دعا و طلسممذهبی

دعای رهایی از کیفر گناه – دعای بخشش گناه و حاجت

اگر می خواهید با خواندن دعایی از کیفر گناهان در امان مانده و بخشیده شوید به شما عزیزان در ادامه این پست پیشنهاد می کنیم که حتما دعای رهایی از کیفر گناه – دعای بخشش گناه و حاجت را بخوانید که ان شاء الله زود تر حاجت می گیرید.

دعا بخشش گناه,دعایی برای بخشش گناهان کبیره,دعای بخشیده شدن گناه کبیره,دعایی برای بخشیده شدن گناهان کبیره,دعای بخشیدن گناهان کبیره,دعایی برای آمرزش گناهان کبیره

دعای رهایی از کیفر گناه – دعای بخشش گناه و حاجت

حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمود: من از بهره ی این دعا بیش از شادی آن مرد از بهبود و سرنوشتش خوش حال شدم؛ زیرا آن را پیش تر، از حضرتش نشنیده بودم و نمی شناختم. آن گاه (پدرم فرمود:) کاغذ و دواتی بیاور و آن چه را می خوانم بنویس. من چنان کردم. دعا این بود:
اللهم انی أسألک باسمک بسم الله الرحمان الرحیم، یا ذالجلال و الاکرام، یا حی یا قیوم یا حی لا اله الا أنت، یا من لا یعلم ما هو و لا این هو و لا حیث هو و لا کیف هو الا هو(314)، یا ذالملک و الملکوت یا ذا العزه و الجبروت یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری.

یا مصور یا مفید، یا مدبر یا شدید یا مبدی یا معید یا مبید، یا ودود یا محمود یا معبود، یا بعید(3155) یا قریب یا مجیب یا رقیب یا حسیب یا بدیع یا رفیع یا منیع یا سمیع یا علیم یا حکیم یا کریم یا حلیم یا قدیم یا علی یا عظیم یا حنان یا منان یا دیان یا مستعان.

یا جلیل یا جمیل یا وکیل یا کفیل یا مقیل یا منیل یا نبیل یا دلیل، یا هادی یا بادی یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن (یا قائم یا دائم یا عالم)(3166) یا حاکم، یا قاضی یا عادل یا فاصل یا واصل یا طاهر یا مطهر یا قادر یا مقتدر یا کبیر یا متکبر (یا واحد)(317).
یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد، و لم یکن له صاحبه و لا کان معه وزیر و لا اتخذ معه مشیراً و لا احتاج الی ظهیر و لا کان معه اله لا اله الا أنت، فتعالیت عما یقول الجاحدون علواً کبیراً، یا عالم یا شامخ یا باذخ یا فتاح، (یا مرتاح)(318) یا مفرج، یا ناصر یا منتصر یا مهلک یا منتقم، یا باعث یا وارث، یا أول (یا آخر)(319) یا طالب یا غالب.
یا من لا یفوته هارب یا تواب یا اواب یا وهاب یا مسبب الأسباب یا مفتح الأبواب یا من حیث ما دعی اجاب، یا طهور یا شکور یا عفو یا غفور یا نور النور یا مدبر الأمور، یا لطیف یا خبیر یا متجبر یا منیر یا بصیر یا ظهیر یا کبیر یا وتر یا فرد یا صمد یا سند، یا کافی، یا محسن یا مجمل یا معافی یا منعم، یا متفضل یا متکرم یا متفرد.

یا من علا فقهر یا من ملک فقدر یا من بطن فخبر یا من عبد فشکر یا من عصی فغفر و ستر، یا من لاتحویه الفکر و لایدرکه بصر و لا یخفی علیه اثر، یا رازق البشر و یا مقدر کل قدر، یا علی المکان، یا شدید الارکان، یا مبدل الزمان، یا قابل القربان، یا ذاالمن و الاحسان، یا ذالعز و السلطان، یا رحیم یا رحمان.
یا عظیم الشأن، یا من هو کل یوم فی شأن، یا من لا یشغله شان عن شان، یا سامع الأصوات، یا مجیب الدعوات، یا منجح الطلبات، یا قاضی الحاجات، یا منزل البرکات، یا راحم العبرات، یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا ولی الحسنات یا رفیع الدرجات، یا معطی المسألات، یا محیی الاموات، یا جامع الشتات، یا مطلعاً علی النیات.

یا راد ما قد فات، یا من لا تشتبه علیه الأصوات، یا من لا تضجره المسألات و لا تغشاه الظلمات، یا نور الأرض و السماوات، یا سابغ النعم، یا دافع النقم، یا باری النسم، یا جامع الامم، یا شافی السقم، یا خالق النور و الظلم، یا ذا الجود و الکرم، یا من لایطأ عرشه قدم.
یا اجود الاجودین، یا أکرم الاکرمین، یا أسمع السامعین، یا أبصر الناظرین، یا جار المستجیرین، یا امان الخائفین، یا ظهر اللاجین، یا ولی المومنین، یا غیاث المستغیثین، یا غایه الطالبین، یا صاحب کل غریب، یا مونس کل وحید، یا ملجأ کل طرید، یا ماوی کل شرید، یا حافظ کل ضاله.

یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا جابر العظم الکسیر، یا فاک کل اسیر، یا مغنی البائس الفقیر، یا عصمه الخائف المستجیر، یا من له التدبیر و التقدیر، یا من العسیر علیه (سهل)(320) یسیر، یا من لایحتاج الی تفسیر، یا من هو علی کل شی ء قدیر، یا من هو بکل شی ء خبیر، یا من هو بکل شی ء بصیر، یا من هو علی کل شی ء قدیر.
یا مرسل الریاح، یا فالق الاصباح، یا باعث الأرواح، یا ذالجود و السماح، یا من بیده کل مفتاح یا سامع کل صوت، یا سابق کل فوت یا محیی کل نفس بعد الموت، یا عدتی فی شدتی، یا حافظی فی غربتی، یا مونسی فی وحدتی، یا ولیی فی نعمتی، یا کنفی حین تعیینی المذاهب و تسلمنی الاقارب و یخذلنی کل صاحب.

یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا ذخر من لا ذخرله، یا کهف من لا کهف له، یا رکن، من لا رکن له، یا غیاث من لا غیاث له، یا جار من لا جار له، یا جاری اللصیق، یا رکنی الوثیق، یا الهی بالتحقیق، یا رب البیت العتیق، یا شفیق یا رفیق، فکنی من حلق المضیق، و اصرف عنی کل هم و غم و ضیق، و اکفنی شر ما لا اطیق (و أعنی علی ما أطیق).(321)
یا راد یوسف علی یعقوب، یا کاشف ضر ایوب، یا غافر ذنب داود، یا رافع عیسی بن مریم من أیدی الیهود، یا مجیب نداء یونس فی الظلمات، یا مصطفی موسی بالکلمات، یا من غفر لادم خطیئته و رفع ادریس برحمته، یا من نجی نوحاً من الغرق، یا من أهلک عاداً الاولی و ثمود فما ابقی و قوم نوحاً من قبل انهم کانوا هم أظلم و اطغی و الموتفکه أهوی، یا من دمر علی قوم لوط و دمدم علی قوم شعیب.

یا من اتخذ ابراهیم خلیلاً، یا من اتخذ موسی کلیماً و اتخذ محمداً صلی الله علیهم أجمعین حبیباً، یا موتی لقمان الحکمه و الواهب لسلیمان ملکاً لاینبغی لأحد من بعده، یا من نصر ذا القرنین علی الملوک الجبابره، یا من اعطی الخضر الحیاه و رد لیوشع بن نون الشمس بعد غروبها، یا من ربط علی قلب ام موسی و أحصن فرج مریم بنت عمران.

یامن حصن یحیی بن زکریا من الذنب و سکن عن موسی الغضب، یا من بشر زکریا بیحیی، یا من فدا اسماعیل من الذبح، یا من قبل قربان هابیل و جعل اللعنه، علی قابیل یا هازم لاحزاب، صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع المرسلین و ملائکتک المقربین و أهل طاعتک أجمعین، و أسألک بکل مساله سالک بها احد ممن رضیت عنه فحتمت له علی الاجابه.
یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، یا ذالجلال و الاکرام (یا ذاالجلال و الاکرام یا ذالجلال والاکرام)(3222) به به به به به به به، أسألک بکل اسم سمیت به نفسک او انزلته فی شی ء من کتبک او استاثرت به فث علم الغیب عندک (و بمعاقد العز من عرشک و منتهی الرحمه من کتابک)(323)، و بما لو ان ما فی الأرض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، ان الله عزیز حکیم.

و أسألک باسمائک الحسنی التی بینتها فی کتابک فقلت: و لله الأسماء الحسنی فاذعوه بها(324) و قلت: ادعونی استجب لکم(3255)، و قلت: و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان(326)، و قلت: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله(327). و انا أسألک یا الهی و أطمع فی اجابتی یا مولای کما وعدتنی و قد دعوتک کما امرتنی فافعل بی کذا و کذا.
آن گاه (به جای کذا و کذا) خواسته ات را بر زبان می آوری و هر چه دوست داری از خدای متعال می خواهی و جز با پاکیزگی، آن را مخوان. سپس به جوان فرمود: شب که شد، 10 بار آن را بخوان و فردا صبح خبر آن را بیاور.(328)


tags - telegramm - دعای رهایی از کیفر گناه - دعای بخشش گناه و حاجت - religious, %d8%af%d8%b9%d8%a7-%d9%88-%d8%b7%d9%84%d8%b3%d9%85%

همچنین بخوانید:  دانلود کتاب نینوا معبر انتظار در چهار نسخه

 

0/5 (0 نظر)
برروی تصویر کلیک کنید تا اپلیکیشن برای شما دانلود شود

علی اکبر

سیراف بعنوان مجله خبری و تفریحی فارسی زبانان از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است، تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران ایرانی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن