توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.
دانستنی ها مذهبیدعا و طلسم

خواص شرف الشمس برای عزیز و گرامی شدن در نزد مردم

خواص شرف الشمس برای عزیز و گرامی شدن در نزد مردم

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب دعا سایت doasite.com خواص شرف الشمس برای عزیز و گرامی شدن در نزد مردم را قرار دادیم . حرز و دعای شرف الشمس خواص و برکات و فواید بسیار زیادی دارد . یکی دیگر از خواص همراه داشتن دعای شرف الشمس برای عزیز و محترم و گرامی شدن در چشم همه مردم می باشد . دعا سایت …

,دعای عزیز شدن,دعای عزیز شدن نزد معشوق,دعای عزیز شدن در محل کار,دعای عزیز شدن نزد شوهر,دعای عزیز شدن نزد خانواده شوهر,دعای عزیز شدن نزد شخصی خاص,دعای عزیز شدن گنجهای معنوی,دعای عزیز شدن از راه دور,دعای عزیز شدن نی نی سایت,دعای عزیز شدن پیش شوهر,دعای عزیز شدن نزد معشوق از راه دور,دعا عزیز شدن نزد معشوق,دعای برای عزیز شدن نزد معشوق,دعای عزیز شدن در نزد معشوق,دعا برای عزیز شدن نزد معشوق از راه دور,دعا برای عزیز شدن نزد معشوق نی نی سایت,دعا جهت عزیز شدن نزد معشوق,دعا به جهت عزیز شدن نزد معشوق,دعای عزیز شدن نزد خانواده معشوق,دعای عزیز شدن در محیط کار,دعا برای عزیز شدن در محل کار,دعا جهت عزیز شدن در محل کار,دعا برای محبوب شدن در محل کار,دعا جهت عزیز شدن در محیط کار,دعای عزیز شدن نزد شوهر,دعای عزیز شدن نزد شوهر نی نی سایت,دعای عزیز شدن نزد شوهر از راه دور,دعا عزیز شدن نزد شوهر,دعای محبوب شدن نزد شوهر,دعای عزیز شدن شوهر نزد زن,دعای عزیز شدن نزد همسر,دعایی برای عزیز شدن نزد همسر,دعای برای عزیز شدن نزد شوهر,دعایی برای عزیز شدن نزد مادر شوهر,دعا جهت عزیز شدن نزد خانواده شوهر,دعا برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر,دعا برای عزیز شدن نزد مادر شوهر,دعا برای عزیز شدن نزد خانواده همسر,نوشتن دعا برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر,دعا جهت عزیز شدن نزد شوهر و خانواده شوهر,دعایی برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر,دعای عزیز شدن نزد مادر شوهر,دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی,دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی نی نی سایت,دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی از راه دور,دعا جهت عزیز شدن نزد شخص خاص,دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاص,دعای محبوب شدن از راه دور,دعا برای محبوب شدن از راه دور,دعا برای عزیز شدن نزد شوهر از راه دور,دعای عزیز شدن نزد خانواده شوهر از راه دور,دعای محبوب شدن نی نی سایت,دعا برای عزیز شدن نی نی سایت,دعای عزیز شدن نزد مردم نی نی سایت,دعا برای محبوب شدن نی نی سایت,دعا برای جذاب و عزیز شدن نی نی سایت,دعا برای عزیز شدن درچشم همه نی نی سایت,دعا برای عزیز شدن نزد دیگران نی نی سایت,دعای عزیز شدن نزد همه نی نی سایت,دعا عزیز شدن پیش شوهر,دعای عزیز شدن زن پیش شوهرش,دعا برای عزیز شدن پیش شوهر

خواص شرف الشمس برای عزیز و گرامی شدن در نزد مردم نوشتن دعا برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر شرف الشمس برای گرامی شدن شرف الشمس برای عزیز شدن دعایی برای عزیز شدن نزد همسر دعایی برای عزیز شدن نزد مادر شوهر دعایی برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر دعای محبوب شدن نی نی سایت دعای محبوب شدن نزد شوهر دعای محبوب شدن از راه دور دعای عزیز و گرامی شدن پیش مردم دعای عزیز شدن نی نی سایت دعای عزیز شدن نزد همه نی نی سایت دعای عزیز شدن نزد معشوق از راه دور دعای عزیز شدن نزد معشوق دعای عزیز شدن نزد مردم نی نی سایت دعای عزیز شدن نزد مادر شوهر دعای عزیز شدن نزد شوهر نی نی سایت دعای عزیز شدن نزد شوهر از راه دور دعای عزیز شدن نزد شوهر دعای عزیز شدن نزد شخصی خاص دعای عزیز شدن نزد خانواده معشوق دعای عزیز شدن نزد خانواده شوهر از راه دور دعای عزیز شدن نزد خانواده شوهر دعای عزیز شدن گنجهای معنوی دعای عزیز شدن شوهر نزد زن دعای عزیز شدن زن پیش شوهرش دعای عزیز شدن در نزد معشوق دعای عزیز شدن در محیط کار دعای عزیز شدن در محل کار دعای عزیز شدن پیش شوهر دعای عزیز شدن از راه دور دعای عزیز شدن دعای شرف الشمس برای عزیز شدن دعای برای عزیز شدن نزد معشوق دعای برای عزیز شدن نزد شوهر دعای عزیز شدن نزد همسر دعای عزیز شدن نزد شوهر دعا عزیز شدن نزد معشوق دعا عزیز شدن نزد شوهر دعا عزیز شدن پیش شوهر دعا جهت عزیز شدن نزد معشوق دعا جهت عزیز شدن نزد شوهر و خانواده شوهر دعا جهت عزیز شدن نزد شخص خاص دعا جهت عزیز شدن نزد خانواده شوهر دعا جهت عزیز شدن در محیط کار دعا جهت عزیز شدن در محل کار دعا به جهت عزیز شدن نزد معشوق دعا برای محبوب شدن نی نی سایت دعا برای محبوب شدن در محل کار دعا برای محبوب شدن از راه دور دعا برای عزیز شدن نی نی سایت دعا برای عزیز شدن نزد معشوق نی نی سایت دعا برای عزیز شدن نزد معشوق از راه دور دعا برای عزیز شدن نزد مادر شوهر دعا برای عزیز شدن نزد شوهر از راه دور دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی نی نی سایت دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی از راه دور دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاص دعا برای عزیز شدن نزد دیگران نی نی سایت دعا برای عزیز شدن نزد خانواده همسر دعا برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر دعا برای عزیز شدن درچشم همه نی نی سایت دعا برای عزیز شدن در محل کار دعا برای عزیز شدن پیش شوهر دعا برای جذاب و عزیز شدن نی نی سایت خواص شرف الشمس برای عزیز و گرامی شدن در نزد مردم حرز و دعای شرف الشمس

شرف الشمس برای عزیز شدن,شرف الشمس برای گرامی شدن,دعای شرف الشمس برای عزیز شدن,حرز و دعای شرف الشمس,دعای عزیز و گرامی شدن پیش مردم

خواص شرف الشمس برای عزیز و گرامی شدن در نزد مردم

خواص شرف الشمس:

۱-گشایش امور و مشکلات
۲- باز شدن ابواب رزق و روزی
۳- چشم زخم و حفاظت از شر بلایا و دشمنان
۴- زبان بند و بخت گشایی زنان و دختران و پسران
۵- شفای مریضی
۶- عزیز و مکرم شدن
۷- جذب محبت و احترام و مجزوب شدن افراد
۸- حفاظت اموال
۹- حفاظت در مقابل بد گویان
۱۰- جهت علو مراتب، ازدیاد عزّت، مال و جاه
۱۱- جهت محبوب شدن در دل ها
۱۲- جهت محبت و اصالح میان دو نفر
۱۳- جهت قبول افتادن سخن و ظفر یافتن بر دشمن
۱۴- جهت طلب مهمات از سالطین، حکومت، منصب و امثال آنها
۱۵_ جهت رسیدن به مرتبه عالی نزد ملوک و عوام الناس
۱۶- جهت ازدیاد عزت، رفعت، آبرو
۱۷-زیاد شدن جاه، جالل، مال و منال
۱۸- جهت رفتن نزد حکّام و سالطین و روا شدن حاجات
۱۹_ به جهت برآمدن حوائج و مهمات نزد ظالمان
۲۰- جهت حصول طلب، قبول افتادن سخن، مطیع و منقاد ساختن خلق
۲۱- جهت دفع شر ظالمان و ستمکاران
۲۲- جهت ایمن بودن از خوف پادشاه و محفوظ بودن از شر او
۲۳- جهت تسخیر عوام الناس
۲۴- جهت تسخیر خالیق و کثرت هجوم عوام الناس و بسیاری معامله و
منافع
۲۵- جهت عزت و تقرب نزد حکام، سالطین، اکابر، بزرگان و معروف
گردیدن نزد جمیع خالیق
۲۶- جهت محبت
۲۷ جهت توسعه رزق و اداء دین و برطرف شدن فقر و درویشی
– جهت توسعه رزق
۲۸- جهت خالصی زندانیان
۲۹- جهت ازدیاد محبت
۳۰- جهت افزون شدن محبت
۳۲- جهت اطالع از احوال و دانستن مطلب خود در خواب
۳۲- جهت تجیب
۳۳- جهت عزت نزد پادشاهان
۳۴- جهت احضار
۳۵- در تسخیر خالیق و حصول علوم غریبه
۳۶- برای دوستی زن و شوهر
۳۷- جهت ترقی و علو مراتب
۳۸- جهت ایمن بودن از ظلم و ستمظ
۳۹- از برای دور بودن از آفات و بلیات ارضی و سماوی
۴۰- محفوظ بودن از جن و پری و ارواح و شیاطین و عفاریت
۴۱-محفوظ بودن از سحر و جادو
۴۲- دور بودن از چشم زخم و حسد و نظر
۴۳-جهت گشایش کار و گشایش رزق و روزی
۴۴-خیر برکت و باز شدن کارها و گره ها
۴۵-جهت ترس و خوف و وحشت
۴۶-آتش سوزی و خراب و ویران شدن
۴۷-رفع مشکالت و گرفتاری و شادابی
۴۸-رفع بیماری های عصبی
۴۹- ثواب نگاه کردن به آیات قرآن
۵۰-حفظ از شر حسادت حسودان و وسوسه های شیطان
۵۱-زایمان راحت زنان
۵۲- ایجاد محبوبیت در میان مردم
۵۳-پیروزی بر دشمن
۵۴-پیروزی در مخاصمه و …

گردنبند شرف شمس و به هر شکلی که به همراه شخص باشد، برای ایمن ماندن در سفرها و دور کردن بدى ها و حفاظت جان انسان می باشد.

از دیگر خواص عقیق زرد شرف الشمس می توان به :

🌺خیر و نیکى فرزندان
🌺افزایش رزق و روزی اشاره نمود.
🌺آرامش خیال از خواص حرز شرف الشمس بوده و چشم زخم را برطرف می کند
🌸برآورده شدن خواسته ها و آرزوها و بهبود بخشیدن برخی از بیماری های جسمی و روحی بخصوص بالابردن قدرت بدنی می باشد
🌸همچنین از خواص سنگ عقیق زرد میتوان به این موارد اشاره کرد که سبب پاک کردن و تصفیه دستگاه گوارش می شود و بر روی جذب و هضم غذا و سیستم گردش خون در بدن و چاکرای ۳ و لوزالمعده و غدد پانکراس و دیواره مربوط با این دو غدد تأثیر بسیار زیادی دارد

در طول سالیان گذشته و حتی امروزه انگشترها اهمیت بسیاری داشتند و علاوه بر کاربرد های زینتی که دارند از نظر اعتقادی نیز بسیار با ارزش هستند و دارای خواص زیادی می باشند. در اسلام نیز انگشتر ها و نقش ها و دعاهایی که روی آنها حک شده است اهمیت بسیاری دارند به همین دلیل افراد زیادی به دنبال تهیه انگشتر شرف الشمس و بهره بردن از خواص انگشتر شرف الشمس هستند که توصیه بسیاری شده است. بطور کلی از خواص انگشتر شرف الشمس یا خواص گردنبند شرف الشمس زنانه و مردانه همان خواص حرز شرف شمس را میتوان استخراج کرد و هر کسی آن را نزد خود نگه دارد خداوند به واسطه ی این دعا، همیشه حافظ و نگهدار او خواهد بود و دوری از فقر افزایش روزی از مهم ترین خواص انگشتر شرف شمس می باشد. اما باید به این نکته توجه داشت که چون حرز شرف شمس معمولا بر روی عقیق زرد نوشته می شود از خواص ویژه عقیق زرد نیز بهره خواهید برد. در احادیث و روایات نیز سنت این است که برای بهره بردن از خواص انگشتر شرف شمس و بطور کلی انواع انگشتر ها با ارزش معنوی، بهتر است که در دست راست قرار گیرد

بیان شده است که هر ساله در روز ۱۹ فروردین خورشید به مکان خاصی در آسمان میرسد و حالتی معادل با شب قدر را به وجود می آورد. در این روز خورشید در مقایسه با سایر کواکب روی زمین تسلط بیشتری دارد و آداب و رسوم خاصی برای آن روز بیان شده است. قبل از توضیح آداب و رسوم این روز لازم است با شکل های حرز شرف الشمس که بر روی نگین عقیق (بیشتر عقیق زرد) حکاکی می شود، آشنا شوید.

حرز شرف الشمس که بر روی سنگ و یا عقیق زرد حکاکی می‌شود، آداب مخصوص به خودش را دارد و برای بهره بردن کامل از خواص شرف شمس این آداب باید بطور کامل رعایت شود، این دعا از پنج اسم اعظم خدا تشکیل شده است که آن‌ها را کلمه های مبارکه «نور؛ مومن؛ رحمن؛ جمیل؛ الله» گفته‌اند و به جای نوشتن این اسم ها از پنج حرف اول این اسامی به صورت «ن.م.ر.ج.ا» استفاده می کنند. این نقش ها دارای ۱۳ حرف است: ۴ حرف از کتاب تورات، ۴ حرف از کتاب انجیل و ۵ حرف از کتاب قرآن مجید. تصویر حرز شرف الشمس را در زیر آورد‌ه‌ایم که جزء خواص شرف شمس محسوب شود. (البته حکاکی این حرز دقیقا به شکل زیر نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد که احتیاج به تجربه و اطلاعات بیشتری است که کار هر کسی نیست)
روی این حرز ۵ اسم از اسامی اعظم خداوند به صورت مخصوصی نوشته می‌شود. البته حکاکی حرز شرف الشمس را هر کسی نمی تواند انجام دهد و رعایت مواردی برای داشتن خواص سنگ شرف الشمس الزامی است. نقل شده است که جهت نتیجه بهتر گرفتن از خواص سنگ شرف الشمس نویسنده این اسم های الهی باید فردی پاک و آگاه باشد و بتواند آداب نوشتن این حرز را به خوبی رعایت کند به عنوان مثال در هنگام حکاکی حرز شرف الشمس، نمی توان یک خط را دوبار حکاکی کرد.

سوالی که خیلی پرسیده میشود:

برای همراه داشتن نگین شرف شمس باید وضو داشت؟ در دستشویی میتوان آن را همراه داشت؟

ذکر شرف الشمس به صورت حروف و اشکالی رمزگونه نوشته می شود و ضرورتی ندارد فردی که نگین شرف شمس همراه خود دارد وضو داشته باشد. همراه داشتن آن در اماکنی مانند دستشویی و حمام نیز مشکلی ندارد.

خواص شرف الشمس برای عزیز و گرامی شدن در نزد مردم نوشتن دعا برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر شرف الشمس برای گرامی شدن شرف الشمس برای عزیز شدن دعایی برای عزیز شدن نزد همسر دعایی برای عزیز شدن نزد مادر شوهر دعایی برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر دعای محبوب شدن نی نی سایت دعای محبوب شدن نزد شوهر دعای محبوب شدن از راه دور دعای عزیز و گرامی شدن پیش مردم دعای عزیز شدن نی نی سایت دعای عزیز شدن نزد همه نی نی سایت دعای عزیز شدن نزد معشوق از راه دور دعای عزیز شدن نزد معشوق دعای عزیز شدن نزد مردم نی نی سایت دعای عزیز شدن نزد مادر شوهر دعای عزیز شدن نزد شوهر نی نی سایت دعای عزیز شدن نزد شوهر از راه دور دعای عزیز شدن نزد شوهر دعای عزیز شدن نزد شخصی خاص دعای عزیز شدن نزد خانواده معشوق دعای عزیز شدن نزد خانواده شوهر از راه دور دعای عزیز شدن نزد خانواده شوهر دعای عزیز شدن گنجهای معنوی دعای عزیز شدن شوهر نزد زن دعای عزیز شدن زن پیش شوهرش دعای عزیز شدن در نزد معشوق دعای عزیز شدن در محیط کار دعای عزیز شدن در محل کار دعای عزیز شدن پیش شوهر دعای عزیز شدن از راه دور دعای عزیز شدن دعای شرف الشمس برای عزیز شدن دعای برای عزیز شدن نزد معشوق دعای برای عزیز شدن نزد شوهر دعای عزیز شدن نزد همسر دعای عزیز شدن نزد شوهر دعا عزیز شدن نزد معشوق دعا عزیز شدن نزد شوهر دعا عزیز شدن پیش شوهر دعا جهت عزیز شدن نزد معشوق دعا جهت عزیز شدن نزد شوهر و خانواده شوهر دعا جهت عزیز شدن نزد شخص خاص دعا جهت عزیز شدن نزد خانواده شوهر دعا جهت عزیز شدن در محیط کار دعا جهت عزیز شدن در محل کار دعا به جهت عزیز شدن نزد معشوق دعا برای محبوب شدن نی نی سایت دعا برای محبوب شدن در محل کار دعا برای محبوب شدن از راه دور دعا برای عزیز شدن نی نی سایت دعا برای عزیز شدن نزد معشوق نی نی سایت دعا برای عزیز شدن نزد معشوق از راه دور دعا برای عزیز شدن نزد مادر شوهر دعا برای عزیز شدن نزد شوهر از راه دور دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی نی نی سایت دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی از راه دور دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاص دعا برای عزیز شدن نزد دیگران نی نی سایت دعا برای عزیز شدن نزد خانواده همسر دعا برای عزیز شدن نزد خانواده شوهر دعا برای عزیز شدن درچشم همه نی نی سایت دعا برای عزیز شدن در محل کار دعا برای عزیز شدن پیش شوهر دعا برای جذاب و عزیز شدن نی نی سایت خواص شرف الشمس برای عزیز و گرامی شدن در نزد مردم حرز و دعای شرف الشمس

برگرفته از سایت دعاگو

*************************************************

بازنشر : دعا سایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی )

doasite.com

علی اکبر

مجله سیراف از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است،تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. 09900995320

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا