توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.
اسم ها

فهرست نام های اصیل ایرانی با معنی (اسم دختر)

فهرست نام های اصیل ایرانی با معنی (اسم دختر)

فهرستی از نام های اصیل ایرانی با معنی و به ترتیب حروف الفبا برای شما گردآوردی کرده‌ایم. این نام‌ها شامل اسامی دخترانه ایرانی اصیل می‌باشد.
انتخاب نام مناسب برای فرزند تازه متولد شده یکی از مهم‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین کارهایی است که والدین بر عهده دارند. نامی اصیل، زیبا و با معنی می‌تواند حتی در آینده و بزرگسالی کودک تاثیرگذار باشد. خیلی از ایرانیان با انتخاب نام های اصیل ایرانی با معنی برای فرزندانشان سعی می‌کنند اصالت و ایرانی بودن خود را نشان دهند. 
 
 
نام های اصیل ایرانی با معنی، اسم ایرانی، ایرانی اصیل
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (نام های دخترانه)

در این قسمت لیست برخی از اسامی بر اساس حروف الفبا آورده شده است. با کلیک بر روی هر عنوان می توانید لیست کاملی از اسامی که با آن حرف شروع می شوند را نیز مشاهده کنید.
 
نام های اصیل ایرانی با معنی (الف)
 
اختر : ستاره، شهاب
ارشیا : راست و درست
ارغوان : نام گلی است
ارمغان : پیشکشی، هدیه
ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید
اروس : سپید، درخشان و زیبا
اشااونی : زن پاک و راست
اشوچهر : از نام های برگزیده
اشودخت : از نام های برگزیده
اشوروی : از نام های برگزیده
اشوزاد : از نام های برگزیده
اشومهر : از نام های برگزیده
افروز : روشن، روشن کننده
افسانه : داستان، خاطره و یادمان
افسر : بالا و سرور
افسون : از نام های برگزیده
افشان : از نام های برگزیده
اَمُرداد : کمال و رسایی جاودانی
انارام : روشنایی بی فروغ و بی پایان
انگبین : عسل، شهد
انوش : جاویدان
انوشک : انوشه، جاودان
انوشه : بی‌مرگ و جاودان
انیران : روشنایی بی پایان
اَهونَوَر : نگهبان تن
ایران : آزادگان و سرزمین آزادی
ایرانبانو : بانوی ایرانی
ایراندخت : دختر ایران
ایشتار : ستاره باران و آب، تشتر(تیر)

نام های اصیل ایرانی با معنی (آ)

آباندخت : نام زن داریوش سوم
آبگینه : شیشه، بلور
آپامه : خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی
آتری : آذر
آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ
آتوسا : نام دختر کورش، زن داریوش
آدخت : خجسته و نیکو
آذر : آتش، فروغ، روشنایی
آذربانو : بانوی آتش‌گون
آذرچهر : همانند روشنایی
آذرگون : گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
آراسته : با نظم و ترتیب
آرام : قرار، سکون
آرام دخت : از نام‌های برگزیده
آرام دل : از نام‌های برگزیده
آرامش : آرمیدن
آرمیتا : آرمان، عشق پاک
آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت
آرمیدخت : از نام‌های برگزیده
آزادچهر : آزاده نژاد
آزاده : نام مادر گشتاسب
آزیتا : از نام‌های برگزیده
آژند : نام گلی است
آشتی : مهر و دوستی، یکرنگی
آشنا : یار، دوست
آشوب : شور، انقلاب
آشیان : لانه و کاشانه
آفتاب : گرمی، روشنایی
آفرین : درود و سپاس
آلاله : نام گلی است
آمی‌تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو
آندیا : نام زن اردشیر ساسانی
آنیتا : از نام‌های برگزیده
آهنگ : سرود و نغمه
آوا : آواز، آهنگ
آوازه : شهرت و نام آوری
آویشن : گیاهی خوشبو

نام های اصیل ایرانی با معنی (ب)
 
باوَند : از اسپهبدان مازندران
باستیان : بردبار، شکیبا
بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان
بانو گشسب : نام دختر رستم زال، زن گیو و مادر بیژن
بردبار : شکیبا، با حوصله
برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه
برنا : جوان ، خوش اندام
برومند : خوش قامت، نام مادر بابک خرمدین
بلوت : درخت سودبخش
بنفشه : نام گلی است
به آفرید : نام دختر کی گشتاسب
به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
به‌آفرین : نیک آفریده شده
بهار : نخستین فصل سال
بهاره : از آن بهار
بهدخت : نیک ترین دوشیزه
بهرخ : نیک چهره
بهرو : نیکو چهره
بهشت : پردیس، بهترین
بهگل : نیکوترین گل
بهناز : از نام های برگزیده
بهنوش : نیکوترین نوشیدنی
بهین : بهترین، نیکوترین
بوته : گیاه، ساقه جوان
بوختار : از نام های برگزیده
بوستان : باغ پر گل
بی تا : یکتا، بی‌مانند
بیدار : هشیار و سرزنده
بینا : روشن، دل آگاه 

نام های اصیل ایرانی با معنی (پ)
 
پاداش : هدیه و پاداش
پارمیدا : از نام های برگزیده
پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
پارند : نیک بختی و فرارونی؛ نگهبان گنج و خواسته
پاک سیما : از نام‌های برگزیده
پاکبانو : آناهیتا، بانوی پاک
پاکچهر : خوش صورت
پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
پاکرخ : از نام‌های برگزیده
پاکروز : از نام‌های برگزیده
پاکروی : از نام‌های برگزیده
پاکفر : از نام‌های برگزیده
پاکناز : از نام‌های برگزیده
پاکیزه : بدون آلودگی، پاک
پانته‌آ : پایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار کوروش بزرگ
پرتو : فروغ، روشنایی
پرخیده : سخن سربسته
پردیس : باغ بهشت
پرشت : پر آرزو
پرند : پارچه ابریشمی
پرنیان : حریر، دیبا
پروانه : از نام‌های برگزیده
پروین : نام ستاره‌ای
پری : زن زیبا
پری بانو : از نام های برگزیده
پری سیما : زیبا روی
پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
پریدخت : از نام های برگزیده
پریدخت : از نام‌های برگزیده
پریرخ : پری رو، پری رخسار، خوبروی
پریروی : خوشگل، زیبا رو
پریزاد : فرزند پری، فرزند زیبا
پریسا : مانند پری
پریسان : از نام‌های برگزیده
پریفام : زیبا چهره
پریگون : مانند پری
پریماه : از نام‌های برگزیده
پریمرز : از نام‌های برگزیده
پریناز : از نام‌های برگزیده
پریوش : پری مانند
پگاه : سحر، بامداد
پوپک : پرنده‌ای است، هدهد
پودینه : پونه
پوران : از نام‌های برگزیده
پوروچیستا : نام کوچکترین دختر اشوزرتشت
پونه : بوته و گلی خوشبو
پیراسته : با نظم، با آرایش
پیرایه : آراسته، آرایش
پیروزه : از سنگ‌های قیمتی

نام های ایرانی، نام های دخترانه، اسم دختر، عکس دختر

 
نام های اصیل ایرانی با معنی (ت)
 
تابان : نورانی، فروغمند
تابانروی : از نام‌های برگزیده
تابانمهر : از نام‌های برگزیده
تابش : نورافشان
تابناک : پرتو، نورانی
تابنده : تابیدن
تازه : جدید، پرتراوت، لطیف
تاژ : لطیف و نازک
تخشک : خوبرو و زیبا
تذرو : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
ترانه : تر و تازه، لطیف، نرم
ترگل : گل تازه
تُرنج : نام میوه ای است
ترنگ : آواز تارهای ساز
تَرَنُم : آواز خوش
تریتی : نام دختر میانه اشوزرتشت
تشتر : نام ستاره تیر. نگهبان باران
تکاو : نام یکی از آهنگ های نامی باربد
تمیس : گیاهی بالا رونده
تناز : نام مادر لهراسب. دختر آرش
تنبور : نوعی ساز، دنبره
تَندُر : بلبل
تندیس : پیکره، تصویر
تِهرت : نام دختر میانه اشوزرتشت
تهمینه : زن رستم و مادر سهراب
توران : از نام‌های برگزیده
تورانبانو : از نام‌های برگزیده
توراندخت : از نام‌های برگزیده
تِیتَک : شبکیه چشم به زبان پهلوی
تیهو : پرنده‌ای خوش رنگ

نام های اصیل ایرانی با معنی (ث)


نام های اصیل ایرانی با معنی (ج)
 
جالیز : کشتزار
جام : پیاله، ساغر
جان پرور : از نام‌های برگزیده
جانانه : دوست داشتنی
جانمهر : از نام‌های برگزیده
جریره : زن سیاوخش، مادر فرود
جلبک : گیاه سبز آبزی
جلگه : زمین پهناور
جوانه : جوان، جوانی، رویش
جویبار : کنار جوی آب

نام های اصیل ایرانی با معنی (چ)
 
چام : ناز و عشوه
چشمه : آب طبیعی از کوه
چکاو : نام پرنده ای خوش آواز
چکاوک : آهنگی از موسیقی ایرانی
چَمان : خرامان
چهرزاد : از نام‌های برگزیده
چیترا : از نام‌های برگزیده
چیستا : دانش و دانایی؛ نام جوانترین دختر اشوزرتشت، ایزد دانش
چیستی : دانش و آگاهی 
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ح)

نام های اصیل ایرانی با معنی (خ)
 
خخاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید
خجسته : شادباش، مبارک
خجیر : زیبا روی و پسندیده
خرامان : با ناز و وقار راه رفتن
خرم چهر : از نام های برگزیده
خرمدل : خوشدل، خوشحال، شادمان
خندان : خندیدن، با لبخند
خوب چهر : از نام‌های برگزیده
خوبرخ : از نام های برگزیده
خوبروی : از نام‌های برگزیده
خوردخت : از نام‌های برگزیده
خورزاد : از نام های برگزیده
خورشاد : از نام‌های برگزیده
خورشید : هور، هور شید
خورشید چهر : از نام‌های برگزیده
خُوروَش : همانند خورشید
خوشبوی : از نام های برگزیده
خوشچهر : نیکو روی
خوشخو : نیک رفتار، با صفا
خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
خوشگو : خوش سخن
خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ
خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند

نام های اصیل ایرانی با معنی (د) 
 
دُخمل : از نام‌های برگزیده
دراج : نام پرنده‌ای است
دُرافشان : روشن، تابان ، شیرین سخن
درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده
دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ
درسا : از نام‌های برگزیده
درمان : چاره
دِرمنَه : گیاهی خوشبو
دُرنا : نام پرنده‌ای است
دریا : از نام های برگزیده
دَستنبو : میوه‌ای خوشبو
دُغدو : نام مادر اشوزرتشت
دل آرا : مایه نشاط و خرمی
دل آرام : آرامش دهنده دل
دل آشوب : از نام‌های برگزیده
دل افروز : روشن کننده دل
دل انگیز : نشاط آور
دلاویز : دلپسند، مرغوب، دلخواه
دلبر : یار و معشوق
دلپذیر : دلخواه, پسندیده
دلپسند : پسندیده، مرغوب
دلجو : نوازش کننده
دلخوش : خوشدل، خوشحال ،شادمان
دلدار : دلبر, معشوق، دلیر، دلاور، شجاع
دلشاد : خوشحال، شادمان
دلکش : دلربا، دلپذیر، دلفریب
دلگرم : خشنود، امیدوار
دلنواز : دلارام، دلجو، دلپذیر
دمساز : همدم، همراز، هم صحبت
دنبره : نوعی ساز، تنبور
دنیا : گیتی، جهان
دیبا : نوعی پارچه ابریشمی
دیبارخ : از نام‌های برگزیده
دینا : از نام‌های برگزیده
دیناز : از نام های برگزیدهر

نام های اصیل ایرانی با معنی (ذ)


نام های اصیل ایرانی با معنی (ر) 
 
رادنوش : از نام‌های برگزیده
رازمهر : از نام‌های برگزیده
رازیانه : گیاهی خوشبو
رام افزون : شادی افزون، آرامش بخش
رام دخت : از نام‌های برگزیده
رامش : خوشی
رامک : آرامش دهنده
رایکا : پسندیده و دوست داشتنی
رایومند : دارنده فروغ و شکوه
رخسار : روی، چهره، صورت، سیما
رخشا : رخشان، درخشان
رخشانه : رخشان و درخشنده
رخشنده : درخشان، نورانی
ردیمه : نام زن کمبوجیه و دختر هوتن
رسا : بالغ، بلند
رَسابانو : از نام‌های برگزیده
رَسادخت : از نام‌های برگزیده
رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
رودابه : فرزند تابان و مادر رستم دستان
روژین : سرخ فام
روشنک : دختر دارا
روناک : روشنایی
رویا : خاطره‌های شیرین
ریواس : گیاهی با شاخه‌های سپید
 
 

عکس دختر، نام دختر، نام های اصیل فارسی
 
 
نام های اصیل ایرانی با معنی (ز)
 
زادمهر : برآمده از روشنایی
زرافشان : افشاننده سیم و زر
زراندام : از نام‌های برگزیده
زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب
زرستان : نام دختر ارجاسب
زرشام : نام دختری از خاندان جمشید
زرگیس : از نام‌های برگزیده
زرگیسو : از نام‌های برگزیده
زرمان : زرمانند و بسیار زیبا
زرنگار : از نام‌های برگزیده
زری : منسوب به زر، زر دار
زرین : طلایی
زرین بانو : از نام‌های برگزیده
زرین چهر : از نام‌های برگزیده
زُمرد : گوهر، از سنگ های قیمتی
زیبا : خوبروی، خوش چهره
زیبا دخت : از نام‌های برگزیده
زیباچهر : خوش رو
زیبارخ : از نام‌های برگزیده
زیباروی : از نام‌های برگزیده
زیبنده : شایسته، سزاوار
زیور : آرایش، پیرایه

نام های اصیل ایرانی با معنی (ژ)
 
ژاله : شبنم
ژیان چهر : از نام‌های برگزیده
ژیان دخت : از نام‌های برگزیده

نام های اصیل ایرانی با معنی (س)
 
ساحل : از نام‌های برگزیده
سارا : از نام‌های برگزیده
ساغر : جام و پیمانه
سالمه : سالومه
سالومه : حساب سال و ماه
سامیار : از نام‌های برگزیده
ساویس : با ارزش، گرانمایه
سایه : از نام‌های برگزیده
سپیتا : سفیدترین و پاکترین
سپیته : سپید و درخشان
سپیده : آغاز بامداد
ستاره : اختر،کوکب
ستی : بانو، خانم، کلمه احترام
سداب : نام گیاهی است
سرور : شادمانی
سَروَر : رییس ، پیشوا
سمن : نام گلی است، یاسمین
سمن چهر : از نام‌های برگزیده
سمن رخ : از نام‌های برگزیده
سمن روی : از نام‌های برگزیده
سمن ناز : نام دختر کورنگ
سمنبر : لطیف، سفید و خوشبو
سمنزار : بوستان یاسمن
سمیرا : از نام‌های برگزیده
سنبل : نام گلی است
سهی : راست، نام زن ایرج
سودابه : نام زن کیکاووس
سوزان : نام زن رامشگر تورانی
سوسن : نام گلی خوشبو
سوگل : از نام‌های برگزید
سوگند : از نام‌های برگزیده
سیما : روی، چهره، صورت
سیمبر : دارنده اندام سفید
سیمروی : سپیدروی
سیمگون : نقره فام
سیمین : نقره فام، سفید
سیمین چهر : سپیدروی
سیمین دخت : ازنام‌های برگزیده
سیمین رخ : از نام‌های برگزیده
سیندخت : نام دختر مهراب، پادشاه کابل

نام های اصیل ایرانی با معنی (ش)
 
شاد آفرید : از نام‌های برگزیده
شاداب : تر و تازه، خرم، نام سخنوری بوده است
شادبانو : از نام‌های برگزیده
شادپری : از نام‌های برگزیده
شاددل : از نام‌های برگزیده
شادروز : نیک روز، خوشبخت
شادروی : از نام‌های برگزیده
شادکام : شادمان، کامران، کامروا
شادمان : خوش، مسرور
شادمهر : از نام‌های برگزیده
شادی : سرور و شادمانی، خوشی
شادی آور : از نام‌های برگزیده
شادی افزا : افزاینده شادی و نشاط
شاهدخت : از نام‌های برگزیده
شاهرو : از نام‌های برگزیده
شایسته : با ارزش، سزاوار
شب بو : نام گلی است
شبنم : ژاله
شراره : جرقه، ریزش آتش
شرمین : از نام‌های برگزیده
شکربانو : از نام‌های برگزیده
شکرناز : از نام‌های برگزیده
شکفته : از نام‌های برگزیده
شکوفه : گل‌های رنگارنگ میوه
شکوه : بلندجایگاه، با عظمت
شگون : خجستگی، با شانس
شنایا : همه چیز دان
شهربانو : نام زن رستم
شهرخ : از نام‌ های برگزیده
شهردخت : از نام‌های برگزیده
شهرزاد : از نام‌های برگزیده
شهرناز : نام خواهر جمشید
شهرنواز : خواهر شاه جمشید پیشدادی
شهرو : نام مادر برزویه پزشک
شهرود : نام زن سهراب ومادر یرزو
شهگل : از نام‌های برگزیده
شهلا : از نام‌های برگزیده
شهناز : از نام‌های برگزیده
شهنواز : از نام‌های برگزیده
شهین : از نام‌های برگزیده
شهین بانو : از نام‌های برگزیده
شورانگیز : از نام‌های برگزیده
شیدا : شیفته
شیدبانو : از نام‌های برگزیده
شیددخت : از نام‌های برگزیده
شیدرخ : از نام‌های برگزیده
شیرین : مزه شادکامی
شیرین گل : از نام‌های برگزیده
شیفته : عاشق، مجنون
شیوا : رسا و بلند و کشیده

نام های اصیل ایرانی با معنی (ص)

 
صدپر : گل سرخ

نام های اصیل ایرانی با معنی (ض)


نام های اصیل ایرانی با معنی (ط)

 
طرفه : شگفت آور، جالب، عجیب
طوطی : پرنده‌ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می‌کند.
طیلا : می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.

نام های اصیل ایرانی با معنی (ظ)


نام های اصیل ایرانی با معنی (ع)


نام های اصیل ایرانی با معنی (غ)
 
غنچه : گل نیمه باز
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ف)
 
فایدیم : گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن
فراتاگون : نام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ
فرانک : نام مادر شاه فریدون
فرخ ناز : از نام‌های برگزیده
فرخنده : مبارک، پرارج
فردخت : از نام‌های برگزیده
فرزان : از نام‌های برگزیده
فرزانه : گرامی، ارجمند
فرسیما : از نام‌های برگزیده
فرشته : از نام‌های برگزیده
فرگون : مانند روشنایی
فرمهر : از نام‌های برگزیده
فرناز : از نام‌های برگزیده
فرنگیس : نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی
فرنوش : از نام‌های برگزیده
فرنی : بسیار، افزون و فروزان
فروردین : نخستین ماه هر سال
فروزان : نورانی، شعله ور
فروزش : روشن
فروزنده : از نام‌های برگزیده
فروغ : روشنایی، تابش
فروغبانو : از نام‌های برگزیده
فریبا : فریبنده
فریماه : از نام‌های برگزیده
فرین : نام یکی از دختران اشوزرتشت
فریناز : از نام‌های برگزیده
فلامک : الماس گلی رنگ
فیروزه : نگین انگشتر

نام های اصیل ایرانی با معنی (ق)

 
قشنگ : زیبا، خوشگل
قشنگ گل : گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است.

اسامی دخترانه، نام های اصیل ایرانی با معنی، عکس دخترانه، نام دختر
 
 
نام های اصیل ایرانی با معنی (ک)
 
کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه
کامدل : از نام‌های برگزیده
کامروا : خوشبخت، خرسند
کاویش : پیمانه شیر
کبیتا : نوعی شیرینی
کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه
کشور : از نام‌های برگزیده
کشوربانو : از نام های برگزیده
کُنیا : دختری که ازدواج نکرده است
کی بانو : بانوی پادشاه
کی دخت : دختر پادشاه
کیارنگ : از نام‌های برگزیده
کیانا : طبیعت، اهل هرچیز
کیانبانو : از نام های برگزیده
کیاندخت : دختر جهان
کیسر : از نام‌های برگزیده
کیمیا : کمیاب
کیوان بانو : از نام‌های برگزیده
کیوانچهر : از نام‌های برگزیده
کیواندخت : از نام‌های برگزیده
کیوانرخ : از نام‌های برگزیده
کیوانزاد : از نام های برگزیده

نام های اصیل ایرانی با معنی (گ)
 
گاتا : سرودهای جاودانه اشوزرتشت
گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان
گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز
گل آذین : طرز قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه یا شاخه
گل آرا : از نام‌های برگزیده
گل آسا : همچون گل
گل آفرید : از نام‌های برگزیده
گل آگین : از نام‌های برگزیده
گل آور : از نام‌های برگزیده
گل آویز : از نام‌های برگزیده
گل آیین : از نام‌های برگزیده
گل افروز : از نام‌های برگزیده
گل افسر : از نام‌های برگزیده
گل افشان : از نام‌های برگزیده
گل اندام : نازک بدن
گل برگ : برگ های رنگین گل و شکوفه
گل بیز : کلاله گل بیدمشک
گل پر : گیاهی خوشبو
گل پری : از نام‌های برگزیده
گل پونه : نام گلی همانند نعنا
گل پیکر : از نام‌های برگزیده
گل تن : از نام‌های برگزیده
گل چین : از نام‌های برگزیده
گل خند : از نام‌های برگزیده
گل دخت : از نام‌های برگزیده
گل دوست : دوستار گل، گل پسند
گل ربا : از نام‌های برگزیده
گل سان : از نام‌های برگزیده
گل سیما : از نام‌های برگزیده
گل شاد : از نام‌های برگزیده
گل فشان : از نام‌های برگزیده
گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل
گل گونه : مانند گل، به رنگ گل
گل نوش : از نام‌های برگزیده
گل وش : از نام‌های برگزیده
گلاب : از نام‌های برگزیده
گلاله : از نام‌های برگزیده
گلباد : از نام‌های برگزیده
گلباش : نام‌های برگزیده
گلبان : نام‌های برگزیده
گلبانو : بانویی همانند گل
گلبن : از نام‌های برگزیده
گلبهار : از نام‌های برگزیده
گلبو : کسی که بوی گل می‌دهد
گلپاد : از نام‌های برگزیده
گلچهر : چهره‌ای چون گل دارد
گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل
گلدسته : از نام‌های برگزیده
گلدیس : از نام‌های برگزیده
گلرخ : خوبرو، خوشگل
گلرخسار : زیبا، خوش چهره
گلرنگ : به رنگ گل
گلروی : خوشگل، زیبا
گلریز : از نام‌های برگزیده
گلزاد : زادهگل
گلزار : گلستان ، محل رویش گل‌های فراوان
گلستان : از نام‌های برگزیده
گلشن : گلزار، گلستان
گلشید : از نام‌های برگزیده
گلفام : از نام‌های برگزیده
گلنار : از نام‌های برگزیده
گلناز : گل انار
گلناز : از نام‌های برگزیده
گلنام : از نام‌های برگزیده
گلنواز : از نام‌های برگزیده
گلی : از نام‌های برگزیده
گلی ناز : از نام‌های برگزیده
گهر : از نام‌های برگزیده
گهربانو : از نام‌های برگزیده
گهرچهر : از نام‌های برگزیده
گهردخت : از نام‌های برگزیده
گهرناز : از نام‌های برگزیده
گهرنگار : از نام‌های برگزیده
گوهر : جواهری با ارزش
گوهربانو : از نام‌های برگزیده
گوهرچهر : از نام‌های برگزیده
گوهردخت : از نام‌های برگزیده
گوهرزاد : از نام‌های برگزیده
گوهرسان : از نام‌های برگزیده
گوهرشاد : از نام‌های برگزیده
گوهرشید : از نام‌های برگزیده
گوهرفشان : از نام‌های برگزیده
گوهرناز : از نام‌های برگزیده
گیتی : جهان هستی
گیسو : زلف نگار
گیسیا : از نام‌های برگزیده

نام های اصیل ایرانی با معنی (ل)
 
لادن : نام گلی است
لاله : نام گلی است
لاله رو : از نام‌های برگزیده
لاله گون : از نام‌های برگزیده
لاله وش : از نام‌های برگزیده
لبخند : احساس شادی بر لبان
لَچَک : دستمال سه گوش
لیو : خورشید، آفتاب
 

نام های اصیل ایرانی با معنی (م)
 
مارال : از نام‌های برگزیده
ماسیس : نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن
مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس
ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه
ماه آفرید : نام زن ایرج مادر منوچهر
ماه بانو : از نام‌های برگزیده
ماه دیس : از نام‌های برگزیده
ماهرُخ : خوشگل، زیبا
ماهرو : از نام‌های برگزیده
ماهوار : مانند ماه
ماهوش : مانند ماه
مخمل : نوعی پارچه
مرجان : از گیاهان دریایی
مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
مروارید : گوهر باارزش دریایی
مژده : نوید، خبر شادی
مژگان : چشم پوش
مَشیانه : نام نخستین زن(حوا)
منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
مه پیکر : از نام های برگزیده
مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا
مهتاب : نور آرام ماه
مهدخت : از نام های برگزیده
مهر رخسار : از نام‌های برگزیده
مهرآگین : از نام‌های برگزیده
مهرآمیز : از نام‌های برگزیده
مهرآور : از نام‌های برگزیده
مهراسا : از نام‌های برگزیده
مهرافروز : از نام‌های برگزیده
مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید
مهرافزون : از نام‌های برگزیده
مهرافشان : از نام‌های برگزیده
مهرانگیز : از نام‌های برگزیده
مهربانو : از نام‌های برگزیده
مهرچهر : از نام‌های برگزیده
مهرچین : از نام‌های برگزیده
مهرخ : از نام‌های برگزیده
مهرکیش : از نام‌های برگزیده
مهرناز : از نام‌های برگزیده
مهرنگار : از نام‌های برگزیده
مهرنواز : از نام‌های برگزیده
مهروی : از نام‌های برگزیده
مهری : از نام‌های برگزیده
مهسان : از نام‌های برگزیده
مهستی : بزرگترین ریشه
مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
مهناز : از نام های برگزیده
مهوش : مانند ماه، خوشگل
مهین : بزرگ، بزرگتر
مورد : نام درخت همیشه سبز
مُوژان : غنچه نرگس
میترا : مظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی
مینا : نام گلی است
مینو : جهان معنوی 

نام های اصیل ایرانی با معنی (ن)
 
نارگل : گل سرخ انار
نارگون : همانند سرخی آتش
ناز : دوست داشتنی، نام گلی است
نازآفرید : از نام‌های برگزیده
نازآفرین : از نام‌های برگزیده
نازبانو : از نام‌های برگزیده
نازپرور : از نام‌های برگزیده
نازپری : از نام‌های برگزیده
نازمهر : از نام‌های برگزیده
نازنین : دارای ناز، نازک اندام
نازیاب : از نام‌های برگزیده
ناهید : آناهیتا، پاک بانو
نایریکا : از نام‌های برگزیده
نخستین : آغازین، اولین
نرگس : نام گلی است
نساک : نام زن سیامک، پسر کیومرس
نسترن : گلی سپید رنگ
نسرین : از نام‌های برگزیده
نسیم : هوای ملایم بامدادی
نکوزاد : از نام‌های برگزیده
نکویار : از نام‌های برگزیده
نگار : چهره زیبا
نگین : جواهر انگشتری
نورسته : جوانه تازه
نوشین : شیرین و گوارا
نوگل : از نام‌های برگزیده
نونهال : نهال تازه، درخت جوان
نیایش : نماز بردن
نیکچهر : از نام‌های برگزیده
نیکچهره : از نام‌های برگزیده
نیکدخت : از نام‌های برگزیده
نیکرخ : از نام‌های برگزیده
نیکروی : از نام‌های برگزیده
نیلوفر : نام گلی است
نینا : از نام‌های برگزیده
نیوشا : شنونده

نام های اصیل ایرانی با معنی (و)
 
واپسین : آخرین، بازپسین
واج : زمزمه
وارسته : آزاد
واژه : کلمه، لغت
وَرد : گل سرخ
وِستا : دانش
وهشتیه : نام شهبانوی خشایار شاه
وهوگون : خوشبو، معطر، خوشرنگ
ویدا : در اوستا به چم دانش و فرهنگ
ویس : نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو
ویستا : دانش و فرهنگ

نام های اصیل ایرانی با معنی (ه)
 
هاله : خرمن ماه
هدیه : پیشکشی
هلیله : نام درختی است
هما : مرغ خوش پرواز
هماچهر : از نام‌های برگزیده
همافر : از نام‌های برگزیده
همایون : فرخ، شادان
همدم : از نام‌های برگزیده
همراز : از نام‌های برگزیده
همساز : از نام‌های برگزیده
همگام : همراه، همسفر
هنگامه : وقت و زمان
هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده
هوپاد : خوب نگهداری شده
هوداد : از نام‌های برگزیده
هور : خورشید
هورام : شاد، خنده رو
هوربانو : از نام‌های برگزیده
هورتن : از نام‌های برگزیده
هورچهر : از نام‌های برگزیده
هورداد : از نام‌های برگزیده
هوردخت : دختر خورشید
هورزاد : زاده خورشید
هورسان : مانند خورشید
هورشید : خورشید
هورفَر : از نام‌های برگزیده
هورمهر : از نام‌های برگزیده
هوروَش : از نام‌های برگزیده
هوزاد : خوب زاده، اصیل
هوزان : نرگس نوشکفته و نیک دان
هوشبام : سپیده دم
هوفر : نام خواهر یوئشتا
هوگون : خوب گون، خوش رنگ، ممتاز
هووَرشت : نیکوکار
هُووی : نام زن اشوزرتشت، دختر فرشوشتر

نام های اصیل ایرانی با معنی (ی)
 
یاس : نام گلی است
یاس رخ : از نام‌های برگزیده
یاس گل : از نام‌های برگزیده
یاسمن : نام گلی است
یاسمین : گل یاسمن
یگانه : بی همتا

علی اکبر

مجله سیراف از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است،تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. 09900995320

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا