اسم دخترونهاسم ها

فهرست کامل اسم دختر مذهبی همراه با ریشه و معنی

فهرست کامل نام و اسم دختر مذهبی به تفکیک حروف الفبا و ذکر معنی و معرفی ریشه اسامی مذهبی دخترانه. علاوه بر این می‌توانید اسم دختر از القاب ائمه و اسم دختر مذهبی کمیاب و باکلاس را در این مطلب مطالعه کنید.

 

آنچه در این مطلب خواهید خواند:

 • اسم دختر از القاب ائمه
 • اسم دختر مذهبی کمیاب و باکلاس
 • اسم دختر مذهبی با
  • الف،  ب،  ت،  ث
  • ج،  ح،  خ
  • د،  ذ،  ر،  ز،
  • س،  ش،  ص،  ض،  ط،   ظ
  • ع،  ف،  ق، ک، ل، م
  • ن،  و، ه، ی

اسم دختر مذهبی با حرف الف

اَسما
معنی: نامها، اسامی؛ معارف، حقایق؛ در تصوف به معنای معارف، حقایق و علوم آمده است؛ نام همسر پیامبر اسلام(ص).
ریشه: عربی

اَطهره
معنی: اطهر + ه (پسوند نسبت) منسوب به اطهر، اطهر.
ریشه: عربی

اَعظم
معنی: بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ از صفات خداوند.
ریشه: عربی

اَفضل
معنی: فاضلتر، برتر از دیگران در علم و هنر و اخلاق و مانند آنها، برترین، بالاترین.
ریشه: عربی

اَقدس
معنی: پاکتر، پاکیزهتر، مقدستر؛ عنوانی احترام آمیز برای بزرگان یا مکانهای مقدس.
ریشه: عربی

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب رمان من او را دوست داشتم/pdf+صوتی
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی پیشرفته/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دژخیم عشق و چند داستان روان‌درمانی دیگر/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسما الهی و اوفاق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب انسان موجودی یکروزه و قصه‌های دیگری از روان‌درمانی/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب امریکا چگونه امریکا شد/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب درخت یوگا/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب اقیانوس/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه و تیغ بند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ادعیه و احکام و طلسمات/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ جادوگری/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی شفا با دست/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب غایة المراد فی وفق الاعداد/pdf
IRT 7,200 – خرید
دانلود کتاب علم حروف و اعداد/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الصناعه زبدة الالواح/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رمل نجومی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب رازهایی درباره زنان که هر مردی باید آن ها را بداند/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب کریستال درمانی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب خودآموز کامل ریکی/pdf
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس دانلود مقاله در مورد خودرو دانلود مقالات در مورد جوشکاری دانلود مقاله ترانزیستور دانلود مقاله در مورد حجاب دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص)  دانلود مقالات از امام علی (ع) دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

اَکرم
معنی: گرامیتر، آزادتر، بزرگتر، بزرگوار، گرامی؛ از نامهای خداوند.
ریشه: عربی

اَمانه
معنی: اطمینان و آرامش قلب.
ریشه: عربی

اُسوه
معنی: پیشوا، رهبر، مقتدا، خصلتی که شخص بدان لایق مقتدایی گردد؛ از واژه های قرآنی.
ریشه: عربی

اُم‌البنین
معنی: مادر پسران، لقب فاطمه‌ی کلابیه دومین همسر امیرالمؤمنین علی(ع) و مادر حضرت عباس(ع).
ریشه: عربی

اُم‌سلمه
معنی: نام یکی از همسران پیامبر اسلام(ص)
ریشه: عربی

اُم‌فَروه
معنی: مادر امام جعفر صادق(ع)؛ نام دختر امام موسی بن جعفر(ع).
ریشه: عربی

اُم‌کلثوم
معنی: شیر ماده؛ سومین دختر پیامبر اسلام(ص)، دختر علی ابن ابیطالب(ع)
ریشه: عربی

اِجلال
معنی: بزرگ داشتن، تجلیل؛ شوکت و جلال، بلندی مقام؛ کبریا و عظمت پروردگار.
ریشه: عربی

اِحترام
معنی: حرمت داشتن، محترم بودن؛ حرمت، پاس، بزرگداشت؛ رفتار و گفتاری که نشان دهنده‌ی بزرگداشت و اهمیت دادن به کسی یا چیزی است.
ریشه: عربی

اِلهه
معنی: رب‌النوع؛ پرستش کردن؛ ماه نو؛ آفتاب؛ بتان
ریشه: عربی

ادنا
معنی: از واژه های قرآنی؛ کمترین، جزئی‌ترین؛ پایین‌تر
ریشه: عربی

اسرا
معنی: به شب راه رفتن، در شب سیر کردن، معراج پیغمبر اکرم (ص )، نام هفدهمین سوره ی قرآن کریم دارای صد و یازده آیه، در گویش سمنان اشک
ریشه: عربی

الحان
معنی: آوازها، آهنگ ها، آوازهای خوش، نغمه‌های دلکش، صداهای موزون و خوشایندی که انسان یا بعضی پرندگان یا آلات موسیقی تولید می‌کنند.
ریشه: عربی

الوان
معنی: رنگها، نوعها، رنگارنگ، رنگین؛ گوناگون، گونهگون
ریشه: عربی

الهام
معنی: به دل افکندن، در دل انداختن؛ القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض؛ رسیدن فکر به ذهن و در معارف اسلامی القای امری از سوی خداوند به دل کسی؛ دریافت و شعور غریزی.
ریشه: عربی

امین دخت
معنی: امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار
ریشه: عربی

امینا
معنی: زن درستکار، امین (عربی) + ا (فارسی)، مورد اعتماد، امین
ریشه: عربی

امینه
معنی: مؤنث امین، زن مورد اطمینان و درستکار
ریشه: عربی

انور
معنی: روشنتر، روشن، نورانی؛ (به مجاز) مبارک، گرامی.
ریشه: عربی

ایمانه
معنی: منسوب به ایمان
ریشه: عربی

آسیه
معنی: زن اندوهگین، ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از نیل گرفت و پنهانی از فرعون از او مراقبت کرد، نام کوهی در استان فارس
ریشه: عربی

آمنه
معنی: نام مادر پیامبر (ص)، مونث آمن به معنای بانوی نترس، زن دلیر، خانم استوار
ریشه: عربی

آیه
معنی: هر یک از پاره‌های مشخص سوره‌های قرآن و دیگر کتابهای آسمانی، نشانه
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ب

بَرکت
معنی: فراوانی و بسیاری و رونق؛ خجستگی، یمن، مبارك بودن؛ نعمت های موجود در طبیعت، چنان که نان.
ریشه: عربی

بَصیرا
معنی: منسوب به بصیر؛ منتسب به دانایی؛ (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد.
ریشه: عربی

بَصیرت
معنی: بینایی؛ (به مجاز) آگاهی داشتن از امری و جزئیات آن را در نظر داشتن، آگاهی و دانایی؛ (در تصوف) نیروی باطنی که سالک با آن حقایق و باطن امور و اشیا را در می‌یابد.
ریشه: عربی

بُشری (بشرا)
معنی: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه‌های قرآنی
ریشه: عربی

بِلقیس
معنی: ملکه شهر سبا که در روایات نام همسر حضرت سلیمان (ع) است (پیشینه و ریشه نام بلقیس به درستی دانسته نیست، برخی آن را برگرفته از واژه احتمالا یونانی pallaxis، به معنای دختر باکره یا همخوابه دانسته‌اند و برای آن معادل‌هایی در زبان‌های آرامی و عبری برشمرده و بعضی ریشه‌ یونانی آن را به معنای نوعی آلت موسیقی دانسته‌اند و معادل‌هایی در زبان سومری، اَکَدیِ بابلی و لاتین برای آن برشمرده‌اند. همچنین برخی بر این عقیده‌اند که نام بلقیس از واژه اوستایی pairika در دوره هخامنشیان است که بعدها در فارسی به صورت پری درآمده است. در هر صورت اینان متفق‌اند که این واژه وارد زبان عبری شده و در عربی به صورت بلقیس درآمده است.
ریشه: عبری

بِنت‌الهدی
معنی: دختر هدایت شده
ریشه: عربی

باقیه
معنی: (مؤنث باقی)، عمل صالح؛ آن که یا آنچه وجود دارد، موجود؛ پاینده، پایدار
ریشه: عربی

بتول
معنی: کسی که از دنیا منقطع شده است و به خدا پیوسته است؛ زن بریده از دنیا برای خدا؛ لقب حضرت فاطمه(ع).
ریشه: عربی

بسمه
معنی: نام دختر اسماعیل (ع)
ریشه: عبری

اسم دختر مذهبی با حرف ت

تَکتَم
معنی: نام چاه زمزم؛ نام مادر امام رضا (ع)
ریشه: عربی

تالیا
معنی: (تالی + الف اسم ساز) (به مجاز) یعنی دختر دوم، تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی، در اساطیر یونانی الهه موسیقی و رقص، دختر شاه خدایان زئوس و الهه خاطرات منه موزین است.
ریشه: عربی

تامارا
معنی: درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)
ریشه: عبری

تبرّک
معنی: مبارک بودن، مبارکی، خجستگی، خوش یمنی؛ برکت گرفتن.
ریشه: عربی

تسنیم
معنی: از ریشه‌ی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نیز «بزرگ و مهتر قوم گردیدن» است؛ طبق روایات نان چشمه‌ای در بهشت
ریشه: عربی

 

اسم دختر مذهبی با حرف ث

ثَمره
معنی: میوه؛ (به مجاز) نتیجه و حاصل
ریشه: عربی

ثَنا
معنی: ستایش، مدح؛ دعا؛ درود و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس
ریشه: عربی

 

اسم دختر مذهبی با حرف ج

جَمیله
معنی: (مؤنث جمیل)، جمیل؛ زیبا
ریشه: عربی

جَنت
معنی: بهشت، فردوس
ریشه: عربی

جُمانه
معنی: یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع)
ریشه: عربی

جِنان
معنی: بهشت؛ باغها
ریشه: عربی

جلیله
معنی: مؤنث جلیل
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ح

حَسِیبا
معنی: (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت))، دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل
ریشه: عربی – فارسی

حَسْنا
معنی: زیبا، زن زیبا
ریشه: عربی

حَسنه
معنی: خوب، نیک، پسندیده، عمل نیک و پسندیده؛ عمل پسندیده به ویژه عمل مطابق با شرع
ریشه: عربی

حَسیبه
معنی: دارنده‌ی نام و شرف و بزرگی، زنِ شریف در اصل و نسب
ریشه: عربی

حَفصه
معنی: اسد، شیر؛ دختر عمر بن خطاب و همسر پیامبر اسلام(ص)
ریشه: عربی

حَنّان
معنی: آرزومند، مشتاق؛ بخشاینده؛ بسیار مهربان؛ نوحه و زاری کننده؛ از نامهای خداوند
ریشه: عربی

حَنّانه
معنی: بسیار نوحه کننده، ناله کننده
ریشه: عربی

حُرمت
معنی: احترام؛ اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، دوری از زشتی‌ها و به جای آوردن حقوق که رعایت آنها واجب دانسته شده است.
ریشه: عربی

حُریه
معنی: حُره
ریشه: عربی

حُسنا(حُسنی)
معنی: نیک، پسندیده
ریشه: عربی

حُسنیه
معنی: نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو
ریشه: عربی

حُلما
معنی: جمع حَلیم، بردباران، صبوران.
ریشه: عربی

حِسانه
معنی: زن بسیار نیکو؛ از صحابیات و از دوستان نزدیک حضرت خدیجه کبری (س) است.
ریشه: عربی

حامده
معنی: مؤنث حامد، سپاسگزار
ریشه: عربی

حانیه
معنی: مهربان، دلسوز
ریشه: عربی

حبیبه
معنی: مؤنث حبیب، دوست، یار، معشوقه
ریشه: عربی

حدیث
معنی: سخنی که از پیامبر اسلام(ص) یا بزرگان دین نقل کنند، روایت، سخن، گفته؛ داستان، جدید، تازه، نو؛ (به مجاز) عشق، سودا
ریشه: عربی

حره
معنی: زن آزاده ، لقب زنان اشرافی، خاتون ، نام خواهر محمود غزنوی
ریشه: عربی

حفیظه
معنی: موکّل به چیزی؛ حافظ و محفوظ
ریشه: عربی

حکیمه
معنی: مؤنث حکیم، زن حکیم و دانشمند
ریشه: عربی

حلیمه
معنی: مؤنث حلیم، زن خویشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار
ریشه: عربی

حمده
معنی: سپاس و شکرگزاری
ریشه: عربی

حمیده
معنی: مؤنث حمید، ستوده، پسندیده؛ مادر امام موسی کاظم(ع).
ریشه: عربی

حنیفه
معنی: مؤنث حنیف، دختر درست و پاک، دختر راستین، زن ثابت قدم در دین
ریشه: عربی

حوا
معنی: نخستین انسان ماده در مذاهب سامی؛ در نجوم نام صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکره‌ی جنوبی، به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم(ع)
ریشه: عربی

حور
معنی: زن زیبای بهشتی
ریشه: عربی

حورا
معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
ریشه: عربی

حوریا
معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی

حیفا
معنی: نام بندری در فلسطین
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف خ

خَضرا
معنی: (مؤنث اخضر) به معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز؛ سبزه‌زار، چمن‌زار.
ریشه: عربی

خدیجه
معنی: مولودِ پیش از اتمام ماههاd باردارd، ولادت قبل از موعِد، نام همسر پیامبر اسلام(ص) و مادر حضرت فاطمه(س)
ریشه: عربی

خلیله
معنی: مؤنث خلیل
ریشه: عربی

خیرالنسا
معنی: بهترینِ زنان؛ عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص).
ریشه: عربی

خیزران
معنی: نوعی نی مغزدار با ساقهای محکم و بلند؛ نام مادر امام محمّد تقی(ع).
ریشه: عربی

 

اسم دختر مذهبی با حرف د

دینا
معنی: داور، داوری؛ (در اوستایی) دین؛ (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف(ع).
ریشه: عبری

دینه
معنی: انتقام یافته، نام دختر یعقوب (ع) و خواهر یوسف (ع)
ریشه: عبری

اسم دختر مذهبی با حرف ذ

ذاکره
معنی: مونث ذاکر (آنکه خدا را ستایش می‌کند و ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده)
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ر

رَشیده
معنی: مؤنث رشید
ریشه: عربی

رُمَیصا
معنی: نام یکی از زنان فداکار صدر اسلام با کنیه ام سلم . وی از شخصیتهای اجتماعی دوران صدر اسلام به دور پیامبر حلقه زدند و جنگیدند تا همگی به شهادت رسیدند، نام ستاره ایست و یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص.
ریشه: عربی

رابعه
معنی: نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است.
ریشه: عربی

راحل
معنی: مهاجر، کوچ فرما، کوچ کننده؛ (اَعلام) نام مادر حضرت یوسف(ع)
ریشه: عربی

راحله
معنی: مؤنث راحل
ریشه: عربی

راحمه
معنی: (مؤنث راحم) به معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده
ریشه: عربی

راحیل
معنی: نام یک فرشته، بی گناه، نام همسر یعقوب(ع) و مادر یوسف(ع)
ریشه: عبری

راشده
معنی: راهنمایی شده، از گمراهی درآمده.
ریشه: عربی

راضیه
معنی: پسندیده، خوش، خشنود، از القاب فاطمه زهرا(س)
ریشه: عربی

رحمه
معنی: نام همسر ایوب(ع)
ریشه: عربی

رحیمه
معنی: مؤنث رحیم، مهربان
ریشه: عربی

رضوانه
معنی: رضوان + ه (پسوند نسبت)، منسوب به رضوان؛ بهشتی؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: عربی

رضیه
معنی: مونث رضی
ریشه: عربی

رفعت
معنی: (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.
ریشه: عربی

رفیعه
معنی: مؤنث رفیع
ریشه: عربی

رقیه
معنی: دعا، تعویذT یکی از چهار دختر پیامبر اسلام (ص)، دختر امام حسین(ع)
ریشه: عربی

ریحانه
معنی: ریحان، نام مادر امام رضا (ع).
ریشه: عربی

 

اسم دختر مذهبی با حرف ز

زاكیه
معنی: نیكو، پاكیزه
ریشه: عربی

زاهده
معنی: مؤنث زاهد
ریشه: عربی

زكیه
معنی: مؤنث زكی، پاک، طاهر، پارسا
ریشه: عربی

زلیخا
معنی: نام همسر عزیز مصر كه مفتون زیبایی یوسف (ع) شد.
ریشه: عربی

زمزم
معنی: نام چشمه‌ای در نزدیكی كعبه
ریشه: عربی

زهرا
معنی: روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
ریشه: عربی

زیب النساء
معنی: بهترین زنان، زیباترین زنان، نام دختر پادشاه هند كه به ادبیات فارسی و عربی علاقه زیادی داشت و قرآن را حفظ بود.
ریشه: عربی

زینا
معنی: نام دختر نوح نبی
ریشه: عبری

زینب
معنی: پاکیزگی، نام درختی خوشبو و خوش منظر، (در اعلام) نام دختر علی ابن ابی طالب (ع) و خواهر امام حسین (ع) و نام دختر رسول اکرم (ص)، نام دختر علی (ع) و خواهر حسین (ع)
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف س

سَکینه
معنی: آرامش خاطر؛ نام دختر امام حسین(ع)
ریشه: عربی

سَلامه
معنی: سلامه یا سلافه مشهور به شهربانو دختر یزدجرد ابن شهریار یا هرمزان و همسر امام حسین(ع)
ریشه: عربی

سَلیمه
معنی: مؤنث سلیم
ریشه: عربی

سَما
معنی: آسمان
ریشه: عربی

سُمیه
معنی: صدای خوش، آوازی که در آن خیر باشد، نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر (ص) بود و اولین زن شهیده در صدر اسلام.
ریشه: عربی

سِتیلا
معنی: نام دختر حضرت موسی کاظم(ع)؛ نام حضرت مریم.
ریشه: عربی

ساجده
معنی: مؤنث ساجد
ریشه: عربی

سارا
معنی: خالص، نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
ریشه: عبری

ساره
معنی: سارا، امیره‌ی من
ریشه: عبری

ساریه
معنی: ابری که در شب آید؛ نام یکی از دختران امام موسی کاظم(ع)
ریشه: عربی

سالومه
معنی: زوجه زبدی و مادر یعقوب کبیر و یوحنای انجیلی
ریشه: عبری

سامره
معنی: مؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است.
ریشه: عربی

سبا
معنی: سوره‌ی سی و چهارم از قرآن کریم؛ نام شهر بلقیس؛ (در عبری) انسان
ریشه: عربی

سدنا
معنی: (تلفظ: sadenā) سجده کننده بر خانه خدا، مرکب از سدن (عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)
ریشه: عربی

سوده
معنی: ساییده، ساییده شده، از همسران پیامبر اسلام(ص)
ریشه: عربی

سوره
معنی: هر یک از بخش های صد و چهارده گانه ی قرآن که خود شامل چند آیه است.
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ش

شکرانه
معنی: سخنی که به عنوان سپاسگزاری گفته میشود، یا عملی که برای سپاس انجام میشود، یا آنچه به عنوان هدیه برای قدردانی داده میشود؛ شکرگزاری و حق شناسی.
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ص

صَفیه
معنی: مونث صفی، نام چند تن از زنان مشهور صدر اسلام
ریشه: عربی

صِدیقه
معنی: مونث صدیق، لقب حضرت فاطمه (س) و حضرت مریم
ریشه: عربی

صابره
معنی: مؤنث صابر
ریشه: عربی

صادقه
معنی: مونث صادق راستگو و درستکار
ریشه: عربی

صالحه
معنی: مؤنث صالح، زنِ صالح
ریشه: عربی

صبورا
معنی: صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم)، به معنی بردبار، صبور
ریشه: عربی – فارسی

صبوره
معنی: منسوب به صبور؛ صبور و شکیبا
ریشه: عربی – فارسی

صغری
معنی: مؤنث اصغر، کوچک، کوچکتر؛ فاطمه‌ی صغری دختر علی ابن ابی طالب(ع)
ریشه: عربی

صفا
معنی: داشتن رفتار و کرداری همراه با دوستی و صمیمیت، یکرنگی، خلوص و صمیمیت، نام جایی در مکه
ریشه: عربی

صفورا
معنی: نام همسر حضرت موسی(ع) و دختر حضرت شعیب(ع)
ریشه: عربی

صوفیه
معنی: پیروان طریقه و مسلک تصوف، اهل تصوف، متصوفه؛ پایتخت بلغارستان
ریشه: عربی

صونا
معنی: منسوب به صون؛ خویشتن داری از گناه، صیانت، پارسایی
ریشه: عربی – فارسی

اسم دختر مذهبی با حرف ض

ضُحا
معنی: (تلفظ: zohā) زمانی پس از برآمدن افتاب، چاشتگاه، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

ضحی
معنی: معنی: صبح، چاشتگاه زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است.
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ط

طَیبه
معنی: مؤنث طیب، پاک
ریشه: عربی

طاهره
معنی: (مؤنث طاهر)، زن پاک از پلیدی و عیوب، لقب حضرت فاطمه(س)
ریشه: عربی

طوعه
معنی: اطاعت، فرمانبری؛ نام زنی که مسلم ابن عقیل به خانه او پناه برد.
ریشه: عربی – فارسی

 

طهورا

از واژه‌های قرآنی به معنای پاک کننده و تطهیر کننده، مجازا پاک و پاکیزه

 

طوبی

خیر، شادی و سعادت (واژه ای قرآنی که آن را نام درختی در بهشت تعبیر کرده اند)

 

اسم دختر مذهبی با حرف ظ

ظهیره
معنی: معنی: مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ع

عابده
معنی: مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده، آنکه چیز یا کسی را می‌پرستد.
ریشه: عربی

عاتکه
معنی: بانوی خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر (ص)
ریشه: عربی

عادله
معنی: مؤنث عادل، بانوی با انصاف
ریشه: عربی

عادیات
معنی: نام سوره‌ای است در قرآن کریم.
ریشه: عربی

عارفه
معنی: مؤنث عارف، بانوی دانا، آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد، آگاه
ریشه: عربی

عالیه
معنی: مؤنث عالی،عنوانی احترام آمیز برای زنان، عالی مقام، نام دختر هارون الرشید، به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)
ریشه: عربی

عایشه
معنی: دارای حال نیکو، نام دختر ابوبکر و همسر پیامبر(ص)
ریشه: عربی

عذرا
معنی: دوشیزه، باکره، لقب مریم (ع) و لقب فاطمه (س)
ریشه: عربی

عرشیان
معنی: عرش (عربی) + ی (فارسی) + ان (فارسی)، فرشتگان، ملائکه
ریشه: عربی – فارسی

عرفانه
معنی: عرفان (عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان (معرفت) + ه (پسوند نسبت)
ریشه: عربی – فارسی

عصمت
معنی: بی گناهی، معصومیت، پاکدامنی
ریشه: عربی

عطا
معنی: بخشش، انعام
ریشه: عربی

عطیه
معنی: انعام، بخشش
ریشه: عربی

عفاف
معنی: پرهیزکاری، پاکدامنی اسم زیبای ایرانی
ریشه: عربی

عفت
معنی: پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی
ریشه: عربی

عفیفه
معنی: مؤنث عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا
ریشه: عربی

علویه
معنی: از نسل علی (ع)، سیده اسم اصیل پسر
ریشه: عربی

علیمه
معنی: مؤنث علیم
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ف

فاتیما
معنی: فاطیما، نام شهری است در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است.
ریشه: عربی

فاطمه
معنی: زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد، نام دختر پیامبر (ص)
ریشه: عربی

فاطیما
معنی: فاتیما
ریشه: عربی

فایزه
معنی: فائزه، مؤنث فائز، نایل، رستگار
ریشه: عربی

فائزه
معنی: فایزه، رستگار، نایل
ریشه: عربی

فریضه
معنی: عمل واجب، امر واجب
ریشه: عربی

فضیلت
معنی: برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ق

قُدسی
معنی: مربوط به عالم بالا، مربوط به عالم مجردات، ملکوتی؛ (به مجاز) فرشته
ریشه: عربی

قُدسیه
معنی: مؤنث قدسی
ریشه: عربی

قدیره
معنی: مؤنث قدیر، توانا
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ک

کبریا
معنی: بزرگی، عظمت
ریشه: عربی

کریمه
معنی: مؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند
ریشه: عربی

کلثوم
معنی: اسم یکی از دختران حضرت علی (ع)
ریشه: عربی

کوثر
معنی: نام چشمه‌ای در بهشت، نام سوره ای در قرآن کریم که یکی از شأن نزول‌های آن تولد حضرت فاطمه (س) است.
ریشه: عربی

 

اسم دختر مذهبی با حرف ل

لعیا
معنی: عربی لیا، نام زن حضرت یعقوب
ریشه: عربی

لیا
معنی: خجسته، نام همسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

لیزا
معنی: بنده خالص خداوند
ریشه: عبری

لیلا
معنی: لیلی،‌ نام همسر امام حسین (ع)
ریشه: عربی

لیلی
معنی: شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: عربی

لئا
معنی: به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد.
ریشه: عبری

اسم دختر مذهبی با حرف م

مَکیه
معنی: مربوط یا متعلق به مکه، اهل مکه
ریشه: عربی

مَهْدیه
معنی: کسی که خداوند رستگاری را و راه راست را برایش تعیین کرد.
ریشه: عربی

مُحَدِثه
معنی: مُحَدِث (زن)، مُحَدِث؛ یکی از القاب حضرت زهرا(س)
ریشه: عربی

مُقدسه
معنی: مؤنث مقدس، آنکه از پلیدی و زشتی و گناه دوری میکند، پارسا
ریشه: عربی

مُهیمِن
معنی: آگاه به حاضر و غایب؛ از نامها و صفات خدا
ریشه: عبری

ماری
معنی: گونه‌ی دیگری از مریم
ریشه: عبری

ماریا
معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.
ریشه: عبری

ماریان
معنی: انگلیسی از عبری، مریم
ریشه: عبری

ماریه
معنی: زنِ سفید و براق، بسیار درخشنده؛ نام همسر قبطی پیامبر اسلام(ص) و مادر ابراهیم ابن محمّد پسر پیامبر
ریشه: عربی

ماهِده
معنی: (مؤنث ماهِد، گسترنده، گستراننده
ریشه: عربی

مائده
معنی: مؤنث مائد، خوردنی، طعام؛ سفره‌ای که بر آن غذا میگذارند؛ سوره‌ای از قرآن کریم
ریشه: عربی

مبینا
معنی: مؤنث مبین، روشنگر، هویدا
ریشه: عربی

متین
معنی: دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند.
ریشه: عربی

محجوبه
معنی: مؤنث محجوب
ریشه: عربی

محسنه
معنی: مؤنث محسن، آراسته و زیبا؛ زن احسان کننده، زن نیکوکار
ریشه: عربی

مرسانا
معنی: هدیه خداوند
ریشه: عبری

مرضیه
معنی: کسی که خدا از او راضی باشد – پسندیده، مرضی
ریشه: عربی

مریم
معنی: گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی (ع )، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

معصومه
معنی: (مؤنث معصوم)، زن بی گناه و پاک معصوم، لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر گرامی امام رضا (ع)
ریشه: عربی

منزه
معنی: به دور از آلودگی، پاک، پاکیزه؛ مبرا، بری، بی عیب
ریشه: عربی

منصوره
معنی: مؤنث منصور
ریشه: عربی

موحده
معنی: مؤنث موحد، یکتا پرست
ریشه: عربی

مؤمنه
معنی: مؤنث مؤمن، دیندار، متدین
ریشه: عربی

میکال

نام فرشته ای است. (نام همسر داود پیامبر)

 

اسم دختر مذهبی با حرف ن

نادی
معنی: ندا دهنده، ندا کننده
ریشه: عربی

نادیه
معنی: مؤنث نادی، ندادهنده، صدا کننده
ریشه: عربی

نجیبه
معنی: مؤنث نجیب، شریف، اصیل، عفیف، پاکدامن
ریشه: عربی

نرجس
معنی: معرب از فارسی، نرگس، نام همسر امام حسن عسگری (ع) و مادر حضرت مهدی (ع)
ریشه: عربی

نسا
معنی: زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

نسیبه
معنی: دختر با اصل و نسب، بانوی اصیل، بانویی که در صدر اسلام در جنگ احد شرکت داشت و به آسیب دیدگان کمک می کرد.
ریشه: عربی

نعیمه
معنی: مؤنث نعیم، نعمت، نرم و لطیف
ریشه: عربی

نوال
معنی: عطا، بخشش، بهره، نصیب
ریشه: عربی

نور
معنی: روشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره‌ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

نورا
معنی: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
ریشه: فارسی – عربی

نوریه
معنی: منسوب به نور، درخشان
ریشه: عربی

نونا
معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
ریشه: سریانی

نیروانا
معنی: آخرین مرحله سلوک در نزد “بودا” که مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن به کمال است.
ریشه: سنسکریت

اسم دختر مذهبی با حرف و

واحده
معنی: مؤنث واحد، یگانه
ریشه: عربی

وحدانه
معنی: یکی یکدانه
ریشه: عربی

وحیده
معنی: مؤنث وحید، یکتا، تک، بی نظیر، یگانه
ریشه: عربی

اسم دختر مذهبی با حرف ه

هاجر
معنی: معرب از عبری؛ به معنی مهاجرت کننده، فرارکننده. هم چنین اسم مادر اسماعیل و همسر حضرت ابراهیم (ع)
ریشه: عبری

هایده
معنی: توبه کننده، به حق بازگردنده
ریشه: عربی

هدی

معنی: هدایت کننده
ریشه: عربی

 

اسم دختر مذهبی با حرف ی

یامین
معنی: اسم همسر حضرت یعقوب (ع)
ریشه: عبری

یرحا
معنی: نام مادر حضرت موسی (ع)
ریشه: عبری

 

یسرا
معنی: مایه گشایش و آسانی، دختر خوش قدم
ریشه: عربی

یوکابد
معنی: جلال خداوند، خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی (ع)
ریشه: عبری

اسم دختر از القاب ائمه

اُم‌البنین:‌ به معنی مادر پسران و لقب فاطمه‌ی کلابیه دومین همسر امیرالمؤمنین علی(ع) و مادر حضرت عباس(ع)

بتول: کسی که از دنیا منقطع شده است و به خدا پیوسته است؛ زن بریده از دنیا برای خدا؛ لقب حضرت فاطمه(ع)

حمیرا:‌ مصغّر حمرا، زن سرخ و سپید، زن سرخ؛ لقبی که پیامبر اسلام (ص) به عایشه داده بود

صدیقه: مونث صدیق، لقب حضرت فاطمه (س) و حضرت مریم

طاهره:‌ زن پاک از پلیدی و عیوب، لقب حضرت فاطمه(س)

عذرا:‌ دوشیزه، باکره، لقب مریم (ع) و لقب فاطمه (س)

معصومه:‌ (مؤنث معصوم)، زن بی گناه و پاک معصوم، لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر گرامی امام رضا (ع)

نرجس خاتون:‌ مرکب از نرجس (نرگس) و خاتون، لقب مادر حضرت مهدی عج الله

 

اسم دختر مذهبی کمیاب و باکلاس

ادنا، ستیلا، سالومه، صبورا، لعیا، لیا، ماریا، مرسانا، نیروانا

 

همچنین بخوانید:  مشهور ترین اسم های پسرانه ی ایرانی همراه با معنی نام