کلیپ هوایی بسیار زیبا از سیراف در سوم فروردین ۹۷

کلیپ هوایی بسیار زیبا از سیراف در سوم فروردین ۹۷

 

دانلود این کلیپ

 

فیلمبر دار ناصر کنگانی

منبع کلیپ