مهدویت و آخر زمان

دشمن سازی برای حضرت مهدی، با نام حضرت مهدی!!

زیباترین کلام برای آغاز بیان یعنی «سلام»! پیشکش محضر همه شما خوبان، بینندگان عزیز و ارجمند برنامه «عصر انتظار».

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: 99/06/18  

 

موضوع: دشمن سازی برای حضرت مهدی، با نام حضرت مهدی!!

برنامه عصر انتظار

فهرست موضوعات این سخنرانی:

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب رمان من او را دوست داشتم/pdf+صوتی
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی پیشرفته/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دژخیم عشق و چند داستان روان‌درمانی دیگر/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسما الهی و اوفاق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب انسان موجودی یکروزه و قصه‌های دیگری از روان‌درمانی/صوتی
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب امریکا چگونه امریکا شد/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب درخت یوگا/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب اقیانوس/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه و تیغ بند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ادعیه و احکام و طلسمات/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ جادوگری/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب رساله در علوم غریبه/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی شفا با دست/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب غایة المراد فی وفق الاعداد/pdf
IRT 7,200 – خرید
دانلود کتاب علم حروف و اعداد/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الصناعه زبدة الالواح/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رمل نجومی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب رازهایی درباره زنان که هر مردی باید آن ها را بداند/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب کریستال درمانی/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب خودآموز کامل ریکی/pdf
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf
IRT 30,000 – خرید
دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF
IRT 20,000 – خرید
دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 
رایگان – خرید
دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF
IRT 9,500 – خرید
دانلود کتاب سفره جنانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هدایة العرفان/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 
IRT 6,500 – خرید
دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  
IRT 15,000 – خرید
کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب دایرة المعارف کوچک ماساژ/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب زبدة الطلسمات/PDF 
IRT 9,000 – خرید
دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب دایره خلقت/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF
رایگان – خرید
دانلود کتاب طور سینین/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب هزار طلسم/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب نادرالرمل/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf
IRT 5,500 – خرید
دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب علم تنفس/ PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب تحفة الدراویش/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب طب فشاری/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 4,000 – خرید
  دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf
IRT 3,900 – خرید
دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF
IRT 3,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF
IRT 8,500 – خرید
دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf
IRT 7,500 – خرید
دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار فضا/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF
IRT 11,500 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf
IRT 6,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود پایان نامه مديريت و برنامه ريزي آموزشي / word دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب آدمکش کور/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf
IRT 8,000 – خرید
دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسي/WORD دانلود کتاب کی گونگ
IRT 8,000 – خرید
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF
IRT 4,000 – خرید
دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF
IRT 8,000 – خرید
دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب کلیات اساطیر
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)
IRT 12,000 – خرید
دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم) دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست
IRT 7,000 – خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF
IRT 5,000 – خرید
دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF
IRT 10,000 – خرید
کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی
IRT 11,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf
IRT 7,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ مازندران
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب دو قرن سکوت دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره
IRT 2,500 – خرید
دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه
IRT 2,000 – خرید
ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی
IRT 4,500 – خرید
دانلود کتاب فتوح البلدان
IRT 2,000 – خرید
قابوس نامه (نصیحت نامه ) دانلود کتاب مجمع التواریخ
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه
IRT 1,000 – خرید
دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز
IRT 3,000 – خرید
دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس دانلود مقاله در مورد خودرو دانلود مقالات در مورد جوشکاری دانلود مقاله ترانزیستور دانلود مقاله در مورد حجاب دانلود مقالات پيامبر اكرم (ص)  دانلود مقالات از امام علی (ع) دانلود مقاله اخلاق از ديد امام حسن دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب علم کیمیا دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)
IRT 2,000 – خرید
دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع الدعوات
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)
IRT 50,000 – خرید
دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها
IRT 15,000 – خرید
دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)
IRT 15,000 – خرید
آموزش انواع خط و خطوط غریبه
IRT 8,000 – خرید
دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)
IRT 5,000 – خرید
دانلود کتاب ” آثار عجم “
IRT 10,000 – خرید
دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)
IRT 10,000 – خرید
دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)
IRT 1,500 – خرید
دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word
IRT 5,000 – خرید
دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)
IRT 5,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)
IRT 7,000 – خرید
دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)
IRT 7,000 – خرید
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 13,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید
دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
IRT 15,000 – خرید
پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن
IRT 15,000 – خرید

چرا امام زمان (علیه السلام) بعد از شهادت پدر، حکومت اسلامی تشکیل ندادند!؟

آیا در عصر ظهور، محبت امام زمان (علیه السلام)  فقط خاص شیعیان خواهد بود!؟

آیا میشود انقلاب ایران و مشکلات پیش رو را با ظهور امام زمان پیوند داد؟

فرقه منحرف «احمد الحسن»، تهدیدی جدّی در مسیر مهدویت!

آشنایی با برخی اندیشه های انحرافی «احمد الحسن»!

آیا بهترین راه در پذیرش روایت، بررسی سندی است!؟

نقش منکرین و مدعیان ظهور منجی، در ظهور امام زمان (علیه السلام) چیست؟

فتنه ای جدید به نام «منصور هاشمی خراسانی»!!

مجری:

به نام مناسب‌ترین واژه‌ها، به رسم محبت، به نام خدا.

بسم الله الرحمن الرحیم و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین

زیباترین کلام برای آغاز بیان یعنی «سلام»! پیشکش محضر همه شما خوبان، بینندگان عزیز و ارجمند برنامه «عصر انتظار».

امید داریم که در کنف الطاف الهی و زیر ظل توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در کنار خانواده، صحیح و سلامت باشید.

بازهم با برنامه «عصر انتظار» محضر شما خوبان هستیم. برنامه‌ای که اختصاص دارد به پاسخ به شبهات و سؤالات حوزه مهدویت.

امروز در محضر سرور گرانقدر، دانشمند فرزانه، حضرت آیت الله «دکتر حسینی قزوینی» هستیم و بهره کافی را از محضر ایشان خواهیم برد. امید داریم که ان شاءالله صحیح و سلامت باشند.

حاج آقا عنایت بفرمایید سروران گرانقدری که در سالن شرف حضور دارند، دوستان طلبه و اساتید و دوستان بزرگواری که از حوزه و دانشگاه خدمتشان هستیم؛ عرض سلام و علیکی با بینندگان و سروران گرانقدر داشته باشید تا ان شاءالله سؤالات را شروع کنیم.

آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله

ضمن تشکر از دست اندرکاران این محفل و تقدیم خالصانه‌ترین سلامم به همه حاضرین، موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خداوند منّان خواستارم.

از اینکه این جلسه به خاطر بعضی از برنامه‌هایی که بدون اطلاع قبلی انجام شده بود با تأخیر شروع شد، از همه عزیزان پوزش می‌طلبم. امیدواریم که ان شاءالله عزیزان ما را ببخشند.

بنده از اینکه عزیزان در حوزه مهدویت تلاش کردند و زحماتی کشیدند تشکر می‌کنم. البته قرار بود جلسه ما جلسه‌ای خودمانی با دوستان باشد تا ما ببینیم دوستان چقدر در حوزه مهدویت کار کردند و ما از دوستان سؤال کنیم و جواب دهند.

برنامه ما قبلاً به این شکل طراحی شده بود، اما بنده الآن متوجه شدم که قضیه به این شکل است. بنده با توکل بر خداوند عالم و عنایت حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) در خدمت حضرتعالی هستم.

مجری:

استاد! ما به جهت اینکه بیشتر بتوانیم از محضر حضرتعالی بهره مند شویم دوستان به جمع بندی رسیدند که سؤالات را جمع آوری کنند و ما بتوانیم یک طرفه سؤالات را از حضرتعالی بپرسیم.

جسارت ما را ببخشید اگر باعث خستگی حضرتعالی می‌شویم. بدون فوت وقت من سؤالات را شروع می‌کنم. بزرگواران هم در خلال مبحث اگر سؤالی مدنظرشان بود، در برگه‌ها یادداشت بفرمایند و به ما برسانند حتماً پرسیده خواهد شد.

چرا امام زمان (علیه السلام) بعد از شهادت پدر، حکومت اسلامی تشکیل ندادند!؟

سؤال اول:

در روایت داریم که حاکمیت اسلام و حکومت امام زمان عامل رستگاری بشریت است. اگر این چنین خواهد بود، چرا امام زمان بعد از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام حسن عسکری، حکومت تشکیل ندادند؟

پاسخ:

قضیه حضرت ولی عصر بعد از شهادت پدر بزرگوارشان طوری بود که به قدری جو حاکم در منطقه شدید بود که هم پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری و هم جد بزرگوارشان امام هادی زندانی نظامی بودند. هرگونه ارتباط شیعیان با این دو بزرگوار قطع بود.

آن‌ها مراقب بودند از ولادت حضرت ولی عصر جلوگیری کنند و حتی بعد از شهادت امام حسن عسکری مادر بزرگوار امام زمان را مدتی زندانی کردند، به تصور اینکه او به وجود حضرت ولی عصر باردار است تا به مجرد به دنیا آمدن حضرت مهدی او را بکشند.

البته این جو تنها مخصوص زمان امام حسن عسکری نبود، بلکه در زمان امام جواد هم قضیه به همین شکل بود. دشمنان در جامعه آنچنان خفقان و استبدادی ایجاد کرده بودند که اینها حتی توانایی نشر معارف اسلامی را نداشتند، چه رسد به تشکیل حکومت!

تشکیل حکومت مبنی بر این است که ائمه اطهار (علیهم السلام) مبسوط الید باشند و امکاناتی داشته باشند و مردم پذیرا باشند.

هیچکدام از این شرایط حکومت نبود و حتی جان حضرت ولی عصر هم در خطر بود و دشمنان به دنبال این بودند که به هر نحوی وجود مقدس حضرت ولی عصر را از بین ببرند، همانطور که این کار را با اجداد طاهرین حضرت انجام دادند.

بنابراین یکی از شئونات ائمه اطهار (علیهم السلام) تشکیل حکومت و اقامت عدل و رفع ظلم است، به شرط آنکه در مردم پذیرایی باشد.

رسول اکرم، رسول است، چه در مدینه و چه در مکه. حضرت سیزده سال در مکه بودند، اما به جهت اینکه زمینه نبود، حکومتی تشکیل ندادند. به مجرد آمدن به مدینه، چون امکانات فراهم بود، حضرت حکومت تشکیل دادند.

همچنین حضرت امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) بیست و پنج سال برای تشکیل حکومت موانعی داشتند. بعد از گذشت بیست و پنج سال موانع برطرف شد و حضرت حکومت تشکیل دادند.

امام حسن مجتبی به مدت پنج ماه که زمینه فراهم بود حکومت تشکیل دادند، اما بعد از گذشت پنج ماه به دلیل خیانت فرماندهان و یاران، زمینه فراهم شده از بین رفت و به همین خاطر امام با «معاویه» صلح کرد.

بنابراین برای حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) زمینه حکومت و حتی زمینه سلامتی وجود مقدس آن بزرگوار نبود. همچنین قرار نبود که ائمه اطهار با معجزه کار کنند. اگر قرار بود آن بزرگواران با معجزه جلو بروند،

(وَ لَوْ شاءَ رَبُّک لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کلُّهُمْ جمیعاً)

و اگر پروردگار می‌خواست تمام آنها که در روی زمین هستند همگی (از روی اجبار) ایمان می‌آوردند.

سوره یونس (10): آیه 99

در این صورت با یک اراده خداوند متعال تمام مردم مؤمن می‌شدند یا با یک اراده ولایی پیغمبر اکرم همه مردم مسلمان می‌شدند. ابتدا قرار است کارها با اسباب جلو برود:

«أبی اللّه أن یجری الامور إلّا بأسبابها»

منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، نویسنده: هاشمی خویی، میرزا حبیب الله، مترجم: حسن زاده آملی، حسن و کمرهای، محمد باقر، ج 17، ص 272، الحدیث الاول

اسباب فراهم نبود، بنابراین حضرت ولی عصر اقدامی برای تشکیل حکومت نکردند.

مجری:

بسیار سپاسگذارم. پیرامون همین مواردی که اشاره فرمودید، دوستان بزرگوار سؤال پرسیدند که اگر امام زمان بین مردم بود و مردم را به راه راست هدایت می‌کرد، بهتر نبود تا اینکه به غیبت برود یا شرایط غیبت فراهم شود؟

اگر موضوع بحث حفظ جان است، طبیعتاً خداوند عالم می‌توانست شرایطی را فراهم کند کما اینکه الآن هم همینطور هست و حفظ جان ایشان برقرار باشد.

آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

عرض کردم که قرار نیست خداوند عالم همه چیز را با معجزه فراهم کنند. «أبی اللّه أن یجری الامور إلّا بأسبابها».

اجداد بزرگوار حضرت بقیة الله الأعظم در جامعه بودند، شما مشاهده کنید با اجداد طاهرینشان چکار کردند. دشمنان با حضرت سید الشهدا چکار کردند، با امام سجاد چکار کردند، با امام کاظم چکار کردند، با امام رضا چکار کردند!؟

علاوه بر این، دشمنان از سایر ائمه اطهار (علیهم السلام) احساس خطر نمی‌کردند. در حالی که ما در قرآن کریم نزدیک به سیصد و بیست و چهار آیه در رابطه با حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) داریم.

همچنین آیت الله العظمی صافی در کتاب «منتخب الأثر» در خصوص حضرت مهدی آورده‌اند که حضرت تمام حکومت‌های ظالم و استبداد را از بین می‌برد و حکومت مبتنی بر عدل و بر پایه عدالت تشکیل می‌دهد.

دشمنان لحظه شماری می‌کردند تا به حضرت ولی عصر دسترسی پیدا کنند و حضرت را از بین ببرند. اگر بنا بود با معجزه باشد، دیگر «جنگ بدر» و «جنگ احد» و «جنگ حنین» و امثال آن در کار نبود. قرار است ائمه اطهار برای ما الگو باشند. قرآن کریم می‌فرماید:

(قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکمْ)

بگو من فقط بشری هستم همچون شما.

تنها فرق من با شما این است:

(یوحی إِلَی أَنَّما إِلهُکمْ إِلهٌ واحِد)

 (امتیازم این است که) به من وحی می‌شود که معبود شما تنها یکی است.

سوره کهف (18): آیه 110

این میّز بین پیغمبر اکرم و ائمه اطهار با خداوند عالم هست که آن بزرگواران متصل به عالم وحی هستند. رسول اکرم با وحی به جبرئیل و ارتباط با ملائکه و روحی که اعظم از ملائکه است؛

(تَنَزَّلُ الْمَلائِکةُ وَ الرُّوحُ فیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کلِّ أَمْر)

فرشتگان و” روح” در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کار نازل می‌شوند.

سوره قدر (97): آیه 4

که بر حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) نازل می‌شود. بنابراین این چنین نبود که خداوند عالم بخواهند ائمه اطهار را با معجزه حفظ کند.

به صورت طبیعی، خطر وجود حضرت ولی عصر به مراتب از خطر وجود امام حسین و امام سجاد و امام باقر و امام رضا و امام هادی (علیهم السلام) قطعاً بیشتر بود و این اصلاً امکان پذیر نبود.

بنابراین حکمت الهی بر این تعلق گرفته است که این قضایا به این شکل پیش رود تا مردم امتحانشان را پس دهند.

(إِنَّا هَدَیناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکراً وَ إِمَّا کفُوراً)

ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) یا کفران کند.

سوره إنسان (76): آیه 3

حضرت نوح نهصد و پنجاه سال تبلیغ می‌کند و نتیجه این می‌شود که حدود ده الی پانزده نفر به حضرت ایمان می‌آورند.

(وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌ)

اما جز عده کمی به او ایمان نیاوردند.

سوره هود (11): آیه 40

بعد از گذشت نهصد و پنجاه سال تعداد کمی از افراد که در کشتی کوچکی جای گرفتند به حضرت ایمان آوردند. مشاهده کنید مخالفین با پیامبران الهی و ائمه اطهار (علیهم السلام) چکار کردند، همان کار را هم با حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) می‌کردند.

عرض کردم تمام جواب‌ها مبتنی بر این است که «أبی اللّه أن یجری الامور إلّا بأسبابها». همانطور که خداوند عالم رفع گرسنگی را در غذا خوردن قرار داده است و با دعا خواندن و نفس کشیدن و سایر امور رفع نخواهد شد؛ حکومت ائمه اطهار (علیهم السلام) را هم بر این مبتنی کرده است که درخواست مردم باشد و مانع و خطری برای تشکیل حکومت و حفظ جانشان نباشد.

مجری:

حاج آقا سپاسگذارم. بینندگان بزرگوار! برنامه‌ای که مشاهده می‌فرمایید، «عصر انتظار» هست و در محضر حضرت آیت الله «دکتر حسینی قزوینی» پاسخگوی شبهات و پرسش‌های حوزه مهدویت هستیم.

آیا در عصر ظهور، محبت امام زمان (علیه السلام)  فقط خاص شیعیان خواهد بود!؟

سؤال دوم:

در دوران غیبت و ظهور، گستره محبت امام زمان چگونه خواهد بود؟! آیا فقط مخصوص شیعیان و محبان اهلبیت است یا اینکه شامل تمامی اهل عالم خواهد شد؟!

پاسخ:

قضیه مهدویت یک قضیه جهانشمول است. این قضیه نه تنها فرامذهبی است، بلکه فرادینی هم هست.

اگر شما اقوام و مللی که اصلاً تابع ادیان ابراهیمی هم نبودند حتی بودائی‌ها را ملاحظه کنید، خواهید دید در فرهنگ تمامی آنها آمده است که در آخر الزمان منجی خواهد آمد و بساط ستم و ظلم را برخواهد چید و حکومت دینی و مبتنی بر عدل تشکیل خواهد داد.

حال حکومت اتباع ادیان ابراهیمی مبتنی بر عدل الهی است و کسانی که تابع ادیان الهی نیستند بر مبنای عدل عقلی است. در هر صورت تاریخ شهادت می‌دهد که اینها هم منتظر هستند و همگان دوست دارند.

«ابن تیمیه حرانی» که لیدر وهابیت است وقتی در خصوص حضرت ولی عصر صحبت می‌کند، می‌گوید که ما دلیل قاطع و روایات متواتر داریم بر اینکه در آخرالزمان فردی به نام حضرت ولی عصر خواهد آمد.

«أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمْ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ»

منهاج السنة النبوية، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار النشر: مؤسسة قرطبة – 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ ج 8، ص 254

شاگرد او «ذهبی» در کتاب «سیر أعلام النبلاء»، اینکه حضرت ولی عصر در دنیا حکومت عدل تشکیل می‌دهد را مطرح می‌کند و می‌نویسد:

«أَنَّهُ الخَلَفُ الحُجَّةُ، وَأَنَّهُ صَاحِبُ الزَّمَانِ، وَأَنَّهُ صَاحِبُ السِّرْدَابِ بِسَامَرَّاءَ، وَأَنَّهُ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيَمْلأَ الأَرْضَ عَدْلاً وَقِسْطاً، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجُوراً فَوَدِدْنَا ذَلِكَ وَاللهِ»

امام زمان دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد آنچنانکه پر از ظلم و جور شده باشد و قسم به خدا ما او را دوست داریم.

سير أعلام النبلاء؛ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405 هـ / 1985 م؛ ج 13، باب 60 المُنْتَظَرُ أَبُو القَاسِمِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ العَسْكَرِيُّ، ص 120

او به صراحت می‌نویسد ما این مهدی که می‌خواهد بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند، دوست داریم. البته سپس می‌نویسد شیعیان انحراف رفتند و گفتند: حضرت مهدی به دنیا آمده است!!

بنابراین محبت به مهدویت در حقیقت محبت به عدالت است. عدالت هم دین محور نیست، عقل محور است. کسانی که تابع عقل و وجدان هستند و عنادی در وجودشان نیست، به دنبال عدالت هستند؛ هم نسبت به خودشان هم نسبت به خانواده و هم نسبت به جامعه.

این منجی که قرار است بیاید و عدالت را در جهان پیاده کند را همه دوست دارند و اختصاصی به شیعه و سنی و مسیحی و تابعین دیگر ادیان ندارد.

در حال حاضر هم، حکومت‌های طاغوتی نظیر آمریکا و عربستان سعودی یکی از بزرگترین وحشت‌هایی که دارند، ظهور حضرت ولی عصر و برچیدن حکومت‌های آنهاست.

مجری:

بخش بعدی سؤالاتمان در همین زمینه هست، پس از اینکه نفسی تازه کنید. بینندگان عزیز! شرایط، شرایط کرونا هست و بحث ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیاز هست.

سروران گرانقدری که در سالن هستند صلواتی ختم کنند، رفت و برگشتی داشته باشیم و در خدمت حاج آقا هستیم.

حاج آقا خیلی ممنونم از اینکه همراه برنامه «عصر انتظار» هستید. بخش دوم سؤالات را پی می‌گیریم.

آیا میشود انقلاب ایران و مشکلات پیش رو را با ظهور امام زمان پیوند داد؟

سؤال سوم:

انقلاب اسلامی به همت حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و شهدایی که تاکنون تقدیم کردیم که سرآمد آنها شهید گرانقدر «حاج قاسم سلیمانی» عزیز است که از بینمان پر کشیدند، تشکیل شده است.

به هر شکل انقلاب اسلامی شکل گرفت و متأسفانه در حال حاضر هم مشکلاتی هست. آیا می‌توانیم بحث انقلاب اسلامی و مشکلات فعلی را با ظهور امام زمان پیوند دهیم؟!

پاسخ:

بنده با هرنوع پیشگویی قطعی مخالفم. روایات ما هم این را تأیید نمی‌کند. مشاهده کنید که علائمی در روایات آمده است. «سید بن طاووس» متوفای 664 هجری در کتاب خود به فرزندش می‌نویسد: “این که در روایت آمده است قبل از ظهور حضرت مهدی یکی از علما می‌آید و کارهایی انجام می‌دهد، احساس می‌کنم مراد از این عالم که قبل از حضرت مهدی می‌آید من هستم! من زمان ظهور را درک می‌کنم و تو هم درک می‌کنی.”

حال مشاهده کنید از سال 664 هجری تاکنون نزدیک به هشتصد و اندی سال گذشته است ولی ظهوری اتفاق نیفتاده است!

همچنین زمانی که «ملک عبدالله» از دنیا رفت، در تمام فضای مجازی پر شد که پیغمبر اکرم فرموده است وقتی حاکمی به نام «عبدالله» از دنیا برود، من به شما بشارت آمدن حضرت مهدی را می‌دهم.

اینطور پیشگویی‌ها جز ضربه زدن به اعتقادات جوانان نتیجه دیگری ندارد. ما در روایت داریم هرکسی می‌خوابد، این چنین بخوابد که فردا صبح ظهور است. این بدان معناست که شخص باید اینقدر آ&#