دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها

کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها

شاخه: متافیزیک

نویسنده:مسعود رضائیان عطار

تعداد صفحات:۱۸۰

زبان:فارسی

این کتاب شامل:

پیدایش جواهرات
-کرامات و خواص سحری
موکلین سنگ ها
خواص درمانی سنگ ها
جدول بروج و جواهر
نتخاب سنگ ها
برکات مخصوص جواهرات
اقسام جواهرات و… میباشد.

این کتاب در سال ۱۳۷۷ در ۳۰۰۰ تیراژ به چاپ رسیده و کتاب ارزشمندی در زمینه سنگ ها میباشد که تقدیم شما بزرگواران خواهد شد.

IRT 15,000 – خرید
بستن