توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.
دعا و طلسممذهبی

ختم ذکر بسم الله

ختم ذکر بسم الله

1:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا صبر و یا سلیم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم ?

2:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن یا رحیم یا جلیل و یا جمیل دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

3:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا وکیل و یا کفیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم?

4:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا علیم و یا حلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

5:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویا رحیم یا عظیم و یا حلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم ?

6:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یاکریم  و یا مقیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

7:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حنان و یا منان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم?

8:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا دیان و یا برهان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

9:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویا رحیم یا برهان و یا سلطان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

10:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا رضوان و یا غفران دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

11:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا سبحان و یا مستعان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

12:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویا رحیم یا مانع و دافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

13:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا رافع و یا صانع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

14:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا نافع و یا صانع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

15:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا جامع و یا شافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

16:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا واسع و یا موسع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

17:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا دلیل و یا قبیل دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

18:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا علی و یاوفی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

19:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا غنی و ملی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

20:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا رضی و یا زکی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

21:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا بدی و یا قوی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم?

22:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا مقدور و یا مدبر دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم?

23:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا مطهر و یا منور دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم?

24:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا عاصم و یا قاءم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

25:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا داءم و یا راحم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

26:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حاکم و یا عالم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم?

27:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا قابض و یا باسط دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

28:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا واحد و یا احد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

29:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن یا رحیم یا شاهد و یا ماجد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم?

30:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا حامد و یا راشد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشابه حق بسم الله الرحمن الرحیم?

31:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا باعث و یا وارث دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم?

32:?بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یا ضارع و یا نافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن و الرحیم?

علی اکبر

مجله سیراف از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است،تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. 09900995320

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا