آرشیو : نقشه و سازه ها

تصاویر مختصری از آثار باستانی بندر سیراف

تصاویر مختصری از آثار باستانی بندر سیراف

 تصاویری از بندر سیراف سیراف (صورت قدیمتر: سیراب) در بعضی نوشته‌ها صیراف نیز نوشته شده‌است. شهری باستانی واقع دربخش مرکزی شهرستان کنگان در استان بوشهر یکی ...

ادامه مطلب
تصاویر قدیمی چندین سال قبل از انقلاب سیراف

تصاویر قدیمی چندین سال قبل از انقلاب سیراف

   بازمانده‌های این شهر باستانی در نزدیکی بندر سیراف کنونی دیده می‌شود. سیراف زمانی از بندرهای اصلی ایران و خاورمیانه و محل پهلوگیری کشتی‌های بزرگ ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی