آرشیو : سیزده بدر

دروغ سیزده بدر یا دروغ اول آوریل چیست؟

دروغ سیزده بدر یا دروغ اول آوریل چیست؟

دروغ سیزده بدر یا دروغ اول آوریل چیست؟ دروغ سیزده به دلیل همزمانی سیزده بدر با اول آوریل از روی دروغ آوریل به وجود آمده ...

ادامه مطلب
روز سیزده بدر چرا سبزه را به آب می اندازند؟

روز سیزده بدر چرا سبزه را به آب می اندازند؟

روز سیزده بدر چرا سبزه را به آب می اندازند؟ اینکه در روز سیزده بدر چرا سبزه را به آب می اندازند به اعتقاد افراد ...

ادامه مطلب
داستان سیزده را همه عالم به در امروز از شهر شهریار چیست؟

داستان سیزده را همه عالم به در امروز از شهر شهریار چیست؟

داستان سیزده را همه عالم به در امروز از شهر شهریار چیست؟ من خود آن سیزدهم یا سیزده را همه عالم به در امروز از ...

ادامه مطلب
ریشه و فلسفه سیزده بدر چیست؟

ریشه و فلسفه سیزده بدر چیست؟

ريشه و فلسفه سيزده بدر چيست؟ روز سیزده بدر روزی است که به عقیده برخی مورخین نحسی آن ریشه در کشتار ایرانیان در دوران خشایار ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی