آرشیو : مستند

مستند ایرانگرد بندر سیراف-فیلم

مستند ایرانگرد بندر سیراف-فیلم

  مستند ایرانگرد بندر سیراف شهری  واقع در بخش مرکزی شهرستان کنگان در استان بوشهر یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی  در جنوب ...

ادامه مطلب
علت سقوط سیراف

علت سقوط سیراف

علت سقوط سیراف: بعد از وقوع زمین لرزه ی ویران کننده ی هفت شبانه روزی یکشنبه 7 ذیقعده 367 هجری قمری ، سیراف بزرگ بکلی ...

ادامه مطلب
مرحوم حاج عبدالرسول کنگانی مسن ترین مرد سیراف

مرحوم حاج عبدالرسول کنگانی مسن ترین مرد سیراف

مرحوم حاج عبدالرسول کنگانی مسن ترین مرد سیراف دراین کلیب مشاهدات و خاطرات خود را از تجارت سیراف در زمان احمد شاه و پهلوی اول ...

ادامه مطلب
مستند سیراف در سال ۱۳۷۲

مستند سیراف در سال ۱۳۷۲

    مرحوم حاج عبدالرسول کنگانی مسن ترین مرد سیراف دراین کلیب مشاهدات و خاطرات خود را از تجارت سیراف در زمان احمد شاه و ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی