دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF

کتاب ماهیت روان و انرژی آن

  • : ماهیت روان و انرژی آن
  • نویسنده: کارل گوستاو یونگ
  • مترجم: پرویز امیدوار
  • شاخه: متافیزیک 
  • تعداد صفحات: 228
  • فرمت کتاب : PDF
  • :  10000 تومان
  • حجم فایل : 29MB

IRT 10,000 – خرید

این کتاب شامل:

کاربرد دیدگاه انرژیک
انرژی روانی
بقای انرژی
مفهوم روانشناختی انرژی
آنتروپی
تشکیل نمادها
ماهیت روان

بنر سایت

معرفی کتابماهیت روان و انرژی آن

روان چیست؟

روان (Psyche) عملکرد واحد همه اندام های بدن در یک ارگانیزم واحد بر اساس پروسه ‌های شیمیائی بیوشیمیائی و نویروشیمیائی آن ها و فرایند آن ها در ارتباط با فعالیت چند بعدی بغرنج مغز می‌باشد.

روان در لغت ظاهراً با روح نیز مترادف است اما لزوماً با آن مفهوم و مصداق یکسانی ندارد. روان هم‌ آمیختگی شخصیت انسان است که بیشتر در روانشناسی موضوعیت دارد و بر اثر تلاقی رفتارها و احساسات تشخص می‌یابد و تحقق آن مغفول عنه میباشد.

در حالیکه روح موجودی مجرد و در تحقق مستقل است و منحصر به بعد مجرد انسان نیست بلکه برای توصیف دیگر موجودات مجرد نیز کاربرد دارد و موضوعی دینی و متافیزیکی است.

نیز گفته شده است از یک دیدگاه کلّی انسان از سه بخش جسم، روان و روح تشکیل شده است و روان، بخش واسط جسم و روح است یا نتایج تعاملات قابل مشاهده آن دو است.

روانشناسی مطالعه رفتار و تجلیات روان است. اصولاً روان برآیند کلی رفتار است و لزوماً به معنی روح که منشأ متافیزیکی اعمال انسان است نمی‌باشد هر چند در حقیقت به تاثیر و تاثرات آن را اشاره دارد.

روان چیست؟

روان (Psyche) عملکرد واحد همه اندام های بدن در یک ارگانیزم واحد بر اساس پروسه ‌های شیمیائی بیوشیمیائی و نویروشیمیائی آن ها و فرایند آن ها در ارتباط با فعالیت چند بعدی بغرنج مغز می‌باشد.

تصاویری از کتاب/

IRT 10,000 – خرید
0/5 (0 نظر)
دکمه بازگشت به بالا
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF" data-page-url="https://sirafiha.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a2%d9%86-pdf/">