آرشیو : گور دخمه ها

بندر باستانی سیراف

بندر باستانی سیراف

بندر سيراف نخستين شهر ساساني بندر سيراف نخستين شهر ساسانياسلامي در ايران بوده که مي‌توان همزيستي مسالمت‌آميز اقوام و ملل مختلف را درآن مشاهده نمود. ...

ادامه مطلب
تنگه لیر سیراف

تنگه لیر سیراف

تنگ لیر سیراف از استان بوشهر ک شامل آرامگاه منسوب ب سیبویه_ عمرو بن عثمان بن قنبر دانشمند نحوه،صاحب کتاب مشهور»الکتاب«درنحو دستور زبان عربی، گور ...

ادامه مطلب

قالب تفریحی