مهدویت و آخر زمان

مروری بر نکات تأمل برانگیز واقعه عظیم غدیر

فهرست مطالب این سخنرانی: راه اندازی شبکه جهانی ولیعصر (عج) بهترین عیدی عید غدیر این فرمایش امام صادق (سلام الله علیه) اساس شبکه جهانی ولیعصر(عج)

 بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 99/05/17 

 

 موضوع: مروری بر نکات تأمل برانگیز واقعه عظیم غدیر

ویژه برنامه افضل الأعیاد

فهرست مطالب این سخنرانی:

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب رمان من او را دوست داشتم/pdf+صوتی
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی پیشرفته/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دژخیم عشق و چند داستان روان‌درمانی دیگر/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسما الهی و اوفاق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب انسان موجودی یکروزه و قصه‌های دیگری از روان‌درمانی/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب امریکا چگونه امریکا شد/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب درخت یوگا/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب اقیانوس/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه و تیغ بند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ادعیه و احکام و طلسمات/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ جادوگری/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی شفا با دست/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب غایة المراد فی وفق الاعداد/pdf
IRT 7,200 – خرید
دانلود کتاب علم حروف و اعداد/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الصناعه زبدة الالواح/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رمل نجومی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب رازهایی درباره زنان که هر مردی باید آن ها را بداند/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب کریستال درمانی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب خودآموز کامل ریکی/pdf
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس دانلود مقاله در مورد خودرو دانلود مقالات در مورد جوشکاری دانلود مقاله ترانزیستور دانلود مقاله در مورد حجاب دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص)  دانلود مقالات از امام علی (ع) دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

راه اندازی شبکه جهانی ولیعصر (عج) بهترین عیدی عید غدیر

این فرمایش امام صادق (سلام الله علیه) اساس شبکه جهانی ولیعصر(عج)

ثواب عجیب و سرشار اطعام و صیام در روز عید غدیر

روایتی عجیب در قدرشناسی نعمت ولایت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه)

خطبه غدیر؛ یا حدیث غدیر !؟ حقیقت کدام است!؟

ارائه ماندگار پیام غدیر به زبان آذری، در همایش بین المللی گرجستان

مروری بر نکات تأمل برانگیز واقعه عظیم غدیر

نکته اول: اجتماع عظیم و بی سابقه صحابه

نکته دوم: خبر پیامبر از نزدیکی ارتحال خویش

نکته سوم: تذکر جدی پیامبر نسبت به لزوم وظیفه شناسی صحابه

خلافت هزار و چهارصد سال قبل امیرالمؤمنین، الآن چه فایده‌ای دارد؟!

مجری:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

دست‌هایت را که در دستش گرفت آرام شد

تازه انگاری دلش راضی به این اسلام شد

دست‌هایت را گرفت و رو به مردم کرد و گفت

مؤمنین یک لحظه اینجا یک تبسم کرد و گفت

خوب می دانید در دستانم اینک دست کیست

نام او عشق است، آری می‌شناسیدش علیست

بعد از این سنگ محک دیگر ترازوی علیست

ریسمان رستگاری تار گیسوی علیست

من نبی‌ام در کنارم یک نبأ دارم عظیم

طالبان اهدنا این هم صراط مستقیم

سلام و عرض ادب عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند «شبکه جهانی حضرت ولی عصر». تبریک و تهنیت می گویم این شب عزیز، ویژه‌ترین شب سال و طبیعتاً ویژه‌ترین شب ویژه برنامه «افضل الأعیاد».

ان شاءالله تا این لحظه همراه ما بودن و همراهی کردن این برنامه‌ها شما را به فیض رسانده باشد. امشب هم به مناسبت این عید سعید و فرخنده برنامه‌های متنوعی داریم که ان شاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید.

ابتدا در محضر حجت الاسلام و المسلمین زهدی علیپور قاری بین المللی قرآن کریم هستیم و ان شاءالله بعد از یک سلام و عرض ادب و تبریک که خدمتشان عرض می‌کنیم، با نوای روحانی خود، ما را به فیض می‌رسانند.

حجت الاسلام و المسلمین زهدی علیپور:

بسم الله الرحمن الرحیم

علی امام من است و من هم غلام علی

هزار جان گرامی فدای نام علی

بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز «شبکه جهانی ولی عصر». عیدالله الأکبر، عید سعید غدیر خم را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.

ان شاءالله خداوند متعال به برکت این عید بزرگ و عنایات خاصه‌ای که امیرالمؤمنین دارند، ما را از شیعیان و محبین آن حضرت قرار بدهند.

مجری:

ان شاءالله که همینطور باشد. در محضر قرآن هستیم و بهره مند می‌شویم از نوای روحانی شما با قرائت زیبا و دلنشینتان.

حجت الاسلام و المسلمین زهدی علیپور و قرائت قرآن.

مجری:

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

احسنتم، طیب الله، خیلی ممنون. خیلی تشکر می‌کنیم که با نوای گرمتان قلب‌های ما را جلا دادید. ان شاءالله که همیشه همه ما با قرآن و اهلبیت محشور باشیم. خیلی تشکر می‌کنم از محضرتان.

حجت الاسلام و المسلمین زهدی علیپور:

ان شاءالله که امیرالمؤمنین این تلاوت ناقابل را به لطف و کرمشان از ما بپذیرند. ان شاءالله با قرآن محشور باشیم که انس با قرآن کریم و تلاوت و قرائت این کلام نورانی سفارش حضرت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است.

مجری:

سلامت باشید. از محضرتان خیلی ممنون و متشکر و سپاسگذارم.

اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست

گنجایش بحر در سبو ممکن نیست

ماندم که علی را به چه تشبیه کنم

تشبیه علی جز به علی ممکن نیست

گل کرد سپیده تبسم به لبش

تا آیه اکملت لکم نازل شد

فرمود خوشا به حالتان ای مردم

با حب علی دین شما کامل شد

من این دو بیتی را با استرس زیاد خواندم، زیرا در محضر استاد فن هستیم. ما در محضر مداح اهلبیت حاج مهدی حیدر زاده هستیم. سلام عرض می‌کنم و فرخنده ایام افضل الأعیاد عید سعید غدیر را تبریک عرض می‌کنم.

حاج مهدی حیدر زاده:

بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و تبریک و تهنیت به مناسبت عید بزرگ غدیر و ولایت حضرت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه).

تبریک خدمت آقایمان حضرت ولی عصر حجة بن الحسن (علیه السلام) و عموم شیعیان امیرالمؤمنین.

مجری:

سلامت باشید، متقابلاً تبریک عرض می‌کنم. ما سراپا گوش هستیم تا از نوای گرمتان بهره مند شویم.

حاج مهدی حیدر زاده و مداحی به مناسبت عید غدیر.

مجری:

احسنتم، طیب الله، خیلی ممنون. بسیار فیض بردیم و بهره مند شدیم و جو کاملاً جو عید شد. ان شاءالله همانطور که دعا کردید و چه دعایی هم بهتر از این که ان شاءالله ایوان نجف دیدن، نصیب ما شود و عیدی حضرت فاطمه زهرا باشد.

از محضر شما خیلی تشکر و قدردانی می‌کنم. ان شاءالله که همیشه بتوانیم با اهلبیت (علیهم السلام) محشور باشیم. یک میان برنامه می‌بینیم و برمی گردیم خدمت شما خواهیم بود.

آسمان یک بار دیگر خنده کرد

عشق ما را بازهم شرمنده کرد

آسمان رقصید و بارانی شدیم

موج زد دریا و طوفانی شدیم

بغض چندین ساله ما باز شد

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

همراهان همیشگی «شبکه جهانی حضرت ولی عصر» خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم و بازهم فرخنده ایام و لیالی عید سعید غدیر خم را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

طبق روال برنامه «افضل الأعیاد» که این شب‌ها چنین فیض و چنین بهره‌ای را از کارشناسان محترم می‌بردیم، امشب هم این افتخار را داریم که در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی مشرف باشیم و ان شاءالله بتوانیم از محضرشان بهره مند شویم. سلام علیکم و رحمة الله، خدمت شما تبریک عرض می‌کنم؛

آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛ بنده هم خدمت حضرتعالی تبریک عرض می‌کنم. همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هرکجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند یا تکرار برنامه را خواهند دید، خالصانه‌ترین سلامم را همراه با تبریک عید الله الأکبر، عید غدیر خم، عید ولایت و عید امامت تقدیم می‌کنم.

خدا را به آبروی امیرالمؤمنین سوگند می‌دهم عیدی ما را فرج موفور السرور مولایمان حضرت بقیة الله الأعظم قرار بدهد، همه سیئات ما را به حسنات مبدل گرداند و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکاب حضرت ولی عصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) قرار بدهد.

از خداوند متعال می‌خواهیم در چنین شبی دعای همه ما و شما گرامیان را به اجابت برساند، حوائج ما و شما را برآورده نماید، گرفتاری‌های ما و شما و همه مسلمین را به حق امیرالمؤمنین برطرف سازد ان شاءالله.

مجری:

ان شاءالله که همه این دعاها به یمن این شب مبارک به اجابت برسد و بتوانیم سرباز حضرت صاحب الزمان باشیم.

ما شب‌های پیش که در خدمت اساتید محترم بودیم، به ما چیزهای زیادی یاد دادند و گفتند: در شب و روز عید غدیر از میان مناسک و اعمالی که در خطبه غدیریه وارد شده است و دیشب هم «حاج آقا ابوالقاسمی» هم گفتند، عیدی دادن است.

راه اندازی شبکه جهانی ولیعصر (عج) بهترین عیدی عید غدیر

ایشان می‌گفتند که جا دارد در این شب‌ها از سادات هم عیدی بگیریم. ما خیلی هم خوشحال شدیم، زیرا شنیدیم که پیشاپیش عیدی را فرستادید و ماهواره‌ای شدن «شبکه جهانی حضرت ولی عصر» بسیار خبر خوب و پر یمنی بود.

آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

بله، امروز هم بسیاری از دوستان پیامک می‌دادند. ما صبح که در «شبکه رادیویی معارف» برنامه داشتیم، بسیاری از دوستان پیام دادند و گفتند که ما امروز بهترین عیدی را گرفتیم.

الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله

تفضل اهلبیت (علیهم السلام) بود. خداوند عالم منت گذاشت و مقدماتش را فراهم کرد و در سایه سار بی بی دو عالم کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) این کار صورت گرفت.

بنده امروز هم در حرم حضرت معصومه برنامه داشتم که مستقیم از شبکه قم هم پخش می‌شد. قبل از نماز هم آقایان و خدام لطف کردند و در را باز کردند و ما کنار ضریح حضرت، چند دقیقه‌ای با بی بی درد دل کردیم.

ما در آنجا برای همه عزیزان دعا کردیم و از حضرت خواستیم ما را در «شبکه جهانی حضرت ولی عصر» که به نام نامی امام زمان هست، یاری کنند که بتوانیم آنچه رسالت ما هست امروز نسبت به اهلبیت (علیهم السلام) و حضرت ولی عصر و حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره اولین شهیده راه ولایت انجام بدهیم.

هدف نهایی ما هم در اینجا همانطور که در بیانیه‌ها آمده است، تبیین معارف و حقانیت اهلبیت (علیهم السلام) و پاسخ به شبهات وهابیت و معاندین است.

این فرمایش امام صادق (سلام الله علیه) اساس شبکه جهانی ولیعصر(عج)

بنده رسماً اعلام می‌کنم که ما در این شبکه با تمام توان تلاش می‌کنیم به هیچ یک از مذاهب اسلامی و شخصیت‌های اسلامی و دینی کوچکترین اهانتی صورت نگیرد.

اگر چنانچه سهو یا اشتباه یا خطایی از بنده یا دیگر کارشناسان سر زد، پیشاپیش از همه عزیزان به ویژه اهل سنت پوزش می‌طلبم. من اهانت به مقدسات اهل سنت را گناه نابخشودنی می دانم.

امام صادق (سلام الله علیه) فرمود: کسانی که به بهانه دفاع از ما، به مخالفین ما ناسزا می گویند، لعنت خدا بر آنها باد.

این روایت را «شیخ صدوق» در کتاب «اعتقادات» صفحه 107 و «علامه مجلسی» در کتاب «بحارالانوار» صفحه 218 مطرح می‌کند. روایت چنین است:

«وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ- عَلَیهِ السَّلَامُ: یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنَّا نَرَی فِی الْمَسْجِدِ رَجُلًا یعْلِنُ بِسَبِّ أَعْدَائِکمْ وَ یسَمِّیهِمْ»

افرادی به امام صادق عرضه داشتند: یابن رسول الله! ما در مسجد فردی را مشاهده می‌کنیم که آشکارا به دشمنان شما دشنام می‌دهد و آنها را به نام، سب و لعن می کند.

«فَقَالَ: «مَا لَهُ- لَعَنَهُ اللَّهُ- یعْرِضُ بِنَا»

فرمود: چه مرضی دارد؟ لعنت خدا بر او باد! با این کارش زبان دشمنان را علیه ما باز می‌کند.

إعتقادات الإمامیة (للصدوق(، نویسنده: ابن بابویه، محمد بن علی، ص 107، باب الاعتقاد فی التقیة

امیدواریم ان شاءالله خداوند در این شبکه به ما توفیق دهد تا از هرگونه تعریض، طعنه یا ناسزاگویی و توهین به مقدسات دیگر مذاهب یا دیگر ادیان اجتناب کنیم.

البته این قضیه نباید مانع شود تا حقایق را نگوییم. ما باید حقانیت اهلبیت را با استناد به آیات و روایات و تاریخ بیان کنیم.

مطالبی که در مظلومیت اهلبیت و امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و ائمه معصومین آمده است را باید بدون کوچکترین اهانت با ذکر مصادر از شیعه و سنی بیان کنیم. بیان حقایق، منافات با وحدت و همدلی و دوستی ندارد.

ان شاءالله اگر توفیق هم داشته باشیم، از بعضی از علمای اهل سنت که واقعاً معتدل هستند و نسبت به مذهب شیعه نظر مثبت دارند و جسارت نمی‌کنند در اینجا دعوت می‌کنیم و از محضر آنها هم قطعاً استفاده خواهیم کرد.

همچنین از عزیزان تقریبی که در مسیر اهلبیت و مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری و امام خمینی هستند هم قطعاً در این شبکه استفاده خواهیم کرد.

این تصمیمات بستگی به دعاهای بینندگان عزیز ما دارد. عزیزان دعا کنند و ان شاءالله مساعدت‌های محبت آمیزشان را از ما دریغ نکنند.

مجری:

ان شاءالله، خیلی تشکر می‌کنیم. الحمدلله همیشه خط مشی حضرتعالی برای همگان آشنا بوده و با این تصریحی هم که الآن فرمودید، بازهم استراتژی برنامه و بنیان اصلی برنامه هم به صراحت بیان شد و همگان هم دیدند.

برای اینکه بیشتر از محضرتان استفاده کنیم، ما در شب‌هایی که محضرتان مشرف بودیم همان ابتدا، حسن مطلع بحث با یک روایتی راجع به فضیلت و افضلیت غدیر آغاز می‌شد. اگر این عیدی را هم اضافه و لطف بفرمایید، از محضرتان استفاده می‌کنیم.

ثواب عجیب و سرشار اطعام و صیام در روز عید غدیر

آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله أفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر

در رابطه با فضیلت غدیر به قدری روایات داریم که اگر بخواهیم چند شب پشت سر هم در رابطه با روایاتی که از نبی گرامی اسلام و ائمه اطهار (علیهم السلام) در رابطه با غدیر بیان کنیم، بازهم کم کاری کرده‌ایم.

بنده امشب هم، همان مطالب را با چند روایت اضافه می‌کنم که مردم احساس کنند که شب و روز غدیر شب و روز استثنایی در عالم هستی است، نه تنها در اسلام.

«مرحوم شیخ طوسی» متوفای 460 در کتاب «تهذیب الأحکام» که یکی از کتب اربعه شیعه است، روایتی را در جلد 6 صفحه 24 از امام رضا (سلام الله علیه) نقل می‌کند.

«لَوْ عَرَفَ النَّاسُ فَضْلَ هَذَا الْیوْمِ بِحَقِیقَتِهِ »

اگر مردم فضیلت حقیقی این روز را خوب می‌شناختند و درک می‌کردند.

عمل جداست، فقط می‌شناختند. مسئله معرفت است.

«لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِکةُ فِی کلِّ یوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ»

هر روز ملائکه با آنها ده بار مصافحه می‌کردند.

تهذیب الأحکام، نویسنده: طوسی، محمد بن الحسن، محقق / مصحح: خرسان، حسن الموسوی، ج 6، ص 24، ح 9

بازهم روایت دیگری از امام صادق در کتاب «اقبال الأعمال» اثر «سید بن طاووس» جلد دوم صفحه 282 نقل شده است و «مرحوم مجلسی» هم در کتاب «بحارالانوار» این روایت را در جلد 95 صفحه 303 نقل می‌کند که حضرت فرمودند:

«وَ هُوَ عِیدُ اللَّهِ الْأَکبر»

این عید، عید بزرگ خداست.

عید غدیر خم، عید پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا نیست. عید غدیر خم عید شیعه نیست، بلکه عید الله الأکبر است! حضرت در ادامه می‌فرمایند:

«وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیاً إِلَّا وَ تَعَیدَ فِی هَذَا الْیوْمِ وَ عَرَّفَ حُرْمَتَه»

خداوند عالم هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر اینکه حرمت و جایگاه این روز را شناخته و این روز را عید شمرده است.

این خیلی عجیب است. ما همچنین در روایات دیگر داریم که توبه حضرت آدم روز عید غدیر قبول شد و به شکرانه این روز، روزه گرفت. همچنین نقل شده است که حضرت ابراهیم در روز عید غدیر از آتش جهنم نجات پیدا کرد و به شکرانه آن روزه گرفت.

حضرت عیسی در روز عید غدیر از دست قبطیان نجات پیدا کرد. کشتی حضرت نوح در روز عید غدیر نجات پیدا کرد. حضرت موسی با قومش در روز عید غدیر از دست فرعونیان نجات پیدا کردند. تمام این موارد را آورده‌اند و جالب اینجاست که در روایت آمده است:

«صَوْمُ یوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یعْدِلُ صِیامَ عُمُرِ الدُّنْیا»

روزه روز غدیر خم معادل عمر تمام دنیاست.

تهذیب الأحکام، نویسنده: طوسی، محمد بن الحسن، محقق / مصحح: خرسان، حسن الموسوی، ج 3، ص 143، ح 1

به فرموده امام اگر خداوند عالم به یک نفر عمر بدهد که از اول خلقت تا آخر خلقت روزه بگیرد، همان پاداشی را می دهد که روز عید غدیر برای روزه داران این پاداش را می‌دهد.

جالب است که در روایتی وارد شده است:

«قَالَ الْمُفَضَّلُ قُلْتُ یا سَیدِی تَأْمُرُنِی بِصِیامِهِ»

مفضل عرضه می‌دارد: مولای من! به من هم امر می‌کنی روزه بگیرم؟

«قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِی وَ اللَّه»

حضرت می‌فرماید: آری به خدا سوگند، آری به خدا سوگند.

بحار الأنوار، نویسنده: مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، محقق / مصحح: جمعی از محققان، ج 95، ص 323

ادامه روایت که بسیار مفصل است، در کتاب «تهذیب الأحکام» اثر «شیخ طوسی» جلد سوم صفحه 143 آمده است.

نکته دوم این است که «مرحوم سید بن طاووس» در کتاب «اقبال الأعمال» جلد 1 صفحه 465 نقل می‌کند که امام رضا (سلام الله علیه) فرمودند:

«وَ مَنْ‏ أَطْعَمَ‏ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ أَطْعَمَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الصِّدِّيقِين‏»

هرکسی روز غدیر یک مؤمن را اطعام کند، همانند این است که تمام انبیاء و صدیقین را اطعام کرده است.

إقبال الأعمال، نويسنده: ابن طاووس، على بن موسى‏، ج 1، ص 465، فصل فيما نذكره من فضل صوم يوم الغدير من كتاب النشر و الطي‏

در این روایات شب غدیر ذکر نشده و همه سفارش‌ها متوجه روز غدیر شده است. حال چه رمزی در آن هست، نمی‌دانیم. البته شب و روز غدیر یکی است و زیاد فرقی نمی‌کند. غرض اظهار ارادت به پیشگاه حضرت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) است.

بنابراین من به همه عزیزان توصیه می‌کنم تلاش کنید حتی غذایی که می‌خواهید به اهل و عیالتان بدهید، به نیت غدیر بدهید. غذای روز غدیر برای همسر و فرزندانتان با غذاهای هر روز متفاوت باشد.

برای پدر و مادرتان اطعام بدهید، زیرا هم اطعام غدیر است و هم صله رحم است. همچنین اگر به برادر و خواهر و دیگر عزیزانتان اطعام می‌کنید، تلاش کنید به نیت شکرانه ولایت امیرالمؤمنین باشد.

روایتی عجیب در قدرشناسی نعمت ولایت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه)

من معتقدم در میان نعمت‌های الهی خداوند عالم نعمتی بهتر از ولایت امیرالمؤمنین خلق نکرده است. خداوند بر ما شیعیان منت گذاشته و کرم و بزرگواری فرموده و این نعمت را ارزانی داشته است.

من بارها گفتم که اگر خداوند عالم به ما عمر اول تا آخر خلقت را بدهد تا یک سجده شکر به خاطر نعمت ولایت انجام دهیم، بازهم کم کاری کرده ایم.

در روایت امام صادق (علیه السلام) که «مفضل» و دیگران هم در روایت ذکر شده‌اند، وارد شده است که شما قدر ولایت را نمی‌دانید. در لحظه‌ای که اجلتان برسد و روحتان در حنجره قرار بگیرد، متوجه این نعمت خواهید شد.

راوی می‌پرسد: چه می‌بینیم؟! حضرت ساکت می‌شود. یکی از روات می‌گوید: من دائماً با مشت به ران کسی که نزدیک امام بود می‌زدم تا از حضرت سؤال کند که چه می‌بینیم.

بعد از اینکه جلسه خلوت شد و اغیار رفتند، حضرت فرمود: زمانی که جان به لب رسید، می‌بینید که رسول اکرم بالای سر شماست و به شما بشارت بهشت می‌دهد. امیرالمؤمنین پایین پای شما قرار گرفته و می‌فرماید:

« يَا وَلِيَّ اللَّهِ أَبْشِر أَنَا عَلِی بْنُ أَبِی طَالِبٍ الَّذِی کنْتَ تُحِبُّه»