سیرافی ها

گل دسته‌های دست تو بر شانه بال شد
گل کرد برکه‌های نگاهت، زلال شد

با تو چکاوک آمد و بر عکس سال پیش
پرواز کرد، رفت به خورشید، خال شد

آغوش شاخه شاخه تقویم شد بهار
وقتی که سینه‌های تو تحویل سال شد…

دکوراسیون