گلگشت سیراف با مجری گری حسن غلامی

گلگشت سیراف با مجری گری حسن غلامی

گلگشت سیراف از سری برنامه های شو نشینی شبکه استانی بوشهر ویژه روز ملی خلیج فارس با مجری گری حسن غلامی در شهر سیراف باهمت موسسه سیراف پارس و شهرداری بندر سیراف و آموزشگاه ها تصویر برداری و از یکشنبه تا چهارشنبه همین هفته از ساعت نه تا ده و نیم در برنامه شو نشینی پخش می گردد.

 

گلگشت سیراف

گلگشت سیراف با مجری گری حسن غلامی

گلگشت سیراف با مجری گری حسن غلامی

گلگشت سیراف

گلگشت سیراف با مجری گری حسن غلامی

گلگشت سیراف

گلگشت سیراف با مجری گری حسن غلامی

گلگشت سیراف

گلگشت سیراف با مجری گری حسن غلامی

 

موسئسه سیراف پارس/ 

عکس هایی از موزه شهر سیراف96
خواندن این مطلب