توجه : برخی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط شماره موجود در بخش تماس با ما به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود.
آموزشآموزش کتاب درسی

دانلود نسخه نهايي كتابهاي درسي پايه يازدهم 

نسخه نهايي كتابهاي درسي پايه يازدهم 

 

رشته ریاضی فیزیک
 

رشته علوم تجربي
 

رشته علوم انسانی
 

رشته علوم و معارف اسلامی
 تعليمات اديان الهي و اخلاق(2)(25/09/96)  
(ويژه اقليت هاي ديني-همه رشته ها)
کد کتاب: 111228
 مقدمه 611.8 کيلوبايت
 بخش اول 406.75 کيلوبايت
 بخش دوم 575.87 کيلوبايت
 بخش سوم 426.08 کيلوبايت
 بخش چهارم 250.26 کيلوبايت
 فايل کامل کتاب 1.38 مگابايت
 تعليمات اديان الهي و اخلاق(2)(25/09/96)  
(ويژه اقليت هاي ديني-همه رشته ها)
کد کتاب: 111228
 مقدمه 611.8 کيلوبايت
 بخش اول 406.75 کيلوبايت
 بخش دوم 575.87 کيلوبايت
 بخش سوم 426.08 کيلوبايت
 بخش چهارم 250.26 کيلوبايت
 فايل کامل کتاب 1.38 مگابايت
 تعليمات اديان الهي و اخلاق(2)(25/09/96)  
(ويژه اقليت هاي ديني-همه رشته ها)
کد کتاب: 111228
 مقدمه 611.8 کيلوبايت
 بخش اول 406.75 کيلوبايت
 بخش دوم 575.87 کيلوبايت
 بخش سوم 426.08 کيلوبايت
 بخش چهارم 250.26 کيلوبايت
 فايل کامل کتاب 1.38 مگابايت
 تعليمات اديان الهي و اخلاق(2)(25/09/96)  
(ويژه اقليت هاي ديني-همه رشته ها)
کد کتاب: 111228
 مقدمه 611.8 کيلوبايت
 بخش اول 406.75 کيلوبايت
 بخش دوم 575.87 کيلوبايت
 بخش سوم 426.08 کيلوبايت
 بخش چهارم 250.26 کيلوبايت
 فايل کامل کتاب 1.38 مگابايت
 ضمیمه دین و زندگی(2)(29/08/96)  
(ويژه اهل سنت-همه رشته ها)
کد کتاب: 111239
 مقدمه 637 کيلوبايت
 بخش اول 765.79 کيلوبايت
 بخش دوم 682.62 کيلوبايت
 بخش سوم 1.23 مگابايت
 بخش چهارم 634.18 کيلوبايت
 بخش پنجم 729.69 کيلوبايت
 بخش ششم 830.81 کيلوبايت
 بخش هفتم 670.75 کيلوبايت
 ضميمه دين و زندگي(2) 2.68 مگابايت
 ضمیمه دین و زندگی(2)(29/08/96)  
(ويژه اهل سنت-همه رشته ها)
کد کتاب: 111239
 مقدمه 637 کيلوبايت
 بخش اول 765.79 کيلوبايت
 بخش دوم 682.62 کيلوبايت
 بخش سوم 1.23 مگابايت
 بخش چهارم 634.18 کيلوبايت
 بخش پنجم 729.69 کيلوبايت
 بخش ششم 830.81 کيلوبايت
 بخش هفتم 670.75 کيلوبايت
 ضميمه دين و زندگي(2) 2.68 مگابايت
 ضمیمه دین و زندگی(2)(29/08/96) 
(ويژه اهل سنت-همه رشته ها)
کد کتاب: 111239
 مقدمه 637 کيلوبايت
 بخش اول 765.79 کيلوبايت
 بخش دوم 682.62 کيلوبايت
 بخش سوم 1.23 مگابايت
 بخش چهارم 634.18 کيلوبايت
 بخش پنجم 729.69 کيلوبايت
 بخش ششم 830.81 کيلوبايت
 بخش هفتم 670.75 کيلوبايت
 ضميمه دين و زندگي(2) 2.68 مگابايت
 ضمیمه دین و زندگی(2)(29/08/96)  
(ويژه اهل سنت-همه رشته ها)
کد کتاب: 111239
 مقدمه 637 کيلوبايت
 بخش اول 765.79 کيلوبايت
 بخش دوم 682.62 کيلوبايت
 بخش سوم 1.23 مگابايت
 بخش چهارم 634.18 کيلوبايت
 بخش پنجم 729.69 کيلوبايت
 بخش ششم 830.81 کيلوبايت
 بخش هفتم 670.75 کيلوبايت
 ضميمه دين و زندگي(2) 2.68 مگابايت
     

تحلیل فرهنگی

(23/07/96)  
(علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 
111223

PDF icon بخش اول 1.55 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.5 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.56 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.88 مگابایت
PDF icon تحلیل فرهنگی 4.8 مگابایت  
     

علوم و معارف قرآنی(2)

(23/07/96)  
(علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 
111234

PDF icon علوم و معارف قرآنی(2) 4.1 مگابایت
        

اخلاق اسلامی (2)

(23/07/96)  
(علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 
111235

PDF icon بخش اول 5.21 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.73 مگابایت
PDF icon اخلاق اسلامی (2) 7.42 مگابایت
   
     
 اصول عقاید(2)(18/07/96)  
(علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111232
 بخش اول 3.19 مگابایت
 بخش دوم 3.11 مگابایت
 اصول عقاید(2) 5.75 مگابایت
 تفكر و سواد رسانه اي(26/06/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم

کد کتاب: 
110225
PDF icon مقدمه 813.63 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.83 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.74 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.45 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.41 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.42 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 668.82 کیلوبایت
 
 تفكر و سواد رسانه اي(26/06/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم

کد کتاب: 
110225
PDF icon مقدمه 813.63 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.83 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.74 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.45 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.41 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.42 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 668.82 کیلوبایت
 
 تفكر و سواد رسانه اي(26/06/96) 
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم

کد کتاب: 
110225
PDF icon مقدمه 813.63 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.83 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.74 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.45 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.41 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.42 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 668.82 کیلوبایت
 
 تفكر و سواد رسانه اي(26/06/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم

کد کتاب: 
110225
PDF icon مقدمه 813.63 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.83 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.74 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.45 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.41 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.42 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 668.82 کیلوبایت
 
 
 فیزیک (2)(4/06/96)  
(رشته علوم تجربي)
کد کتاب: 111244
 مقدمه 696.02 کيلوبايت
 بخش اول 6.46 مگابايت
 بخش دوم 4.79 مگابايت
 بخش سوم 2.4 مگابايت
 بخش چهارم 3.1 مگابايت
 بخش پنجم 574.23 کيلوبايت
 فيزيک (2) 14.64 مگابايت
   
       
 هنر(1/06/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم

کد کتاب: 110222
PDF iconبخش اول  4.46 مگابایت
PDF iconبخش دوم  5.56 مگابایت
PDF iconبخش سوم  4.77 مگابایت
PDF iconفايل كامل كتاب  13.56 مگابایت
 هنر(1/06/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم

کد کتاب: 110222
PDF iconبخش اول  4.46 مگابایت
PDF iconبخش دوم  5.56 مگابایت
PDF iconبخش سوم  4.77 مگابایت
PDF iconفايل كامل كتاب  13.56 مگابایت
 هنر(1/06/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم

کد کتاب: 110222
PDF iconبخش اول  4.46 مگابایت
PDF iconبخش دوم  5.56 مگابایت
PDF iconبخش سوم  4.77 مگابایت
PDF iconفايل كامل كتاب  13.56 مگابایت
 هنر(1/06/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم

کد کتاب: 110222
PDF iconبخش اول  4.46 مگابایت
PDF iconبخش دوم  5.56 مگابایت
PDF iconبخش سوم  4.77 مگابایت
PDF iconفايل كامل كتاب  13.56 مگابایت
   
 دین و زندگی(2)(31/05/96)  
(علوم انساني)
کد کتاب: 111205
 مقدمه 693.95 کيلوبايت
 بخش اول 7.82 مگابايت
 بخش دوم 950.5 کيلوبايت
 بخش سوم 2.2 مگابايت
 بخش چهارم 1.96 مگابايت
 بخش پنجم 2.01 مگابايت
 پنجم ششم 1.83 مگابايت
 بخش هفتم 2.04 مگابايت
 بخش هشتم 4.27 مگابايت
 بخش نهم 1.57 مگابايت
 بخش دهم 1.81 مگابايت
 بخش يازدهم 1.62 مگابايت
 بخش دوازدهم 1.75 مگابايت
 فايل کامل کتاب 24.84 مگابايت
 
     
 عربی، زبان قرآن (2)(31/05/96)  
(علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111208
 فايل كل كتاب 30.06 مگابايت
   
 روان شناسی(31/05/96)  
(انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111224
 مقدمه 675.54 کيلوبايت
 بخش اول 934.59 کيلوبايت
 بخش دوم 1.07 مگابايت
 بخش سوم 834.58 کيلوبايت
 بخش چهارم 828.74 کيلوبايت
 بخش پنجم 785.06 کيلوبايت
 بخش هفتم 892.9 کيلوبايت
 بخش هشتم 818.99 کيلوبايت
 بخش نهم 954.03 کيلوبايت
 روان شناسي 3.59 مگابايت
 روان شناسی(31/05/96)  
(انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111224
 مقدمه 675.54 کيلوبايت
 بخش اول 934.59 کيلوبايت
 بخش دوم 1.07 مگابايت
 بخش سوم 834.58 کيلوبايت
 بخش چهارم 828.74 کيلوبايت
 بخش پنجم 785.06 کيلوبايت
 بخش هفتم 892.9 کيلوبايت
 بخش هشتم 818.99 کيلوبايت
 بخش نهم 954.03 کيلوبايت
 روان شناسي 3.59 مگابايت
 دین و زندگی(2)(31/05/96)  
(رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111204
 مقدمه 619.39 کيلوبايت
 بخش اول 2.44 مگابايت
 بخش دوم 934.67 کيلوبايت
 بخش سوم 1.68 مگابايت
 بخش چهارم 1.87 مگابايت
 بخش پنجم 2.1 مگابايت
 بخش ششم 2.1 مگابايت
 بخش هفتم 1.85 مگابايت
 بخش هشتم 2.07 مگابايت
 بخش نهم 1.86 مگابايت
 بخش دهم 1.59 مگابايت
 بخش يازدهم 1.61 مگابايت
 بخش دوازدهم 1.78 مگابايت
 فايل کامل کتاب 614.26 کيلوبايت
 دین و زندگی(2)(31/05/96)  
(رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111204
 مقدمه 619.39 کيلوبايت
 بخش اول 2.44 مگابايت
 بخش دوم 934.67 کيلوبايت
 بخش سوم 1.68 مگابايت
 بخش چهارم 1.87 مگابايت
 بخش پنجم 2.1 مگابايت
 بخش ششم 2.1 مگابايت
 بخش هفتم 1.85 مگابايت
 بخش هشتم 2.07 مگابايت
 بخش نهم 1.86 مگابايت
 بخش دهم 1.59 مگابايت
 بخش يازدهم 1.61 مگابايت
 بخش دوازدهم 1.78 مگابايت
 فايل کامل کتاب 614.26 کيلوبايت
   
 کارگاه کارآفرینی و تولید(31/05/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم
کد کتاب: 110224
 مقدمه 673.8 کيلوبايت
 بخش اول 1.77 مگابايت
 بخش دوم 904.66 کيلوبايت
 بخش سوم 1.35 مگابايت
 بخش چهارم 2.34 مگابايت
 بخش پنجم 1.13 مگابايت
 فايل کامل کتاب 5.75 مگابايت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(31/05/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم
کد کتاب: 110224
 مقدمه 673.8 کيلوبايت
 بخش اول 1.77 مگابايت
 بخش دوم 904.66 کيلوبايت
 بخش سوم 1.35 مگابايت
 بخش چهارم 2.34 مگابايت
 بخش پنجم 1.13 مگابايت
 فايل کامل کتاب 5.75 مگابايت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(31/05/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم
کد کتاب: 110224
 مقدمه 673.8 کيلوبايت
 بخش اول 1.77 مگابايت
 بخش دوم 904.66 کيلوبايت
 بخش سوم 1.35 مگابايت
 بخش چهارم 2.34 مگابايت
 بخش پنجم 1.13 مگابايت
 فايل کامل کتاب 5.75 مگابايت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(31/05/96)  
(همه رشته ها)
انتخابي دهم يا يازدهم
کد کتاب: 110224
 مقدمه 673.8 کيلوبايت
 بخش اول 1.77 مگابايت
 بخش دوم 904.66 کيلوبايت
 بخش سوم 1.35 مگابايت
 بخش چهارم 2.34 مگابايت
 بخش پنجم 1.13 مگابايت
 فايل کامل کتاب 5.75 مگابايت
   
 جامعه شناسی (2)(30/05/96)  
(رشته علوم انساني)
کد کتاب: 111222
 مقدمه 512.54 کيلوبايت
 بخش اول 1.27 مگابايت
 بخش دوم 1.33 مگابايت
 بخش سوم 1.09 مگابايت
 بخش چهارم 1.22 مگابايت
 فايل کامل کتاب 3.74 مگابايت
 
 آزمایشگاه علوم تجربی(2)(28/05/96)  
(رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111217
 مقدمه 656.38 کيلوبايت
 بخش اول 1.11 مگابايت
 بخش دوم 961.72 کيلوبايت
 بخش سوم 1.48 مگابايت
 بخش چهارم 3.11 مگابايت
 فايل کامل کتاب 5.06 مگابايت
 آزمایشگاه علوم تجربی(2)(28/05/96)  
(رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111217
 مقدمه 656.38 کيلوبايت
 بخش اول 1.11 مگابايت
 بخش دوم 961.72 کيلوبايت
 بخش سوم 1.48 مگابايت
 بخش چهارم 3.11 مگابايت
 فايل کامل کتاب 5.06 مگابايت
   
 فیزیک(2)(25/05/96)  
(رشته رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111209
 مقدمه 689.47 کیلوبایت
 بخش اول 7.65 مگابایت
 بخش دوم 6.65 مگابایت
 بخش سوم 2.71 مگابایت
 بخش چهارم 4.01 مگابایت
 بخش پنجم 568.69 کیلوبایت
 فیزیک(2) 18.67 مگابایت
     
 شیمی(2)(25/05/96)  
(رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111210
 مقدمه 628.51 کیلوبایت
 بخش اول 3.85 مگابایت
 بخش دوم 1.9 مگابایت
 بخش سوم 8.34 مگابایت
 شیمی(2) 12.18 مگابایت
 شیمی(2)(25/05/96)  
(رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111210
 مقدمه 628.51 کیلوبایت
 بخش اول 3.85 مگابایت
 بخش دوم 1.9 مگابایت
 بخش سوم 8.34 مگابایت
 شیمی(2) 12.18 مگابایت
   
 زمین شناسی(25/05/96)  
(رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111237
 زمين شناسي 3.42 مگابايت
 زمین شناسی(25/05/96)  
(رشته هاي علوم تجربي و رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111237
 زمين شناسي 3.42 مگابايت
   
   
 جغرافیا(2)(21/05/96)  
(رشته علوم انساني)
کد کتاب: 111218
 مقدمه 741.61 کيلوبايت
 بخش اول 2.62 مگابايت
 بخش دوم 5.89 مگابايت
 بخش سوم 4.04 مگابايت
 بخش چهارم 2.83 مگابايت
 جغرافيا(2) 13.71 مگابايت
 
   
 تاریخ(2)-از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه(16/05/96)  
(رشته علوم انساني)
کد کتاب: 111219
 بخش اول 1.11 مگابايت
 بخش دوم 561.27 کيلوبايت
 بخش سوم 2.78 مگابايت
 بخش چهارم 785.26 کيلوبايت
 بخش پنجم 878.64 کيلوبايت
 بخش ششم 912.48 کيلوبايت
 بخش هفتم 1.41 مگابايت
 بخش هشتم 1.7 مگابايت
 بخش نهم 1.53 مگابايت
 فايل کامل کتاب 7.74 مگابايت
 
 
 زیست شناسی(2)(10/05/96)  
(رشته علوم تجربي)
کد کتاب: 111216
 مقدمه 643.35 کیلوبایت
 بخش اول 5.49 مگابایت
 زیست شناسی(2) 5.58 مگابایت
   
   
 عربی، زبان قرآن(2)(10/05/96)  
(رشته علوم انسانی)
کد کتاب: 111207
 عربی، زبان قرآن(2) 17.68 مگابایت
 
     
 اقتصاد(10/05/96)  
(رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 111221
 بخش اول 1022.66 کیلوبایت
 بخش دوم 857.23 کیلوبایت
 بخش سوم 706.6 کیلوبایت
 بخش چهارم 749.61 کیلوبایت
 اقتصاد 1.74 مگابایت
 کتاب کار انگلیسی(2)(10/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111231
 کتاب کار انگلیسی(2) 2.13 مگابایت
 کتاب کار انگلیسی(2)(10/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111231
 کتاب کار انگلیسی(2) 2.13 مگابایت
 کتاب کار انگلیسی(2)(10/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111231
 کتاب کار انگلیسی(2) 2.13 مگابایت
 کتاب کار انگلیسی(2)(10/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111231
 کتاب کار انگلیسی(2) 2.13 مگابایت
 انسان و محیط زیست(10/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111268
 بخش اول 1.68 مگابایت
 بخش دوم 1.47 مگابایت
 بخش سوم 1 بایت
 بخش چهارم 1.71 مگابایت
 بخش پنجم 2.45 مگابایت
 بخش ششم 1.9 مگابایت
 انسان و محیط زیست 15.76 مگابایت
 انسان و محیط زیست(10/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111268
 بخش اول 1.68 مگابایت
 بخش دوم 1.47 مگابایت
 بخش سوم 1 بایت
 بخش چهارم 1.71 مگابایت
 بخش پنجم 2.45 مگابایت
 بخش ششم 1.9 مگابایت
 انسان و محیط زیست 15.76 مگابایت
 انسان و محیط زیست(10/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111268
 بخش اول 1.68 مگابایت
 بخش دوم 1.47 مگابایت
 بخش سوم 1 بایت
 بخش چهارم 1.71 مگابایت
 بخش پنجم 2.45 مگابایت
 بخش ششم 1.9 مگابایت
 انسان و محیط زیست 15.76 مگابایت
 انسان و محیط زیست(10/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111268
 بخش اول 1.68 مگابایت
 بخش دوم 1.47 مگابایت
 بخش سوم 1 بایت
 بخش چهارم 1.71 مگابایت
 بخش پنجم 2.45 مگابایت
 بخش ششم 1.9 مگابایت
 انسان و محیط زیست 15.76 مگابایت
   
 علوم وفنون ادبی(2)(09/05/96)  
(انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111203
 بخش اول 3.19 مگابایت
 بخش دوم 3.04 مگابایت
 بخش سوم 3.27 مگابایت
 بخش چهارم 3.62 مگابایت
 فايل كل كتاب 11.4 مگابایت
 علوم وفنون ادبی(2)(09/05/96) 
(انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111203
 بخش اول 3.19 مگابایت
 بخش دوم 3.04 مگابایت
 بخش سوم 3.27 مگابایت
 بخش چهارم 3.62 مگابایت
 فايل كل كتاب 11.4 مگابایت
 فارسی(2)(09/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111201
 بخش اول 1.85 مگابایت
 بهش دوم 2.78 مگابایت
 بخش سوم 1.91 مگابایت
 فارسی(2) 5.45 مگابایت
 فارسی(2)(09/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111201
 بخش اول 1.85 مگابایت
 بهش دوم 2.78 مگابایت
 بخش سوم 1.91 مگابایت
 فارسی(2) 5.45 مگابایت
 فارسی(2)(09/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111201
 بخش اول 1.85 مگابایت
 بهش دوم 2.78 مگابایت
 بخش سوم 1.91 مگابایت
 فارسی(2) 5.45 مگابایت
 فارسی(2)(09/05/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111201
 بخش اول 1.85 مگابایت
 بهش دوم 2.78 مگابایت
 بخش سوم 1.91 مگابایت
 فارسی(2) 5.45 مگابایت
 حسابان1(09/05/96)  
(رشته ریاضی فیزیک)
کد کتاب: 111214
 مقدمه 4.04 مگابایت
 بخش اول 1.3 مگابایت
 بخش دوم 1.05 مگابایت
 بخش سوم 4.34 مگابایت
 بخش چهارم 945.76 کیلوبایت
 بخش پنجم 953.94 کیلوبایت
 بخش ششم 983.37 کیلوبایت
 بخش هفتم 1.14 مگابایت
 بخش هشتم 2.77 مگابایت
 بخش نهم 1.03 مگابایت
 بخش دهم 854.09 کیلوبایت
 بخش یازدهم 910.33 کیلوبایت
 حسابان1 13.42 مگابایت
     
 
 ریاضی2(09/05/96)  
(رشته علوم تجربی)
کد کتاب: 111211
 مقدمه 732.25 کیلوبایت
 بخش اول 1.72 مگابایت
 بخش دوم 2.46 مگابایت
 بخش سوم 1.63 مگابایت
 بخش چهارم 1.7 مگابایت
 بخش پنجم 1.5 مگابایت
 بخش ششم 1.76 مگابایت
 بخش هفتم 1.36 مگابایت
 ریاضی2 7.98 مگابایت
   
 آمار و احتمال(26/04/96)  
(رشته رياضي فيزيك)
کد کتاب: 111215
مقدمه 648.16 کیلوبایت
بخش اول 973.31 کیلوبایت
بخش دوم 653.08 کیلوبایت
بخش سوم 1.51 مگابایت
بخش چهارم 725.95 کیلوبایت
بخش پنجم 593.68 کیلوبایت
بخش ششم 821.24 کیلوبایت
بخش هفتم 721.77 کیلوبایت
بخش هشتم 1.23 مگابایت
بخش نهم 798.43 کیلوبایت
بخش دهم 1.26 مگابایت
آمار و احتمال 4.4 مگابایت
     
   
 ریاضی و آمار(2)(26/04/96)  
(علوم انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111212
مقدمه 617.31 کیلوبایت
بخش اول 1.95 مگابایت
بخش دوم 704.38 کیلوبایت
بخش سوم 1.5 مگابایت
بخش چهارم 1008.68 کیلوبایت
ریاضی و آمار(2) 3.55 مگابایت
 ریاضی و آمار(2)(26/04/96)  
(علوم انساني و علوم و معارف اسلامي)
کد کتاب: 111212
مقدمه 617.31 کیلوبایت
بخش اول 1.95 مگابایت
بخش دوم 704.38 کیلوبایت
بخش سوم 1.5 مگابایت
بخش چهارم 1008.68 کیلوبایت
ریاضی و آمار(2) 3.55 مگابایت
 هندسه (26/04/96)  
( رشته رياضي)
کد کتاب: 111213
بخش اول 639.02 کیلوبایت
بخش دوم 1.16 مگابایت
بخش سوم 1.79 مگابایت
بخش چهارم 1.34 مگابایت
هندسه(2) 3.1 مگابایت
     
 زبان انگليسي-Vision(2)(26/04/96)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 111230
Vision(2) -English for Schools 9.01 مگابایت
 زبان انگليسي-Vision(2)(26/04/96)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 111230
Vision(2) -English for Schools 9.01 مگابایت
 زبان انگليسي-Vision(2)(26/04/96)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 111230
Vision(2) -English for Schools 9.01 مگابایت
 زبان انگليسي-Vision(2)(26/04/96)  
( همه رشته ها)
کد کتاب: 111230
Vision(2) -English for Schools 9.01 مگابایت
 عربی، زبان قرآن(2)(26/04/96)  
( رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111206
مقدمه 1.85 مگابایت
بخش اول 1 بایت
بخش دوم 720 کیلوبایت
عربی، زبان قرآن(2) 17.4 مگابایت
 عربی، زبان قرآن(2)(26/04/96)  
( رشته رياضي فيزيك و علوم تجربي)
کد کتاب: 111206
مقدمه 1.85 مگابایت
بخش اول 1 بایت
بخش دوم 720 کیلوبایت
عربی، زبان قرآن(2) 17.4 مگابایت
   
 نگارش (2) (26/04/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111202
نگارش (2) 5.25 مگابایت
 نگارش (2) (26/04/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111202
نگارش (2) 5.25 مگابایت
 نگارش (2) (26/04/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111202
نگارش (2) 5.25 مگابایت
 نگارش (2) (26/04/96)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: 111202
نگارش (2) 5.25 مگابایت
   
 فلسفه (10/04/96)  
( رشته علوم انساني)
کد کتاب: 111226
مقدمه 629.03 کیلوبایت
بخش اول 713.33 کیلوبایت
بخش دوم 1.13 مگابایت
فلسفه 1.45 مگابایت
 فلسفه (10/04/96)  
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 111226
مقدمه 629.03 کیلوبایت
بخش اول 713.33 کیلوبایت
بخش دوم 1.13 مگابایت
فلسفه 1.45 مگابایت
     
 احکام (2) (10/04/96)  
( رشته علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: 111227
مقدمه 1.04 مگابایت
بخش اول 871.76 کیلوبایت
بخش دوم 940.77 کیلوبایت
احکام (2) 1.78 مگابایت
 تاریخ معاصر ایران(10/04/96)  
( رشته رياضي)
کد کتاب: 111220
مقدمه 531.03 کیلوبایت
بخش اول 824.29 کیلوبایت
بخش دوم 778.81 کیلوبایت
بخش سوم 748.23 کیلوبایت
بخش چهارم 737.64 کیلوبایت
بخش پنجم 639.7 کیلوبایت
بخش ششم 604.37 کیلوبایت
بخش هفتم 655.18 کیلوبایت
بخش هشتم 571.52 کیلوبایت
بخش نهم 768.4 کیلوبایت
بخش دهم 709.1 کیلوبایت
بخش یازدهم 689.81 کیلوبایت
بخش دوازدهم 883.55 کیلوبایت
بخش سیزدهم 789.26 کیلوبایت
بخش چهاردهم 550.99 کیلوبایت
تاریخ معاصر ایران 3.86 مگابایت
 تاریخ معاصر ایران(10/04/96)  
( رشته تجربي)
کد کتاب: 111220
مقدمه 531.03 کیلوبایت
بخش اول 824.29 کیلوبایت
بخش دوم 778.81 کیلوبایت
بخش سوم 748.23 کیلوبایت
بخش چهارم 737.64 کیلوبایت
بخش پنجم 639.7 کیلوبایت
بخش ششم 604.37 کیلوبایت
بخش هفتم 655.18 کیلوبایت
بخش هشتم 571.52 کیلوبایت
بخش نهم 768.4 کیلوبایت
بخش دهم 709.1 کیلوبایت
بخش یازدهم 689.81 کیلوبایت
بخش دوازدهم 883.55 کیلوبایت
بخش سیزدهم 789.26 کیلوبایت
بخش چهاردهم 550.99 کیلوبایت
تاریخ معاصر ایران 3.86 مگابایت
   
       

پيش نويس(غيرقابل استناد) كتابهاي درسي پايه يازدهم 

 کتاب

شناسنامه و ساختار کتاب 

متن کتاب 

تاریخ 

 هندسه 2 فصل اول 
فصل سوم 
 96/2/13
 شیمی 2  
 زمین شناسی  
 علوم و فنون ادبي 2 علوم و فنون  96/2/13
 نگارش 2 نگارش 2  96/2/13
 آمار و احتمال 2
فصل2- درس2  96/2/13
 
رياضي 2 (رشته  تجربی) فصل 1 96/3/10 
فصل 2 96/3/10

فصل 3 96/3/10

فصل 4  96/2/23 
فصل5 ریاضی(رشته تجربی)
  96/2/13 
فصل 6  96/2/23 
فصل 7  96/2/23
 
 فارسي 2(رشته هاي نظري) فارسي 2  96/2/13
فیزیک 2(رشته علوم تجربي و علوم رياضي) 96/2/13
جامعه شناسی

فصل اول درس اول تا چهارم

درس نهم و دهم 96/04/26

درس يازدهم و دوازدهم 96/04/26

96/2/13
انسان و محيط زيست
درس ششم96/04/12
درس هفتم 
96/04/17
96/02/16
حسابان

 فصل1

فصل 2  96/02/26

فصل 3  96/03/10

فصل4 

فصل 5  96/03/10

96/02/23
جغرافیا 2

 درس 1و2

  درس 6

درس 8  96/3/10  

درس 9  96/3/10

درس 10  96/3/10

درس 11  96/3/13 

درس 3  96/04/03

درس 2 96/04/10

96/02/13
آزمایشگاه علوم 2
پروژه 96/3/13 
كاوشگري 96/3/13 
مربي 96/3/13 
95/12/10
 فارسي و نگارش 2  پیش نویس کل کتاب  96/02/16
 روان شناسي پیش نویس کل کتاب  96/02/16
 رياضي و امار 2 فصل اول درس اول96/3/10
فصل اول درس دوم 
فصل دوم درس اول و دوم و سوم
فصل سوم درس اول و دوم
فصل چهارم درس اول و دوم
 96/2/13
 زبان انگليسيVision 2  

 96/02/16
 زیست شناسی 2  96/02/18
 عربی زبان قرآن (مشترك)  پیش نویس کل کتاب  96/02/16
 عربی زبان قرآن (ادبيات و علوم انسانی)  پیش نویس کل کتاب  96/02/16
 تعلیمات دینی 2(دینی،قرآن و اخلاق)(تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ایی)  
درس 11 96/04/10
درس 12 96/04/12
درس 13 96/04/12
درس 14 
96/04/17
درس 15 
96/04/27
درس 16 
96/04/27
 
 تاریخ 2
 درس 1
 درس2
 درس 3 و 4
  درس 5
 درس 6
 درس 7
 درس 8و9و10  96/3/10
درس 11و12و13و14  96/3/21
درس 15 و 16  96/04/10 
 96/02/23
 فلسفه    پیش نویس کل کتاب  96/02/16

علی اکبر

مجله سیراف از سال 96 فعالیت خود را آغاز کرده است،تمام تلاشم انتشار محتوای سالم و منحصر بفرد مورد نیاز کاربران با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. 09900995320

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا