توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.

اوستا: کهن‌ترین سرودها و متنهای ایرانی جلد یکم

اوستا: کهن‌ترین سرودها و متنهای ایرانی جلد یکم

جلیل دوستخواه (Translator)

«به‌فرخندگی سه‌هزارمین سال زادروز زرتشت، که ازسوی یونسکو «سال زرتشت» اعلام‌شده‌است»

اوستا: کهن‌ترین سرودها و متنهای ایرانی جلد یکم


اوستا، میراث مشترک فرهنگی جهانیان، کهن‌ترین سرود و نوشتار ایرانیان و نامۀ دینی مزداپرستان است. بخشهای گوناگون این‌ مجموعۀ کهن، از زمانی‌ در حدود نیمۀ هزارۀ دوّم پیش‌ از میلاد به‌ بعد پدید آمد و درطول سده‌های متوالی از نسلی به نسلی‌ دیگر رسید.
گزارش ویراسته‌ای از «او ستا»، در شکل پذیرفتنی خود، باید گاهان پنجگانۀ زرتشت و همۀ دیگر نوشتارهای موجود اوستایی (پنج‌دفتر اوستای نو) را دربرگیرد؛ نگارشی متناسب با درون‌مایه و سبک و انشاء هریک‌از بخشهای متن اصلی و مبتنی‌ بر دقّت کافی در حفظ مفاهیم اندیشگی و آموزه‌های اخلاقی و دینی و بن‌مایه‌های اساطیری و کلیدواژه‌های گاهانی و تعبیرها و اصطلاحهای اوستایی داشته‌ باشد و در حدّ نخستین‌ گام، با بیانی‌ ساده و روان و دریافتنی، پرسشهای خوانندۀ پژوهندۀ امروزی را پاسخ‌ گوید.
گزارنده تکامل دانش «اوستاشناسی» را بر بنیاد پژوهشهایی‌که در خود «اوستا» و یا در «ادبیّات پارسی میانه» (وابسته به اوستا و مزدیسنا) در چند دهۀ اخیر در جهان و ایران صورت‌پذیرفته، درنظر داشته و تا آنجا که امکان‌یافته و توانسته، برداشتهای نو را –که برخی‌از آنها به‌طور نسبی و بعضی‌دیگر به‌تحقیق بر دریافتها و برداشتهای پیشین ترجیح‌دارد– درکار آورده است.
•••
:فهرست مطالب جلد یکم
سرآغاز، پیشگفتار و کوتَه‌نوشتها •
دفتر یکم / گاهان •
دفتر دوّم / یَسنَه •
دفتر سوّم / یَشتها •
دفتر چهارم / ویسْپـِرَد

دکمه بازگشت به بالا