آرشیو : دکتر بهشتی

آخرین فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله دکتر بهشتی

آخرین فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله دکتر بهشتی

آخرین فایلهای سخنرانی / شهید آیت الله دکتر بهشتی   عنوان زمان شهید بهشتی - مجتهدی که روحیه انقلابی ندارد؛ جامع الشرایط نیست! 2:15 شهید ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی