آن عبور کنید. پاهای خود را آماده کنید و شروع به بالا رفتن کنید و از هر آنچه که می توانید پیدا کنید استفاده کنید و از چیزی که باید برای خود انتخاب کنید استفاده کنید که این عالی و مدبرانه است و این حالتی ارتجاعی است و این کاری است که درست انجام می شود.

11. در طول راه به دیگران هم کمک کنید:

هیچ چیزی بهتر از این نیست که به فردی دیگر با چیزی که خودمان با آن دست و پنجه نرم می کنیم کمک کنیم که با این کار آنچه که می دهید، ده برابر می شود و این به شما یک دلیل برای درست کردن اشتباهات در زندگی و یک دلیل برای شروع فصل جدید زندگی را می دهد .وقتی به دیگران کمک می کنید، کم تر با مانع ها روبرو می شوید و یادتان باشد که تنها نیستید.

زنده اید و زندگی ارزش آن را دارد ؛ زمانی که به کسی کمک می کنید، تفاوت ایجاد می کنید واین یعنی شما هنوز شکست نخوردید و نباید تسلیم بشوید.کمک به دیگران به رسمیت شناختن یک حقیقت جهانی است – همه ما سزاوار عشق و نور هستیم و شما لیاقت این را دارید که بدانید دوست داشتن چیست. زمانی که به دیگران در طول مسیر کمک می کنید، این را درک خواهید کرد:

” من این راه را طی خواهم کرد، اما هر کار خوبی که بتوانم انجام دهم یا هر گونه لطفی که می توانم به هر انسانی نشان دهم؛ بگذارید همین الان این کار را انجام دهم. من آن را به تعویق نمی اندازم و آن را نادیده نمی گیرم، زیرا من باز از این طرف نخواهم رفت.”

بن بست زندگی

نکات مهم در مواقع به بن بست رسیدن در زندگی

12. آینده نگر باشید :

افراد هوشمند و متفکر همیشه در زندگی خود مسائل را تجزیه و تحلیل می کنند و آن ها همواره برای مسائل جسمی و عاطفی خود برنامه ریزی دارند و به طور حتم هیچ گاه همه کارها طبق میل و سلیقه شما پیش نمی رود و در این باره افراد باهوش همیشه دنبال یک راه برای مشکلات و یا رسیدن به خواسته خود در آینده دور یا نزدیک هستند و شما هم با کمی آینده نگری می توانید عواقب یا مزایای کاری را که انجام می دهید را ببینید یا حدس بزنید و این گونه می توانید در برخورد با بن بست های زندگی بهترین عملکرد را داشته باشید و بی گدار به آب نزنید.

نظرات نهایی

شما می توانید هر آن کسی باشید که می خواهید باشید، هر کاری که می خواهید انجام دهید و هر کسی را که می خواهید دوست داشته باشید و غیره.

حالا وقت آن است که دوباره به همه چیزی که می خواهید باز گردید.

وقت برگشتن است، وقت آن است که تنها باشیم و فقط به خودمان اعتماد کنیم و خودمان را در طرف دیگر آن بن بست قرار دهیم و به عقب نگاه کنیم و فکر کنیم که “این کار را کردم، این من بودم”. می دانم که باز هم خواهم توانست و از پس تمامی بن بست های زندگیم به خوبی بر خواهم آمد.

 

همچنین بخوانید:  جایگاه قسمت در ازدواج

علی اکبر

سیراف بعنوان مجله خبری و تفریحی فارسی زبانان از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است، تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران ایرانی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.