توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.
احکام دینیمذهبی

نذر زن بدون اجازه شوهر چه حکمی دارد؟

همان طور که می دانید نذر انسان آن چیزی است که واجب به شمار می آید و برای اینکه خدا کار خیری برای شما انجام داده است، باید اقدام به انجام کار خیری که واسطه کرده اید، بنمایید.

نذر زن بدون اجازه شوهر چه حکمی دارد؟

نذر زن بدون اجازه شوهر چه حکمی دارد؟ همان طور که می دانید نذر انسان آن چیزی است که واجب به شمار می آید و برای اینکه خدا کار خیری برای شما انجام داده است، باید اقدام به انجام کار خیری که واسطه کرده اید، بنمایید. در ادامه این مطلب نذر زن بدون اجازه شوهر را از نظر چندین مرجع بررسی کرده ایم تا خانم هایی که از در دوران مجردی نذر هایی کرده اند از چگونگی انجام آن در این دوران باخبر شوند.

معرفی احکام نذر زن بدون اجازه شوهر

آشنایی با احکام نذر زن بدون اجازه شوهر

اگر شما نیز در رابطه با غیاب شوهر و عدم اطلاع او از نذر های خانم که با عدم رضایت شوهر نیز همراه است، سوالاتی دارید با ما در ادامه این مطلب از احکام  نذر زن بدون اجازه شوهر همراه شوید تا آن را از نظر چندین مرجع تقلید بررسی نمایید.

امام خمینی (ره)

نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است هر چند عمل به نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.

جازه بعدی آن را تصحیح نمی کند بلکه ظاهرا انعقاد (صحیح بودن)آن مشروط به اذن شوهر می باشد.

نذر زوجه اگر چه متعلق به مال خودش باشد ،صحیح نیست.

استفتائات ۱۳۸۰، ج ۲ ص ۴۶۱، س ۹، بحث نذر

تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۱۷، م۳

آیت الله اراکی (ره)

نذر زن بی اجازه شوهرش باطل است.

تصحیح نمی کند.

احوط (احتیاط واجب) مراعات اذن (اجازه)زوج است ولو در مال خودش.

توضیح المسائل، ۱۳۷۲، ص ۴۹۶ م ۲۶۵۸

استفتائات، ۱۳۷۳، ص ۱۵۸، س۸

آیت الله بهجت (ره)

نذر زن بدون اجازه شوهر بنابر احتیاط واجب وضعاً منعقد می شود(یعنی نذر زن باطل نیست.) ولی بنابر احتیاط ،تکلیفاً (برای انجام تکلیف شرعی خود)باید از شوهر اجازه بگیرد.

نذر ولو بدون اجازه منعقد می شود.

بنابر احتیاط از حیث حکم وضعی نذر منعقد می شود گرچه اجازه گرفتن از همسر بنابر احتیاط تکلیفاً لازم است.

توضیح المسائل، ۱۳۸۲، ص ۴۲۷ م ۲۱۳۶

استفتائات، ۱۳۸۶، ج ۴، ص ۲۸۶ س ۵۵۸۰

حکم نذر زن بدون اجازه شوهر چگونه است؟

آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

زن در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نمی تواند نذر کند و اگر منافی با حق شوهر نباشد اجازه شوهر لازم نیست.

اجازه بعدی تصحیح می کند.

در صورتی نذر زن از مال خودش صحیح است که منافات با حق شوهر نداشته باشد.

منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ هـ .ق، ج۲، ص ۴۰۶، م ۱۵۵۱

استفتاء شفهای از دفتر معظم له

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

بسمه تعالی. انعقاد نذر زوجه در صورت حضور شوهر، بنابر احتیاط واجب مشروط به اجازه زوج است.

اجازه بعدی، مصحّح نذر مذکور نمی باشد.

اگر چه زوجه از تصرف در مال خود ممنوع نیست، می تواند هر طور بخواهد از مالش استفاده کند ولی نذر زن بدون اجازه ی شوهر اساسا منعقد نمی شود.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

آیت الله خویی (ره)

نذر زن بدون اذن شوهر اشکال ندارد مخصوصا اگر نذر در غیرمال باشد اما اگر نذر زن منافی با حق شوهر باشد اجازه لازم است.

