آرشیو : اعتیاد

اعتیاد به پورنوگرافی و بهترین روش‌های درمان آن

اعتیاد به پورنوگرافی و بهترین روش‌های درمان آن

اعتیاد به پورنوگرافی و بهترین روش‌های درمان آن اعتیاد به پورنوگرافی (Pornography addiction) نوعی اعتیاد رفتاری به تماشا یا خواندن محتوای نامناسب پورن است. بیشتر ...

ادامه مطلب
آشنایی با روش ماتریکس برای ترک اعتیاد شیشه

آشنایی با روش ماتریکس برای ترک اعتیاد شیشه

آشنایی با روش ماتریکس برای ترک اعتیاد شیشه متامفتامین یا همان شیشه از ترکیبات اعتیاد آور است که با تحریک اعصاب، هیجان و شادی کاذب ...

ادامه مطلب
متامفتامین چیست؟

متامفتامین چیست؟

متامفتامین چیست؟ متامفتامین (methamphetamine) از ترکیبات اعتیاد آور است که به عنوان یکی از مواد اصلی در تهیه شیشه استفاده می‌شود. این ماده مخدر تلخ ...

ادامه مطلب

قالب تفریحی