سنگ لحد-شب اول قبر | مجله سیراف
اعمال مستحبیدارو خانه معنویدانستنی ها مذهبیمذهبی

سنگ لحد-شب اول قبر

آیا این مسأله حقیقت دارد که در روز اول قبر افراد برای لحظه ای زنده می شوند و به محض این که سر خود را بلند می کنند، سرشان به سنگ قبر می خورد و آن وقت است که می فهمند اینجا کجاست؟

سنگ لحد-شب اول قبر

عذاب قبر جسمانی و روحانی است, ولی جسم و بدن برزخی معذب است نه بدن مادی و دنیایی . توضیح مطلب با توجه به دو نکته روشن می شود:
۱- روح انسان پس از مرگ و انقطاع از بدن مادی , خود را با بدن برزخی و قالب مثالی می یابد و می بیند, در واقع روح آدمی با رفتن از حیات دنیوی به حیات برزخی , بدن مادی خود را رها کرده و با بدن مثالی خود متحد می گردد, بدنی که متناسب بانظام برزخی بوده و اتحادش با روح قوی تر از اتحاد آن با بدن مادی در زندگی دنیوی است . قالب مثالی موجود در خواب می تواند ما را به بدن برزخی تا حدودی هدایت کند چرا که هنگام خواب که تعلق روح به بدن مادی تا اندازه ای کم می شود و از خدود مادی تا اندازه ای آزاد می گردد, روح خود را با یک نوع تمثیل مثالی یافته و خود را با بدنی شبیه بدن مادی و دنیوی می بیند و این دلیل روشنی است که روح انسان در صورت عدم تعلق به بدن مادی یا تعلق کمتر, قدرت تمثل به بدن مثالی را دارد.
 
انسان در هنگام خواب و خواب دیدن خودش را با همان بدن می بیند با همان شکل و تصویر و این حکایتگر وجود بدن مثالی و قالب برزخی است که با انتقال روح از این عالم مادی به نظام برزخی به وجود نیامده بلکه قبلا هم در آن نظام وجود داشته ولی ما از آن محجوب بوده ایم و اگر این حجاب را – که تعلق و توجه به نظام مادی و مادیات است – کنار زنیم هم اکنون نیز خود را در آن قالب مثال متمثل می بینیم چنانکه درخواب تا حدودی که تعلق روح به بدن مادی کم می شود در عالم خواب و خواب دیدن در حالی که بدن مادی ما در رختخواب افتاده و در حال آرامش است .
سنگ لحد-شب اول قبر
 
خود را با بدنی مشابه با این بدن یافته و سیرها و حرکت ها و فهم ها و دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها و خواستن ها با آن داریم . (برای مطالعه بیشتر ر.ک : استاد شجاعی , محمد, خواب و نشان های آن , مقدمه و تدوین محمدرضا کاشفی , کانون اندیشه جوان , تهران , چاپ دوم , ۱۳۷۹, صص ۵۸-۶۲) ناگفته نماند که از نظر روایات وجود بدن برزخی امری مسلم و قطعی است چنان که امام صادق (ع ) فرمودند: »اما ارواح مؤمنان [ در بدنهایی شبیه بدنهای دنیوی آنان است « (بحارالانوار, ج ۶, ص ۲۶۸, روایت ۱۱۹) یا در جای دیگری فرموده اند: »ارواح انسان ها به صورت جسدهای دنیوی در درختی در بهشت اند« (همان , ص ۲۶۹, روایت ۱۲۱) که هر دو حکایت گر وجود بدن برزخی و مثالی در عالم برزخ است.
۲- میان قبر برزخی و قبر خاکی ارتباط خاصی حاکم است , یعنی میان روح انسان در برزخ و بدن مادی او در قبر خاکی ارتباط وجود دارد و این ارتباط, در اصل از ارتباط روح و بدن مادی که در طول زندگی دنیوی با یکدیگر یک نوع اتحاد داشته اند سرچشمه می گیرد که با قطع تعلق روح از بدن , پس از مرگ به کلی از میان نمی رود, بلکه یک نوع ارتباط در حد پایین تری میان روح برزخی و بدن خاکی و مادی وجود دارد البته نه در حد و اندازه ای که در زندگی دنیوی و در دوران تعلق روح به بدن بود و نه با آن کیفیت و کمیت بلکه در میزانی ضعیف تر و با کم و کیفی دیگر, از همین رو قبر خاکی با قبر و عالم برزخی روح ارتباطی دارد که جاها و نقاط دیگر این ارتباط را ندارد و به همین جهت است که علی رغم حضور روح در عالمی فوق ماده , زمان و مکان ]برزخ [ توجه خاصی به بدن مادی و به نقطه ای که بدن خاکی در آن است , دارد و بر اساس همین ارتباط میان قبر برزخی و قبر خاکی است که دستورات و احکام خاصی در باب قبر خاکی , تشییع جنازه , کفن , دفن , حرمت قبور, استحباب زیارت قبور, دعا, طلب رحمت و مغفرت بر سر قبور و نظایر آنها در شریعت اسلامی وجود دارد.
سنگ لحد-شب اول قبر
 
ناگفته نماند که این ارتباط میان روح انسان در برزخ و بدن مادی او در قبر خاکی در ساعت و روزهای اول مرگ , بیش از روزها و اوقات بعدی است و این به دلیل الفت شدیدی است که روح با بدن مادی در این دنیا داشته که البته به تدریج با انس گرفتن روح با بدن برزخی و قالب مثالی از این توجه و ارتباط کاسته شده و ارتباط ضعیفی میان روح و بدن خاکی باقی می ماند. با توجه به این دو نکته روشن می شود که روح ما از انتقال به عالم برزخ با بدن برزخی ما یا در عذاب است اگر اهل عذاب باشد یا در نعمت و بهجت است اگر اهل نعمت باشد. عذاب و نعمت متوجه به روح ما در قالب بدن برزخی است نه به بدن مادی و خاکی ما که در این عالم مادی در زیر خاک مدفون می باشد.
 
این بدن مادی پس از مرگ نه حرکتی دارد و نه احوالی , اما در عین حال روح با قالب مثالی در همان حال , در عالم برزخ یا در عذاب وحشتناکی بسر می برد و فریادش بلند که تصورش بسیار مشکل است , یا در نعمت و ابتهاج بسر می برد که تصویر آن هم بسی مشکل است . برخی می گویند: این که گفته می شود انسان پس از مرگ یا معذب است یا متنعم , چرا هنگامی که بدن مادی را در قبر می گذاریم و روی آن را می پوشانیم , پس از مدتی قبر را می شکافیم , هیچ خبری نمی یابیم , نه از سوختن بدن و سوزش قبر خبری است و نه از مصفا گشتن آن, آنچه می بینیم تنها همان بدن خاکی است که در قبر با سکون کامل افتاده و هیچ اثری از آثار وحشت یا نعمت در آن نیست .
سنگ لحد-شب اول قبر
 
برخی نیز دوربین در درون قبر کار می گذارند و مسائل آن را از هنگام دفن تا مدتی بعد دنبال می کنند ولی هیچ اثر و تغییر و تحولی که دلالت بر رنج یا شادی داشته باشد, نمی یابند, تنها آنچه آنها از طریق دوربین فیلم برداری مشاهده می کنند, همان بدن خاکی است که در کمال سکوت و سکون آرمیده است . آیا این امور دلالت می کند بر اینکه هیچ عقابی [چه خوب و چه بد] در کار نیست و فشار قبر, سوئال منکر و نکیر عذاب ها و نعمت ها پوچ است و غیرواقعی؟ با توجه به توضیحات گذشته پاسخ این پرسش روشن است ولی در عین حال برای بهتر روشن شدن اصل پرسش شما و نیز پاسخ به این پرسش , توجه به خواب دیدن بسیار راهگشاست .
 
اگر در خواب دیدن تائمل کنیم در خواهیم یافت که خواب دیدن چه آیت خوبی و چه حکایتگر عجیبی است از نسبت میان قبر خاکی و قبر برزخی , چرا که بدن شخصی که می خوابد و خواب وحشتناکی می بیند, به صورتی که آن را از خواب برخیزد خدا را شکر می کند که خواب بوده است, در این حالت که خواب می بینید در سکون و آرامش نیست ؟ البته که چنین است , کسانی که کنار بدن این خواب بیننده حضور داشته باشند, بدن او را در هنگام خواب در کمال سکون و سکوت می یابند, به صورتی که اگر خواب بیننده , از خواب وحشتناک خود آنها را مطلع نکند, اینان آگاه نخواهند شد که در آن زمانی که آنها نظاره گر بدن ساکن و آرام این شخص بوده اند, او در چه عذابی و دهشتی بوده است بر عکسش را هم حساب کنید, بدن کسی که خواب فرحناک و دلپذیر می بیند نیز در کمال آرامش و سکون است و افرادی که در کنار او حضور دارند این امر را تصدیق خواهند کرد. این بهترین نشان است میان نسبت قبر خاکی و قبر برزخی که به ما می فهماند, می شود انسان در برزخ در حال نعمت یا وحشت باشد و در عین حال اثری در بدن خاکی او, در قبر از عذاب یا ابتهاج نباشد.
سنگ لحد-شب اول قبر
 
البته گاهی که انسان خواب ترسناک و ناراحت کننده ای می بیند بدن او عرق می کند که اثری از خواب او بوده است ولی اولا این امر همیشگی نیست . ثانیا میان عالم خواب و برزخ تفاوت است در عالم خواب ارتباط روح با بدن مادی کاملا قطع نشده است ولی در عالم برزخ ارتباط روح با بدن مادی به کلی منقطع است مگر ارتباط بسیار محدود و ناچیزی که در صورت معذب بودن عذاب روح در عالم برزخ تأثیر چندانی در بدن مادی در زیر خاک که قابل مشاهده باشد, نخواهد گذاشت .(برای مطالعه بیشتر ر.ک : خواب و نشان های آن , صص ۷۱-۷۵) اما این که ماهیت فشار و عذاب یا نشاط و شادی برزخی چیست , از گنجایش این مقال خارج است . (بهترین کتاب در باب مسائل برزخ برای مطالعه : استاد شجاعی , محمد, عروج روح , مقدمه و تدوین محمدرضا کاشفی , کانون اندیشه ئ جوان , تهران , چاپ اول , ۱۳۷۹).
 
 

علی اکبر

سیراف بعنوان مجله خبری و تفریحی فارسی زبانان از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است، تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران ایرانی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا