آرشیو :

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (صنایع شیمیایی)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (صنایع شیمیایی)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (صنایع شیمیایی) رشته : صنایع شیمیایی دانلود جزوه صنایع شیمیایی   قیمت نمونه سوال: (۷۰۰۰ هزارتومان)

ادامه مطلب
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها) رشته : صنایع شیمیایی دانلود جزوه کنترل فرایند رایگان   قیمت نمونه سوال: (۷۰۰۰ هزارتومان)

ادامه مطلب
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی) رشته : صنایع شیمیایی قیمت : (۷۰۰۰ هزارتومان)

ادامه مطلب
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها) رشته : صنایع شیمیایی  

ادامه مطلب

قالب تفریحی