تصحیح می کند.

در صورتی نذر زن از مال خودش صحیح است که با حق شوهر منافات نداشته باشد.

توضیح المسائل. ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۴۸۱، م ۲۶۵۴

استفتاء شفاهی از دفتر معظم له منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ هـ.ق، ص ۳۰۹، با استفاده از م ۱۵۵۱

حکم های نذر زن بدون اجازه شوهر از نظر مراجع تقلید

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

صحیح است مگر اینکه نذر مربوط به امور مالی باشد که در این صورت بدون اذن یا اجازه او صحت آن محل اشکال است و از باب احتیاط باید به آن وفا بشود.

کفایت می کند.

مورد اشکال همین است و اما اگر مربوط به مال نباشد اشکالی ندارد و اگر مربوط به مال شوهر باشد باطل است.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

بنابر مشهور نذر زن با نهی شوهر بلکه بی اذن او صحیح نیست.

ظاهرا با اجازه بعدی صحیح می شود ولی بنابر احتیاط حتی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود.

لازم است.

توضیح المسائل، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۲۷۴، م ۲۶۵۳

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

اگر زن بدون اجازه شوهر نذر او باطل است.

اجازه بعد از نذر موجب صحت نذر نمی شود.

نذر زن از مال خودش بدون اجازه شوهر صحیح نیست.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(قم)

توضیح المسائل، ۱۳۷۷، ص ۵۳۹، م ۲۶۵۳

جامع الاحکام، ج۱، ص ۲۲۳، با استفاده از ۷۹۷

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

خیر نذر صحیح نیست.

خیر اجازه بعدی کفایت نمی کند.

بلی.

نذر کردن به چه معناست؟

آیت الله گلپایگانی (ره)

اگر شوهر از نذر زن جلوگیری کند یا زن بدون اجازه او نذر کند نذر او باطل است هر چند عمل به آن مانع از حق استمتاع نباشد.

نذر زن بدون اجازه او صحیح نیست هر چند در مال خودش باشد.

توضیح المسائل، ۱۳۷۲ ص ۴۵۲، م ۲۶۵۳

هدایه العباد، ج ۲، ۱۴۱۷ هـ. ق، ص ۱۹۳،م ۶۵۹۲

مجمع المسائل، ج۲، ص ۳۲۳، س ۹۱۷

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

نذر زن اگر مزاحم شوهر باشد بی اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتیاط مستحب آن است که با اجازه او باشد.

موجب صحت نذر نمی شود.

نذر زن از اموال خودش اگر منافات با حق شوهر نداشته باشد اشکالی ندارد.

توضیح المسائل، ۱۳۷۶ هـ.ق، ص ۴۵۲، م ۲۲۷۷

با استفاده از استفتاء شفاهی از دفتر معظم له

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

در صورتی که مزاحم حق شوهر باشد بی اجازه او باطل است.

اگر با حق شوهر منافات نداشته باشد اذن شوهر لازم نیست و در آنچه که منافی است اذن بعدی شوهر موثر نیست.

اگر مزاحم حقوق شوهر نباشد و از مال خودش باشد احتیاج به اجازه شوهر ندارد.

هزار و یک مساله فقهی ۱۳۸۳، ج۱، ص ۲۲۷، س ۷۶۱

توضیح المسائل، ص ۵۲۶ م ۲۶۴۲

حکم نذر زن بدون اجازه شوهر چه می باشد؟

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

اگر نذر زن منافی با حق شوهر باشد بدون اذن شوهر نذر باطل است.

تصحیح می کند.

صحت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر در غیر حج یا زکات یا احسان به پدر و مادر یا صله رحم، محل اشکال است. یعنی بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

توضیح المسائل ۱۳۸۳، ص ۷۱۴، م ۲۷۰۵

منهاج الصالحین، ۱۳۸۵ ، ص ۳۶۱، م

همچنین برای مطالعه دیگر مطالب مرتبط می توانید بر روی لینک های حکم وضو گرفتن با لاک و حکم قضا شدن نماز کلیک کرده و باری دیگر با تیم آموزشی مجله آرگا همراه شوید.

منبع : آرگا

برچسب :

arga-mag.com

 

علی اکبر

مجله سیراف از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است،تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. 09900995320

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا