احکام دینیمذهبی

شرایط محرم شدن فرزند خوانده برای فرزند دختر و فرزند پسر چگونه است؟

امروزه بنا به دلایل مختلفی مثل ناباروری برخی از خانواده ها اقدام به پذیرفتن سرپرستی یک یا چند کودک می نمایند، برای دادن حق سرپرستی به یک پدر و مادر شرایط مختلفی وجود دارد که یکی از آنها محرم شدن آنها با هم است.

امروزه بنا به دلایل مختلفی مثل ناباروری برخی از خانواده ها اقدام به پذیرفتن سرپرستی یک یا چند کودک می نمایند، برای دادن حق سرپرستی به یک پدر و مادر شرایط مختلفی وجود دارد که یکی از آنها محرم شدن آنها با هم است.

شرایط برای محرم شدن فرزند خوانده

مشکل ناباروری و نداشتن فرزند یکی از بزرگترین مشکلاhttps://sirafiha.ir/72655/religious/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af/ت در خانواده های امروزی می باشد. با بودن روش های مختلف پزشکی مثل لقاح مصنوعی، رحم اجاره ای و … باز هم بعضی از خانواده ها نمی توانند بچه دار شوند و فرزند خود را داشته باشند به همین خاطر به دنبال روش های دیگری مثل گرفتن سرپرستی کودک از پرورشگاه می باشند. برعهده گرفتن سرپرستی یک کودک از پرورشگاه با شرایط خاص و دشواری همراه است، خانواده ای که قصد به سرپرستی گرفتن فرزندی را داشته باشد باید فرزند خوانده را مثل کودک واقعی خود دانسته و فضایی آرام و مساعد و مناسب برای او فراهم آورد و کلیه نیازهای کودک را به شکل کامل رفع نماید، و مهمتر از همه نگاهی غیر از نگاه فرزندی به کودک نداشته باشد، مسلما کودک نیز بعد از گذشت مدتی با خانواده و پدر و مادر جدید خود اخت شده و آنها را والدین واقعی خود می داند. یکی از موضوعاتی که باعث می شود روال فرزند خواندگی تا حدودی دچار مشکل شود، مسئله محرم شدن بین کودک و زوجین است، مطمئنا کودکی که در یک خانواده رشد می نماید نیاز به آغوش گرم و محبت خانواده دارد و این موضوع بجز با محرمیت نمی تواند اتفاق بیافتد. در این مطلب می خواهیم با شرایط محرم شدن فرزند خوانده آشنا شویم.

محرمیت در اسلام

در دین اسلام افراد به سه روش با هم محرم می شوند. این سه نوع محرمیت عبارتند از: محرم نسبی، محرم رضاعی و محرم سببی. در ادامه با این سه نوع محرمیت آشنا می شویم.

 • محرم نسبی: نسب به معنای ولادت است که از این طریق افراد به هم محرم می شوند، مانند محرمیت پسر به مادر یا دختر به پدر.
 • محرم رضاعی: این نوع محرمیت مربوط به خانمی می شود که تحت شرایطی که در کتاب های فقه عنوان شده به کودکی شیر بدهد. این موضع باعث می شود تا هم خود خانم و هم فرزندان و هم همسرش نسبت به آن کودک محرم شوند.
 • محرم سببی: این محرمیت به واسطه ازدواج صورت می گیرد، که در آن برخی از افراد به هم محرم خواهند شد. مانند محرمیت عروس به شوهر و پدر شوهر، محرمیت داماد به همسر و مادر زن.

شرایط محرم شدن برای فرزند خوانده

نکته مهم در این مورد این است که اگر خانواده ای کودکی را به فرزندی بگیرد موضوع محرم شدن را چطور باید حل کند، چون دختر و یا پسر بعد از رسیدن به سن تکلیف به پدرخوانده یا مادر خوانده خود نامحرم خواهند شد. شرایط محرم شدن فرزند خوانده همان سه روشی است که در بالا گفته شود، در نتیجه باید کاری انجام شود که از همان سه روش بین فرزند خوانده و خانواده سرپرست محرمیت صورت گیرد!

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه
IRT 2,000 – خرید
پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد خودرو
IRT 19,000 – خرید
دانلود مقالات در مورد جوشکاری
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله ترانزیستور
IRT 4,000 – خرید
دانلود مقاله در مورد حجاب
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص) 
IRT 5,000 – خرید
دانلود مقالات از امام علی (ع)
IRT 7,000 – خرید
دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

برخی از شروط محرم شدن فرزند خوانده

در روش اول که نسبی است این موضوع امکان پذیر نمی باشد و فقط از دو روش باقیمانده باید محرم شدن بین فرزند خوانده و پدر و مادر سرپرست انجام پذیرد. البته امکان دارد فردی با بررسی جوانب و شرایط مختلف، که البته نیاز به تسلط کافی بر احکام شرعی می باشد، بتواند روش های دیگری را برای ایجاد محرمیت طراحی و پیشنهاد دهد.

شرایط محرمیت در صورتی که فرزند خوانده پسر باشد

در شرایط محرم شدن فرزند خوانده در زمانیکه خانواده اقدام به گرفتن سرپرستی پسری بنمایند، پدر خانواده به خاطر محرمیت با او مشکلی ندارد، اما این موضوع برای مادر مشکل ساز می شود و برای محرم شدن کودک پسر با خانم خانه، باید به یکی از روش های زیر اقدام شود:

 • اگر خانم یا همان مادر خوانده خودش شیر داشته باشد (یعنی اگر فرزند او بعد از به دنیا آمدن یا در شکم او فوت کرده و او شیر دارد) می تواند با رعایت شرایط شیر دهی به آن کودک پسر شیر دهد که در اینصورت مادر خوانده و کودک پسر نسبت به هم محرم رضاعی می شوند. و این مشکل حل خواهد شد.

آشنایی با شرایط محرم شدن فرزند خوانده

 • حال اگر خانم شیر نداشته باشد، اما مادرش شیر داشته باشد می تواند به کودک شیر بدهد که در این صورت مادر خوانده با فرزندی که به سرپرستی گرفته خواهر رضاعی خواهد شد و مشکل محرمیت پسر حل می شود.
 • همچنین اگر خواهر، خواهر زاده یا نوه خواهد مادر خوانده شیر داشته باشد می تواند با رعایت نکات شیر دهی به فرزند خوانده شیر بدهد و با این شرط مادر خوانده خاله رضاعی پسر خوانده می شود.
 • همچنین اگر همسر یکی از بردارهای مادر خوانده، یا دختر یکی از بردارهای او و یا حتی نوه برادر او شیر داشته باشد با شیر دادن به کودک مادر خوانده او عمه رضاعی کودک خواهد شد و به این شکل مشکل محرمیت او با پسر حل می شود.

بررسی شروط مختلف محرم شدن فرزند خوانده

تمام روش های عنوان شده در بالا و شیر دادن به کودک برای محرمیت زمانی درست است که دوره شیر خوارگی کودک تمام نشده باشد. اگر سن کودک از دو یال گذشته باشد و یا هیچکدام از خانم های گفته شده شیری نداشته باشند روش قابل ملاحظه ای برای محرم شدن مادر خوانده به فرزند خوانده پسر وجود ندارد، مگر:

 • اگر مادر مادر خوانده زنده باشد و همسری نداشته باشد می توان پسرخوانده را به عقد موقت او در آورد تا به مادر خوانده و خواهران و خواهر زادها و برادرزاده های او محرم شود، به شرط اینکه دخول صورت نگیرد که مسلما در عرف نیز چنین چیزی امکان ندارد.

شرایط محرمیت فرزند خوانده

شرایط محرمیت در صورتی که فرزند خوانده دختر باشد

در شرایط محرم شدن فرزند خوانده در صورتی که فرزندی که به سرپرستی گرفته می شود دختر باشد مشکلی در محرم شدن با مادر خوانده وجود ندارد، ولی با رسیدن به سن تکلیف با مرد خانه یعنی پدر خوانده نامحرم می شود. برای حل محرمیت فرزند خوانده دختر با پدر خوانده می توان از روش های و شرایط زیر اقدام نمود:

 • همسر مرد یا همان مادر خوانده به فرزند خوانده دختر شیر بدهد، با این شرط پدر خوانده، پدر رضایی دختر خوانده می شود و به او محرم خواهد شد.
 • حال اگر مادر پدر خوانده شیر داشته باشد و به دختر خوانده شیر بدهد، پدر خوانده برادر رضایی دختر می شود و مشکل محرمیت حل خواهد شد.

شروط مختلف محرم شدن فرزند خوانده

 • همچنین اگر خواهر یا خواهر زاده پدر خوانده به کودک دختر شیر بدهد، پدر خوانده دایی رضایی دختر خوانده می شود و به او محرم است.
 • اگر همسر برادر یا یکی از بردارزاده های پدر خوانده به کودک شیر بدهد، پدر خوانده عموی رضاعی دختر خوانده خواهد شد و مشکل محرمیت با این روش حل می شود.

آشنایی با شروط محرمیت فرزند خوانده

در این مورد نیز روش های شیر دادن در صورتی درست است که کودک بیشتر از دو سال نباشد و خانم های گفته شده در بالا نیز شیری برای دادن به کودک داشته باشند. در غیر اینصورت یعنی با تمام شدن دوره شیر خوارگی کودک و نبود شیر باید از روش دیگیری استفاده شود.

 • تنها راه باقی مانده برای محرم شدن پدر خوانده و دختر خوانده این است که دختر را به عقد موقت در پدر، پدر خوانده در بیاورند تا دختر زن بابای پدر خوانده شده و برای همیشه به او محرم گردد. البته انجام این عقد شرایطی دارد و در این عقد دخول شرط نیست:
 1. عقد باید به مصلت دختر بچه باشد که غالبا هم اینگونه است.
 2. عقد باید با جازه حاکم شرع صورت گیرد.
 3. مدت زمان عقد موقت نباید کمتر از زمان لازم برای بهره گیری جنسی باشد. مثلا نگویید یک دقیقه، اما بعد از ساعتی باقیمانده دختر را می بخشند تا در آینده، دختر با مشکلی رو به رو نشود.

شرایط مختلف محرمیت فرزند خوانده

نکته مهم درباره محرم شدن دختر خوانده با پدر خوانده

همچنین پدر خوانده می تواند موضوع محرم شدن نوزاد دختر را با عقد کردن او برای خودش حل کند، یعنی دختر خوانده همسر دوم مرد شود بدون آنکه خودش خواسته باشد و یا اینکه به کسی دیگری خبر داده باشند، و بعد از آن نیز با رسیدن وقت ازدواج دختر باز هم بدن اینکه کسی بفهمد، مرد(پدر خوانده) باقی مانده عقد موقت را ببخشد و دختر را به عقد کسی دیگر در بیاورد، اما باید بدانید که با اینکار دختر بعد از تمام شدن مدت عقد، دیگر به پدر خوانده خود محرم نیست و مجددا به او نامحرم می شود.

شروط محرم شدن فرزند خوانده

شرایط شیر دادن به فرزند خوانده

 • فرزند خوانده شیر را از پستان بمکد.
 • شیر زن از به دنیا آوردن شرعی باشد.
 • حداقل پانزده بار یا یک شبانه روز، کودک شیر بخورد و سیر شود و یا تا حدی باشد که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده است و در بدنش گوشت روییده است، به این شرط که در بین آن شیر دیگری نخورد.
 • کودک شیر را قی نکند.
 • شیر با چیزی دیگر مخلوط نشود.
 • شیر از یک شوهر باشد.
 • بچه دو سالش تمام نشده باشد.

از شرایط محرم شدن فرزند خوانده

حکم محرمیت برای دختر یا پسری که شیر خواره نیست:

در ادامه حکم محرمیت برای دختر یا پسری که شیر خواره نیست را از نظر برخی از علما بررسی می کنیم:

امام خمینی: راهی برای محرمیت وجود ندارد مگر اینکه بچه پسر بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شود. (اگر در منزل پدر خوانده فرزندی از خودشان وجود داشته باشد) و قبل از بلوغ اگر ولی ندارد راهی برای محرم شدن با عقد نیست.

آیت الله سیستانی: راهی وجود ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی: اگر کودک دختر باشد راه درست این است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر، پدر خوانده عقد موقت نمایند، که در این صورت به عنوان زن پدر بر مرد محرم می شود. اگر فرزند پسر باشد راهی جز شیر خوردن از خواهر یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی وجود ندارد.

شرایط محرمیت فرزند خوانده

آیت الله نوری همدانی: اگر فرزند دختر باشد و سرپرست خوانواده پدر یا جد داشته و آن دختر را متعه نماید او با جازه حاکم شرع به سرپرست خانواده محرم می گردد.

آیت الله بهجت (ره): محرم نیستند مگر در بعض موارد نادره به مصاهرت.

منبع : آرگا

0/5 (0 نظر)
همچنین بخوانید:  حورایی – جهاد با نفس